Katarína Mašterová

Nahoru Kontakt

Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1
E masterova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 509, +420 221 183 510
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2013 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
2005 – 2016 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
2007 – 2008 studijní pobyt, Université Paris-Sorbonne, Paris IV, L‘UFR d’Histoire de l’Art et Archéologie (dějiny umění)
2007 – 2015 Středověká archeologie, Univerzita Karlova v Praze (Ph.D.)
2005 – 2012 Dějiny umění, Univerzita Karlova v Praze (Mgr.)
2001 – 2007
Pravěká a raně středověká archeologie, Univerzita Karlova v Praze (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

dějiny fotografie, fotografie uměleckých děl, umění 20. století a současné umění, románská a předrománská sakrální architektura

Nahoru Současné projekty

Nahoru Bibliografie (výběrová)

BIBLIOGRAFIE OD ROKU 1993 (ASEP)


Knihy, editované sborníky

 • Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017 (spolueditoři Hana Buddeus a Vojtěch Lahoda)
 • Josef Sudek: V ateliéru / In the Studio (katalog výstavy), Praha 2017 (spolueditor Vojtěch Lahoda)
 • Intermost: Reykjavik – Prague Intermedia Bridge, Praha 2011 (jako Katarína Chlustiková; spolueditorka Eliška Žáková)

Kapitoly v knihách

 • Volume, Material and „Something Else“: Sudek as Engaged Observer of a Turning Point in Modern Czech Sculpture, in: Hana Buddeus – Vojtěch Lahoda – Katarína Mašterová (eds.), Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017, s. 235–261.
 • Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě, in: Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska (eds.), Průvodce Pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, Praha 2017, s. 57–59.
 • Jan Svoboda a fotografie uměleckých děl, in: Rostislav Koryčánek – Jiří Pátek (eds.), Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Praha 2015, s. 42–59.
 • Biografie, in: Rostislav Koryčánek – Jiří Pátek (eds.), Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Praha 2015, s. 234–251 (s Pavlem Vančátem).
 • Apendix, in: Rostislav Koryčánek – Jiří Pátek (eds.), Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Praha 2015, s. 260273 (s Pavlem Vančátem).
 • Prague Castle, in: Marina Vicelja-Matijašić (ed.), Swords, Crowns, Censers and Books. Francia Media – Cradles of European Culture. Rijeka 2015, s. 187212 (s Janou Maříkovou-Kubkovou a Katarínou Válovou).

Články

[jako Katarína Chlustiková]

 • Architektonické články z baziliky a kláštera sv. Jiří, in: D. Foltýn – J. Klípa – P. Mašková – P. Sommer – V. Vlnas (eds.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 (katalog výstavy), Praha 2014, s. 122–128 (spolu s Milenou Bravermanovou a Petrem Chotěborem).
 • Na pomedzí tretieho rozmeru / Deravé zrkadlo, in: H. Buddeus – M. Dufková – V. Janoščík – J. Lomová (eds.): Ad Akta 1, Dějiny umění v rozšířeném poli, Praha 2011, s. 146–153.
 • The Cultural Industry and Artistic Networks in Iceland, in: K. Chlustiková – E. Žáková (eds.), Intermost: Reykjavik – Prague Intermedia Bridge, Praha 2011, s. 32–35 (spolu s Alexandrou Moralesovou).
 • Frühmittelalterliche Sakralarchitektur in der Siedlungsagglomeration von Saaz/Žatec, In: Lumír Poláček – Jana Maříková-Kubková (Hrsg.), Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, Brno 2010, s. 275–288 (spolu s Petrem Čechem).

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • 2008 Cena Jana Rulfa (ARÚP) za nejlepší diplomovou práci Sakrálne stavby v rane stredovekých centrálnych lokalitách (na príklade Žatca), 2007
 • Spoluorganizátorka workshopu Reprodukce uměleckých děl a autorská práva, AKC Praha, 2017 (spolu s Markétou Janotovou)
 • Editorka a spoluautorka specializované mapy Praha roku 1945 na fotografiích Josefa Sudka, doprovozené papírovou mapou “Tři procházky Prahou roku 1945 s fotografiemi Josefa Sudka” (spoluautoři Mariana Kubištová, Adam Havlík)
 • Spoluorganizátorka konference Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích. Mezinárodní sympoziumm k poctě Josefa Sudka, AKC Praha 2016 (spoluorganizátoři Hana Buddeus a Vojtěch Lahoda)
 • Spolueditorka webových stránek www.heritage-route.eu (spolu s Janou Maříkovou-Kubkovou a Katarínou Válovou pro ARÚP, 2014–2015)
 • Kurátorka a spoluzakladatelka Galerie K4 v Praze, nezávislé studentské galerie současného umění (2010-2014, spolu s Václavem Janoščíkem a Jakubem Hauserem)
 • Kurátorka výstav: Josef Sudek: Topografie sutin (putovní výstava, Praha – Düsseldorf – Milán – Řím – Paříž – Waršawa – Moskva, 2018–2019, spolukurátoři Mariana Kubištová a Vojtěch Lahoda); Josef Sudek: V ateliéru (Galerie Věda a umění AV ČR, Praha, 2017, spolukurátor Vojtěch Lahoda); Josef Sudek. V šeru chrámu (Ateliér Josefa Sudka, Praha, 2016, spolukurátor Vojtěch Lahoda); Archeologická expozice Salmovského paláce, Národní galerie v Praze, Salmovský palác (2014, pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.); spolukurátorka čtyř ročníků Festivalu Fluidum v rámci Galerie K4: Endgame 2013, Chůze periferií 2012, Intermost Reykjavík – Praha 2011 s výstavou Elusive Intimacy (v rámci projektu podpořeného Granty EHS a Norska pro Studentský fond FF UK v Praze, o. s. ve spolupráci s Islandskou akademii umění), 53 hodin 1179 m3 umění (2010) – vše spolu s Václavem Janoščíkem a Jakubem Hauserem v rámci Galerie K4; Byt či nebyt (2013, GAVU, Praha, spolu s Jakubem Hauserem, Václavem Janoščíkem, Barborou Ševčíkovou); Temná schránka (2011, GAVU, Praha); Myšlení obrazem – výstava pro Miroslava Petříčka (2010, Klub K4, spolu s Václavem Janoščíkem).
ÚDU na Facebooku