Kristina Uhlíková

Nahoru Kontakt

Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří: 212
E uhlikova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 518

Nahoru Osobní profil

2002–2009 Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, (Ph.D.)
1992–1999 dějiny a teorie výtvarného umění a archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

kulturní dějiny českých zemí ve 20. století, dějiny památkové péče a historiografie dějin umění

Nahoru Současné projekty

 • hlavní řešitelka projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, NAKI II, ID. kód projektu: DG16P02R004, 2016–2019
 • Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil II., Bezirk Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl II., Okres Litoměřice, edd. Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus (příprava edice, vyd. 2017)
 • Sváteční člověk Antonín Podlaha, edd. Kristina Uhlíková, Marie Ryantová, Jakub Formánek (příprava kolektivní monografie, vyd. 2017)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice, Praha 2015 (spolueditoři Jana Chadimová a Martin Barus)
 • Karel Friedrich Kühn, Verzeichnis der Kunstgeschichtlichen und Historischen Denkmale im Landkreis Friedland. Edice nedokončeného rukopisu, Praha 2013.
 • Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (18781938), Praha 2010.
 • Zdeněk Wirth pohledem naší doby, Praha 2010. (koeditor Jiří Roháček)
 • Jan Valchář – Josef Soukup, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Ledeč nad Sázavou, Praha 2010. (koeditor Jan Sommer)
 • Národní kulturní komise 1947–1951, Praha 2004.
 • Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto 2001. (se Štěpánem Váchou)

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce. In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.–20. dubna 2013 v Jičíně. Semily 2013, s. 446-457.
 • Denkmalpflege und nationales Kulturerbe: die Nationalisierung der Denkmäler in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Robert Born, Alena Janatková, Adam S. Labuda (edd.), Die Kunsthistoriographien in Ostmiteleuropa und der nationale Diskurs, Berlin 2004, s. 435–447.

ČLÁNKY

 • Spor o konfiskáty, Zprávy památkové péče 76, 2016, č. 2, s. 214–220.
 • Der Umgang mit den beschlagnahmten Kunstwerken aus Schlössern des ehemaligen Herrscherhaus Habsburg-Lothringen – ein Dilemma für die junge Tschechoslowakische Republik nach 1918, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 70, 2016, Heft ½, s. 232–245.
 • Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny, Zprávy památkové péče 74, 2014, č. 4, s. 283–292.
 • Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce; 1. část; Období 1945–1947, Fontes Nissae XV, 2014, č. 2, s. 2–13.
 • Zapojení německy píšících badatelů do dvou projektů soupisů památek v českých zemích, Práce z dějin Akademie věd 5, 2013, č. 1, s. 25–46.
 • Historik umění Zdeněk Wirth (1878 - 1961), Monument revue 1, 2012, č. 1, s. 34-35.
 • První publikované uměleckohistorické topografie v Čechách, Zprávy památkové péče 70, 2010, s. 44–48.
 • Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl – Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky, Zprávy památkové péče LXVIII, 2008, s. 233–237.
 • Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl – Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou, Zprávy památkové péče LXVIII, 2008, s. 145–151.
 • Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945 – 1958, Zprávy památkové péče LXV, 2005, č. 4, s. 335–343.
ÚDU na Facebooku