Kateřina Doležalová

Nahoru Kontakt

MgA. Kateřina Doležalová
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. 213
E dolezalova@udu.cas.cz
T +420 221 183 578

Nahoru Osobní profil

2011 - dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha - restaurátorka
2006 - dosud OSVČ - restaurátorka uměleckých děl na papíru a fotografií
2007 Leonardo da Vinci Program – Národní muzeum fotografie Preus Museum, Horten, Norsko
2008-2011 Ateliér restaurování a konzervace děl písemné kultury, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl (Mg.A)
2004 - 2008 Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl (Bc.A)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Restaurování uměleckých děl na papíru, fotografií a dokumentů; dějiny fotografie.

Nahoru Současné projekty

  • Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, NAKI II, id. kód: DG16P02M002
  • Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry. Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, 2016 – 2019 (ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, id. kód projektu: DG16P02B052
  • Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, NAKI II, ID. kód projektu: DG16P02R004, 2016–2019

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)


články

Restaurování fotografií v Preus muzeu – Norsko. In: Muzea, památky a konzervace. Brno 2008, s. 155-160.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Odborná spolupráce s Národním technickým muzeem v Praze, Národní knihovnou ČR, Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze, Židovským muzeem aj.

ÚDU na Facebooku