Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy

Srdečně zveme na seminář věnovaný životu a dílu kněze, historika a historika umění Antonína Podlahy u příležitosti letošního 150. výročí jeho narození. Bude se konat v rámci cyklu zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění 25. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Pořadatelem je Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Plakát a program viz příloha.

Přiložený soubor: podllaha_program.pdf

Přiložený soubor: podlaha_plakat.pdf

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku