Články

Výběrové řízení: výkonný redaktor časopisu Hudební věda
14 / 11 / 2018

Výběrové řízení: výkonný redaktor časopisu Hudební věda

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na místo výkonného redaktora časopisu Hudební věda. Požadavky a další podrobnosti viz v příloze. Uzávěrka přihlášek je 25. 11. 2018.

Přiložený soubor: VZ_redaktor_Hudebni_veda.pdf

Bader Scholars in Art History
13 / 11 / 2018

Bader Scholars in Art History

Rádi bychom Vás pozvali na další mezinárodní workshop baderovských doktorandů, který se uskuteční ve středu 21. listopadu od 9 do 17.30 hodin v Akademickém konferenčním centru v Praze. Program a další podrobnosti naleznete v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: bader2018_FINAL.pdf

Collections and non-Collections
09 / 11 / 2018

Collections and non-Collections

Srdečně Vás zveme na přednášku Elizabeth Edwards (De Montfort University, Leicester) s názvem "Collections and non-Collections: The Fluid Lives of Photographs in the Victoria & Albert Museum", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 28. listopadu 2018 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20181128_CHA_Edwards.pdf

Týden vědy a techniky v Ústavu dějin umění AV ČR
01 / 11 / 2018

Týden vědy a techniky v Ústavu dějin umění AV ČR

Od 5. do 11. listopadu 2018 se uskuteční již osmnáctý ročník Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Ústav dějin umění AV ČR připravuje otevření výstavy (Ne)sbírky fotografií v unikátní Window Gallery, přednášku Fedory Parkmann ze Sorbonne Université a workshopy zaměřené na klasickou fotografii. Vyzkoušíte si práci v temné komoře nebo rozpoznání historických fotografických technik. Nebudou chybět ani tradiční prohlídky pražského a brněnského pracoviště a exkurze v rámci oblíbeného cyklu Dějiny umění tváří v tvář. Tentokrát se s našimi odborníky vydáte do Lapidária Národního muzea. Podrobný program viz v příloze.

Přiložený soubor: Program TVT 2018.pdf

Výstava "Josef Sudek: Topografie sutin. Praha 1945" bude představena v Paříži
01 / 11 / 2018

Výstava "Josef Sudek: Topografie sutin. Praha 1945" bude představena v Paříži

Dvě velké fotografické přehlídky, jež se letos konají v Paříži, Photo Saint Germain a Paris Photo, do svého programu zahrnuly také reprízu naší výstavy Josef Sudek: Topografie sutin. Praha 1945, připravenou ve spolupráci s Českým centrem Paříž. Srdečně Vás zveme na vernisáž dne 6. listopadu 2018 v 19 hodin, či na komentovanou prohlídku výstavy dne 7. listopadu 2018 v 19 hodin (proběhne v anglickém jazyce).

Přiložený soubor: poster-sudek_base.jpg

Mezinárodní transfery československé meziválečné fotografie
28 / 10 / 2018

Mezinárodní transfery československé meziválečné fotografie

Srdečně Vás zveme na přednášku Fedory Parkmann (Paříž, Sorbonne Université) "Mezinárodní transfery československé meziválečné fotografie", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 7. listopadu 2018 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20181107_CHA_Parkmann.jpg

Pohanství v myšlení, umění a literatuře přelomu 19. a 20. století
25 / 10 / 2018

Pohanství v myšlení, umění a literatuře přelomu 19. a 20. století

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na třetí z workshopů pořádaných v rámci projektu NAKI "Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry". Workshop se koná 15. listopadu 2018, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Workshop pohanstvi 2018 11 15 program.pdf

Aktuální informace ke zřízení nového oddělení muzikologie v Ústavu dějin umění AV ČR
20 / 10 / 2018

Aktuální informace ke zřízení nového oddělení muzikologie v Ústavu dějin umění AV ČR

Na základě předešlých kroků ohledně zřízení nového oddělení muzikologie jako součásti Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., byl během prázdnin vypsán konkurz na vedoucího tohoto oddělení. Konkurz proběhl 24. září 2018. Mezinárodní výběrová komise doporučila na základě výsledku hlasování k přijetí na pozici vedoucího oddělení doc. PhDr. Romana Dykasta, CSc. V návaznosti na tento krok Ústav dějin umění vypsal výběrová řízení na místa vysokoškolsky vzdělaných pracovníků / pracovnic oddělení. Jde o pracovní pozice se zaměřením na hudbu středověku, hudbu 16. a 17. století a hudbu období od 18. do 21. století. Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu 2018. Ústav současně podniká v součinnosti s vedením Akademie věd kroky k tomu, aby nové oddělení bylo od 1. ledna 2019 plně funkční, tzn. disponovalo odpovídajícími prostory, vybavením a knihovnou. Ústav dějin umění převezme také vydávání časopisu Hudební věda, vycházejícího dosud pod hlavičkou Etnologického ústavu, a také péči o oborovou bibliografii.
Konference Na prahu nové doby
16 / 10 / 2018

Konference Na prahu nové doby

Srdečně Vás zveme na konferenci "Na prahu nové doby", jíž je Ústav dějin umění jedním ze spolupořadatelů. Konference o počátcích ČSR se uskuteční od pátku 26. října do pondělí 29. října v budově Prezidia AV ČR a v prostorách Ústavu státu a práva v Praze na Národní ulici. Bližší informace a program naleznete v příloze.

Přiložený soubor: _Program CS.pdf

Dobroslava a Václav Menclovi v archivních fondech České a Slovenské republiky
15 / 10 / 2018

Dobroslava a Václav Menclovi v archivních fondech České a Slovenské republiky

Srdečně Vás zveme na 7. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění, tentokrát věnované připomínce 40. výročí tragického úmrtí manželů Menclových. Zasedání pořádá Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Archivem Národního muzea. Uskuteční se 27. listopadu tohoto roku v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici v Praze. Jeho program a další informace naleznete v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: Pozvánka_Menclovi_27_11.pdf

Václav Mencl (1905–1978) a ČS/S/R
11 / 10 / 2018

Václav Mencl (1905–1978) a ČS/S/R

Srdečně Vás zveme na přednášku Kláry Benešovské (Ústav dějin umění AV ČR), věnované osobnosti Václava Mencla – památkáře, historika i teoretika architektury a výjimečného pedagoga. Přednáška proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 24. října 2018 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20181024_CHA_Benesovska.pdf

17. zasedání k problematice sepulkrálních památek
10 / 10 / 2018

17. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně Vás zveme na 17. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se pod titulem "Novissima autem inimica destruetur mors …" (1 Kor 15,26) uskuteční ve dnech 24.–26. 10. 2018 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: 17. zasedani_plakat_program_mail.pdf

Výběrová řízení na pozice pracovníků / pracovnic oddělení hudební vědy
08 / 10 / 2018

Výběrová řízení na pozice pracovníků / pracovnic oddělení hudební vědy

Ústav dějin umění vyhlašuje výběrová řízení na místa vysokoškolsky vzdělaných pracovníků / pracovnic oddělení hudební vědy. Jedná se o pracovní pozice se zaměřením na hudbu středověku, hudbu 16. a 17. století a hudbu období od 18. do 21. století. Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu 2018. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: UDU_VZ_hudebni_veda.pdf

Hyperfigura: K problematice figury v moderním umění
03 / 10 / 2018

Hyperfigura: K problematice figury v moderním umění

Srdečně Vás zveme na přednášku Petr Wittlicha (Ústav pro dějiny umění FF UK) "Hyperfigura: K problematice figury v moderním umění", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 10. října 2018 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20181010_CHA_Wittlich.pdf

Proměny venkovské architektury
25 / 09 / 2018

Proměny venkovské architektury

Srdečně Vás zveme na výstavu "Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku", která se koná od 1. do 31. 10. 2018 v Baťově institutu ve Zlíně. Výstava prezentuje proměny venkovské architektury v 19. a 20. století převážně na Moravě a ve Slezsku (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský kraj a kraj Vysočina) a přináší možnost pohlédnout na současnou architekturu moravského a slezského venkova z jiného, méně obvyklého úhlu. I na první pohled obyčejné domy mohou být nositeli historické a památkové hodnoty a stejně tak je v sobě může skrývat vesnický urbanistický celek. Pomocí práce s historickými prameny a literaturou, historickými a digitálními vývojovými mapami a geodetickým – fotogrammetrickým zaměřením vybraných objektů expozice přibližuje proměnu zástavby jednotlivých vybraných vsí na území Moravy a Slezska v uplynulých dvou stoletích.Výstava je dílem pracovníků oddělení topografie ÚDU a je jedním z výsledků projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI II, ve spolupráci s ČVUT). Pozvánku na vernisáž výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 16 hodin, naleznete v příloze.

Přiložený soubor: UDU_Venkovska architektura_pozvanka.pdf

Workshop Vizuální antisemitika
20 / 09 / 2018

Workshop Vizuální antisemitika

Rádi bychom Vás pozvali na 3. česko-izraelský workshop na téma Vizuální antisemitika, který se koná v úterý 25. 9. 2018 od 13 hodin v Akademickém konferenčním centru. Program a další informace naleznete v příloze.

Přiložený soubor: antisemitika_program_FIN.pdf

Přiložený soubor: antisemitika_plakat_program_anotace_FIN.pdf

Moskva 1937
20 / 09 / 2018

Moskva 1937

Srdečně Vás zveme na uvedení knihy Moskva 1937, které se uskuteční v sobotu 29. září v 15 hodin v hotelu International (Koulova 15, Praha 6). Autorkou knihy je Vendula Hnídková (ÚDU AV ČR) a spolu s ní publikaci uvede Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR. Prezentace knihy bude spojena také s prohlídkou hotelu. Akce se koná v rámci Dne architektury 2018. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: hotel_moskva_pozvanka.pdf

VI. sjezd historiků umění
17 / 09 / 2018

VI. sjezd historiků umění

Dovolujeme si Vás upozornit na VI. sjezd historiků umění, který se koná 20. – 21. 9. 2018 v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Tématem sjezdu je "Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho ´smrti´". Program viz v příloze. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: Program%2012.9.%20%281%29.pdf

Slavnostní uvedení nových knih nakladatelství Artefactum
04 / 09 / 2018

Slavnostní uvedení nových knih nakladatelství Artefactum

Srdečně Vás zveme slavnostní uvedení nových knih nakladatelství Artefactum, které se uskuteční v úterý 18. září od 16 hodin v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Všechny knihy budou na místě k dostání s 30% slevou. Pozvánka je v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: 2018_08_19_krest_knih_pozvanka_0831_final.pdf

04 / 09 / 2018

Ústav dějin umění AV ČR podporuje v prohlášení Národní památkový ústav

Ústav dějin umění AV ČR vydává prohlášení k návrhu Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy, na úpravu památkového zákona. Prohlášení bylo zasláno také Zastupitelstvu hl. m. Prahy, ministru kultury Antonínu Staňkovi a generální ředitelce Národního památkového ústavu Naděždě Goryczkové. Text prohlášení naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Prohlaseni UDU_NPU_18_09_03.pdf

ÚDU na Facebooku