Články

CFP: Památky a památková péče – prodloužení termínu
25 / 05 / 2020

CFP: Památky a památková péče – prodloužení termínu

Rádi bychom Vás vyzvali k přihlašování příspěvků na mezinárodní konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která se uskuteční 27. a 28. dubna 2021 v Akademickém konferenčním centru. Termín odevzdání příspěvků je nově prodloužen do 30. června 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_památková péče_2021.pdf

Obnovení provozu badatelen oddělení dokumentace a fototéky
20 / 05 / 2020

Obnovení provozu badatelen oddělení dokumentace a fototéky

Od 25. 5. bude možné za zpřísněných hygienických podmínek navšívit obě badatelny. U vstupu bude k dispozici dezinfekce rukou a jednorázové rukavice. Nutné je nošení roušek. Množství předkládaného materiálu může být přechodně omezeno.
Znovuotevření knihoven ÚDU
19 / 05 / 2020

Znovuotevření knihoven ÚDU

Vážení čtenáři, od 19. 5. 2020 budou v obou knihovnách (Knihovna ÚDU a Muzikologická knihovna ÚDU) znovu otevřeny studovny s možností prezenčního studia a využíváním příruční knihovny. Vzhledem k nutnosti nadále dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření a v zájmu maximální ochrany zdraví bude počet čtenářů omezen. Vstup do knihovny je umožněn vždy max. 5 (Knihovna ÚDU) nebo 6 osobám (Muzikologická knihovna ÚDU). Do knihovny je možný vstup pouze se zakrytými ústy a nosem, nutné je dodržování bezpečné vzdálenosti cca 2 m. U vstupu do knihovny návštěvník provede dezinfekci rukou, k dispozici jsou jednorázové rukavice.
Reportáž z přednášky o relikviářovém kříži z Roudnice nad Labem
13 / 05 / 2020

Reportáž z přednášky o relikviářovém kříži z Roudnice nad Labem

Relikviářový kříž z Roudnice nad Labem patří mezi výjimečné památky románského uměleckého řemesla na našem území, avšak doposud mezi nejméně studované. Jan Klípa přichází v rámci své přednášky s novými poznatky o okolnostech vzniku této pozoruhodné památky, o účelu jeho využití i jeho dalších osudech v průběhu staletí. Reportáž připravila Barbora Wallenfelsová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Zemřel fotograf Zdeněk Matyásko
11 / 05 / 2020

Zemřel fotograf Zdeněk Matyásko

S hlubokou lítostí oznamujeme, že zemřel fotograf a dlouholetý zaměstnanec fotoateliéru Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Zdeněk Matyásko.
Znovuotevření výstavy "Uprostřed Koruny české"
08 / 05 / 2020

Znovuotevření výstavy "Uprostřed Koruny české"

Unikátní výstava "Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550", která se koná v prostorách budovy muzea v Hradci Králové, bude znovu zpřístupněna od úterý 12. května 2020. V plném rozsahu potrvá až do 28. června 2020, poté bude část výstavy o měsíc prodloužena. Vzhledem k přípravě dalších výstav v muzeu bude uzavřen sál s expozicí archeologie a sál s expozicí uměleckého řemesla a rukopisů.
Přednáškové cykly ÚDU
04 / 05 / 2020

Přednáškové cykly ÚDU

Vážení návštěvníci přednášek cyklů Collegium historiae artium a Dialogo della musica, naše přednášková místnost zůstává do odvolání uzavřena, plánované přednášky připravujeme v náhradních termínech. Na záznam z poslední přednášky řady CHA, která se uskutečnila 11. března, se nyní můžete podívat zde:
Obnovení provozu knihoven ÚDU
29 / 04 / 2020

Obnovení provozu knihoven ÚDU

Vážení čtenáři, od 4. 5. 2020 budou obě knihovny (Knihovna ÚDU a Muzikologická knihovna ÚDU) otevřeny v omezeném režimu. Vzhledem k nutnosti nadále dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření budou umožněny pouze absenční výpůjčky a vracení knih bez možnosti prezenčního studia. V zájmu maximální ochrany bude vstup do knihovny umožněn vždy max. 3 osobám. Nutné jsou roušky a dodržování odstupů 2 metry. U vstupu bude k dispozici dezifekce rukou a jednorázové rukavice. Do knihovny bude možné vstoupit pouze na dobu nutnou k uskutečnění výpůjčky. Děkujeme za pochopení!
Právě vyšlo: Imago, imagines
28 / 04 / 2020

Právě vyšlo: Imago, imagines

Nakladatelství Akademia vydalo dvousvazkovou publikaci "Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století". Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická).
Reportáž z přednášky o proměnách venkovské architektury
03 / 04 / 2020

Reportáž z přednášky o proměnách venkovské architektury

Přečtěte si, jak se proměňovala venkovská architektura v poslední třetině 19. století a na začátku 20. století na příkladu pražské městské části Řeporyje. Reportáž připravila Barbora Wallenfelsová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Rozhovor: S Tomášem Murárem o výzkumu v oblasti historiografie a metodologie dějin umění
27 / 03 / 2020

