Středověk v pohybu: Alessandro Taddei

Srdečně Vás zveme na přednášku Alessandra Taddei "The great cities of Early Byzantine Greece (4 -7 AD). Architectural maintenance and strategies of transformation". Přednáška proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu 24. dubna 2018 v 16.00 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117.

Seznam plánovaných akcí

ÚDU na Facebooku