Katalogy knihovny

Elektronický katalog knihovny – knihovní systém Aleph (od r. 2010)
Elektronický katalog knih – databáze FileMaker 1993–2009
Lístkový katalog knih a periodik ÚDU – naskenovaný jmenný katalog knih a periodik do r. 1998
Databáze ASEP - evidence publikační činnosti AV ČR (od r. 1993)
Publikace Ústavu dějin umění v ASEP
Databáze RIV, CEP, CEZ

ÚDU na Facebooku