Rozhovor: S Tomášem Murárem o výzkumu v oblasti historiografie a metodologie dějin umění

Přinášíme rozhovor s Tomášem Murárem z oddělení historiografie a teorie umění Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, pořízený v rámci nové série rozhovorů s mladými vědci. Přečtěte si, na čem aktuálně pracuje, jaké akce oddělení připravuje nebo co znamenají pojmy historiografie a metodologie dějin umění. Rozhovor připravila Kateřina Hrachová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
CFP: František Schmoranz starší
24 / 03 / 2020

CFP: František Schmoranz starší

Rádi bychom Vás informovali o další výzvě k přihlašování příspěvků, a to na konferenci "František Schmoranz starší (1814–1902): architekt, stavitel a památkář", která se uskuteční 11. a 12. listopadu 2020 v Regionálním muzeu v Chrudimi. Příspěvky je možné přihlašovat do 31. května 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_Schmoranz.pdf

CFP: Ženy v české hudební kultuře v 19. století
24 / 03 / 2020

CFP: Ženy v české hudební kultuře v 19. století

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na workshop "Ženy v české hudební kultuře v 19. století", který připravuje Ústav dějin změní AV ČR ve spolupráci se Sophie Drinker Institutem (Bremen, Německo). Workshop se uskuteční 23. října 2020 v Muzikologické knihovně ÚDU AV ČR na Puškinově náměstí v Praze. Své příspěvky můžete posílat do 31. května 2020. Podrobné informace viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_Ženy v české hudební kultuře_20_10_23.pdf

CFP: Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století
19 / 03 / 2020

CFP: Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století

Rádi bychom Vás vyzvali k přihlašování příspěvků na mezinárodní konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která se uskuteční 27. a 28. dubna 2021 v Akademickém konferenčním centru. Příspěvky je možné přihlašovat do 31. května 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_památková péče_2021.pdf

CFP: The Influence of the Vienna School of Art History II
19 / 03 / 2020

CFP: The Influence of the Vienna School of Art History II

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na pokračování mezinárodní konference The Influence of the Vienna School of Art History II: The 100th Anniversary of Max Dvořák’s Death, plánovanou na 15. a 16. dubna 2021. Příspěvky je možné přihlašovat do 30. června 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CALL FOR PAPERS_The Influence of the Vienna School of Art History II The 100th Anniversary of Max Dvořák%u2019s Death_April 2021.pdf

Baderovo stipendium
19 / 03 / 2020

Baderovo stipendium

Rádi bychom Vás informovali o nových držitelkách Baderova stipendia a jejich projektech pro období 2020/2021. Stipendium získaly: Tereza Johanidesová (Klíčové koncepty, pojmy a interpretační strategie české marxistické ikonologie), Michaela Hojdysz (Arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský: Přestavba a ochrana hradu Bouzov v kontextu sběratelství a památkové péče ve střední Evropě na konci 19. století) a Mariana Placáková (Zkušenost a emancipace. Feministické umění v období státního socialismu). Držitelkám gratulujeme!
Opatření kvůli koronaviru: zrušené přednášky a uzavřené knihovny a badatelna
12 / 03 / 2020

Opatření kvůli koronaviru: zrušené přednášky a uzavřené knihovny a badatelna

ÚDU AV ČR je s ohledem na epidemii koronaviru nucen zrušit přednášky v cyklu Collegium historiae artium v termínech 25. 3. a 8. 4. a také přednášku z cyklu Dialogo della musica 24. 3. 2020. S platností od 13. 3. 2020 jsou pro veřejnost rovněž uzavřeny Knihovna ÚDU a Muzikologická knihovna ÚDU. Uzavřena je rovněž badatelna oddělení dokumentace. Děkujeme za pochopení!
Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR
10 / 03 / 2020

Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

rádi bychom Vás informovali o vyhlášení výběrového řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské, pracovní neschopnost delší než 90 dní, povinná vojenská služba, doba péče o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby). Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: vyzva_postdoc_3_2020.pdf

Jarní knižní úklid
02 / 03 / 2020

Jarní knižní úklid

Výprodej knih nakladatelství Artefactum až s 80% slevou se uskuteční v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (Husova 4, Praha 1, 1. patro u místnosti č. 117) od pondělí 9. do pátku 13. března. Každý den od 10 do 17 hodin, ve středu až do 18 hodin. Těšíme se na Vás!

Přiložený soubor: UDU_Jarni_vyprodej_0227_web.pdf

Douglas Cooper in Prague and Moscow
02 / 03 / 2020

Douglas Cooper in Prague and Moscow

Ve středu 11. března 2020 v 16.30 h se v Ústavu dějin umění AV ČR (Husova 4, místnosti č. 117) koná další přednáška z cyklu Collegium historiae artium. Přednášející Nicholas Sawicki (Lehigh University, Pennsylvania) bude hovořit na téma: „Douglas Cooper in Prague and Moscow: Behind the Iron Curtain for ‘The Cubist Epoch’". Podrobnosti a pozvánku viz v příloze. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: 20200311_CHA_Sawicki.pdf

ÚDU na Facebooku