Magnesia Litera pro knihu Paneláci

Magnesia Litera pro knihu Paneláci

Dovolujeme si Vás upozornit na významné ocenění dvojsvazkové knihy "Paneláci 1. Padesát sídlišť v českých zemích / Paneláci 2. Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989", jejímž autorem je spolu s Lucií Skřivánkovou a dalším kolektivem pracovník Ústavu dějin umění AV ČR Rostislav Švácha. Publikace vydaná Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze obdržela cenu Magnesia litera 2018 v kategorii Litera za naučnou literaturu. Autorům s radostí gratulujeme!

Mezioborový tým odborníků se v této publikaci věnoval tématu panelových sídlišť  z mnoha hledisek - z pohledu historie architektury, urbanismu, sociologie, památkové péče i historické demografie. Vedle syntézy dosavadních poznatků autoři reflektují i samotnou otázku, z jakého hlediska bychom k nim měli optimálně přistupovat, zda je vnímat spíše jako produkt umění či techniky. Ideu sídlišť analyzují nejprve na obecné rovině a následně důkladně zkoumají vývoj v České republice. I když autoři nechtějí nijak rehabilitovat komunismus a explicitně odmítají zvláště stalinismus padesátých let, současně vznášejí oprávněnou otázku památkové ochrany některých městských celků z inkriminovaných let. Na příběhu jejich výstavby hledají i poučení pro budoucnost: nabádají k tomu, aby se současní architekti vyhýbali všemu, co lze panelovým sídlištím vytýkat, a rozvíjeli to, co na nich bylo dobré.

Na fotografii je zachycen prof. Rostislav Švácha s cenou.

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku