Články

Muzikologická konference "Il Demofoonte jako námět dramatu per musica"
10 / 09 / 2019

Muzikologická konference "Il Demofoonte jako námět dramatu per musica"

21.‒22. září 2019 pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a ve spolupráci s Centrem barokní kultury v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici a Mozartovou obcí v ČR a za finančních podpor Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd ČR a Johann Adolf Hasse-Stiftung v Hamburku v krumlovském Centru barokní kultury mezinárodní muzikologickou konferenci „Il Demofoonte jako námět dramatu per musica: Johann Adolf Hasse a další skladatelé 18. století“. Koná se při příležitosti novodobé světové premiéry opery Johanna Adolfa Hasseho (1699‒1783) "Il Demofoonte" v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově (20., 21., 22. září). Operu zkomponoval Hasse pro Drážďany a poté ještě jednou pro Neapol. V Krumlově uvede Ondřej Macek se souborem Hof-Musici verzi opery, která poprvé zazněla v prosinci 1748 v Teatro San Giovanni Crisostomo v Benátkách. Po páté bude tak v Krumlově propojena historicky poučená interpretace barokní opery s muzikologickým výzkumem, jejímž konečným výstupem je vždy publikace sborníků konferenčních referátů. Do oněch pěti ročníků krumlovských konferencí se již zapojilo přes 30 badatelů z Evropy a USA, někteří z nich opakovaně. Na letošní konferenci vystoupí badatelé z Itálie, Německa, Španělska, Polska a České republiky.

Přiložený soubor: Demofoonte-program-English.docx

Komentovaná prohlídka výstavy IMAGO/IMAGINES
10 / 09 / 2019

Komentovaná prohlídka výstavy IMAGO/IMAGINES

Srdečně Vás zveme na omentovanou prohlídku výstavy "IMAGO/IMAGINES. Společnost za Václava IV.: výpověď umění" s dr. Klárou Benešovskou, kurátorkou výstavy, která se koná ve středu 18. září v 16.30 hodin. Vstup je zdarma.

Přiložený soubor: imago_leták.pdf

Networking the Bloc
01 / 09 / 2019

Networking the Bloc

Srdečně Vás zveme na přednášku Klary Kemp-Welch (The Courtauld Institute of Art) s názvem: „Networking the Bloc: Reassembling the Social in East European Experimental Art 1965-1981", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 11. září 2019 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20190911_CHA_Kemp_Welch.pdf

Imago/Imagines. Společnost za Václava IV.: výpověď umění
29 / 08 / 2019

Imago/Imagines. Společnost za Václava IV.: výpověď umění

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu "Imago/Imagines. Společnost za Václava IV.: výpověď umění", která se koná od 4. září do 26. října 2019 v Galerii Věda a umění (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1). Výstava bude otevřena denně mimo soboty a neděle od 9 do 18 hodin. Plakát výstavy viz v příloze.

Přiložený soubor: AV_Imago_Imagines_plakat_4.pdf

Fotografie slaví 180. výročí svého vzniku
20 / 08 / 2019

Fotografie slaví 180. výročí svého vzniku

V pondělí 19. srpna 2019 si připomeneme Světový den fotografie. V tento den roku 1839 byl členům francouzské Akademie věd oficiálně představen vynález daguerrotypie, čímž byla světu zpřístupněna jedna z prvních prakticky využitelných fotografických metod. Za 180 let prošla fotografie složitým vývojem. Vznikly různorodé fotografické techniky, z nichž některé se staly slepou uličkou ve vývoji fotografie, jiné se používají dodnes. Archivy, muzea a další instituce mají ve svých sbírkách často velké množství fotografických materiálů a v posledních letech se postupně zaměřuje stále větší pozornost na jejich odborné zpracování i preventivní péči. Rozsáhlou fotografickou sbírku čítající na 65 tisíc snímků spravuje také Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd (ÚDU AV ČR). Další informace o této sbírce a s ní souvisejících chystaných akcích Ústavu dějin umění viz v příloze.

Přiložený soubor: TZ_Den fotografie_19_08_16_FINAL.doc

Workshop Krásný Dvůr
22 / 07 / 2019

Workshop Krásný Dvůr

Dovolujeme si Vás upozornit na workshop "Krásný Dvůr. Early landscape gardens in the Central Europe and their creators", který se bude konat 10. října 2019 od 9 hodin v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Více informací včetně programu naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Krásný Dvůr_workshop_19_10_10.pdf

Artefactum ve výloze knihkupectví Academia
16 / 07 / 2019

Artefactum ve výloze knihkupectví Academia

Dovolujeme si Vás upozornit na prezentaci nakladatelství ÚDU ve výloze knihkupectví Academia ve Vodičkově ulici v Praze. Na ukázky z produkce nakladatelství se zde můžete podívat do konce července.
Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR
14 / 07 / 2019

Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR". Uzávěrka přihlášek je 8. září 2019. Podmínky přihlášení naleznete v přiloženém dokumentu.

Přiložený soubor: UDU_vyzva_postdoc_2019_2020.pdf

Memorandum k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
01 / 07 / 2019

Memorandum k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit na vyjádření odborných uměleckohistorických institucí a vysokoškolských pracovišť ve věci diskutované obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Memorandum_Mariansky_sloup.pdf

Nové knihy nakladatelství Artefactum
27 / 06 / 2019

Nové knihy nakladatelství Artefactum

V nakladatelství Artefactum právě vyšel sborník Epigraphica et Sepulcralia 8 k jubilejnímu 15. mezinárodnímu zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. K výstavě Svoboda + Palcr: Vidět sochy, která se konala od 11. 4. do 16. 6. 2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu, vydalo nakladatelství Artefactum stejnojmenný katalog. Knihy můžete zakoupit v knihovně Ústavu dějin umění AV ČR (Husova 4, Praha 1), v knihkupectví Kosmas a u dalších vybraných knihkupců.

Přiložený soubor: 1382_15_EV.jpg

Výstava "Sudek: Obrazy a odrazy"
18 / 06 / 2019

Výstava "Sudek: Obrazy a odrazy"

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Josefa Sudka, nazvanou „Sudek: Obrazy a odrazy“. Výstava, připravená Ateliérem Josefa Sudka ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, představuje veřejnosti netypickou a dosud nepovšimnutou polohu práce Josefa Sudka. Fotograf se v rámci své živnostenské činnosti věnoval reprodukování malířských děl, přičemž tyto reprodukce vytvářel nezřídka pro okruh svých přátel z uměleckého prostředí. Výstava prostřednictvím Sudkových snímků prezentuje malby a kresby osmi jemu blízkých autorů, které jsou postavené vedle ukázek ze Sudkovy volné tvorby, nabízející námětové a vizuální paralely. Kurátorem výstavy je Martin Pavlis z fototéky Ústavu dějin umění AV ČR. Vernisáž se koná ve čtvrtek 27. června v 18 hodin v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1.
Československá muzikologie a německý nacionalismus
18 / 06 / 2019

Československá muzikologie a německý nacionalismus

Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR srdečně zve na přednášku Martina Nedbala (Assistant Professor of Musicology; Faculty Affiliate, Center for Russian, East European & Eurasian Studies University of Kansas School of Music) na téma Československá muzikologie a německý nacionalismus: Paul Nettl ve světle autobiografických dokumentů z amerických archivů. Přednáška se uskuteční ve středu 26. června 2019 v 16.00 h v zasedací místnosti (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Těšíme se na Vaši účast.

Přiložený soubor: prednaska_muzikologie.pdf

Vyhlášení výsledků bienále časopisu Umění
18 / 06 / 2019

Vyhlášení výsledků bienále časopisu Umění

Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení výsledků třetího bienále časopisu Umění čtvrtek 20. června 2019 od 17 hodin Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1 – Staré Město).

Přiložený soubor: bienále umění_pozvánka.pdf

Konference „Bertramka – německý pohled"
13 / 06 / 2019

Konference „Bertramka – německý pohled"

Pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. Dr. Christopha Isranga pořádá Ústav dějin umění AV ČR spolu s Mozartovou obcí v České republice za podpory Technické univerzity v Mnichově výstavu a mezinárodní konferenci „Bertramka – německý pohled (1942)“. Konference se koná v rámci programu „Paměť v digitálním věku“ Strategií AV21 a uskuteční se 22. června 2019 ve vile Bertramka, kde bude také instalována výstava faksimilií téměř sta dosud neznámých kreseb, plánů a náčrtů Bertramky z let 1925 a 1942‒1943, nalezených v Architekturmuseu der Technischen Universität v Mnichově. Pořídil je profesor Georg Buchner (1890‒1971) spolu se svými pokročilými studenty Akademie für Angewandte Kunst v Mnichově. Součástí výstavy jsou také Buchnerovy osobité kresby a skicy některý pražských motivů, stejně jako řada dobových fotografií. Kurátorsky ji připravili Milada Jonášová a prof. Manfred Hermann Schmid (Universität Tübingen), který mnichovské materiály nalezl. Vzhledem k omezené kapacitě koncertního sálu vily Bertramka, prosíme o potvrzení zájmu o účast na konferenci do 19. 6. 2019 na adrese jonasova@udu.cas.cz. Vernisáž výstavy je přístupná pouze na pozvánky. Pro veřejnost bude otevřena 23. června 2019 a v dalších termínech, uveřejňovaných na stránkách Mozartovy obce http://www.bertramka.eu.

Přiložený soubor: bertramka_program_DEFINITIVNI.pdf

Poznávat a chránit! K technologickým průzkumům nástěnných maleb v Menší věži hradu Karlštejna
10 / 06 / 2019

Poznávat a chránit! K technologickým průzkumům nástěnných maleb v Menší věži hradu Karlštejna

Srdečně Vás zveme na další přednášku a následnou diskusi z cyklu Středověk v pohybu / Dialogy. Příspěvky na téma "Poznávat a chránit! K technologickým průzkumům nástěnných maleb v Menší věži hradu Karlštejna" přednesou Petr Skalický (Národní památkový ústav, Generální ředitelství) a Adam Pokorný (AVU a Národní galerie v Praze). Přednáška se uskuteční v úterý 18. června 2019 v 16.00 h v zasedací místnosti (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_46_mail.pdf

Vernisáž ve Window Gallery ÚDU: 25 let nakladatelství Artefactum
08 / 06 / 2019

Vernisáž ve Window Gallery ÚDU: 25 let nakladatelství Artefactum

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy 25 let nakladatelství Artefactum, která se koná v úterý 11. června 2019 v 17 hodin v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Více podrobností naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vás!

Přiložený soubor: A5_Artefactum_CZ.pdf

Nové číslo Hudební vědy
06 / 06 / 2019

Nové číslo Hudební vědy

Novým vydavatelem časopisu Hudební věda se od ročníku 2019 stal Ústav dějin umění AV ČR. Právě vyšlo první číslo v nové grafické úpravě Jana Šerých. V redakčním editorialu je představena koncepce časopisu i nového oddělení muzikologie v rámci ÚDU AV ČR, jehož činnost byla zahájena v lednu tohoto roku.

Přiložený soubor: 1378_11_EV.jpg

Přiložený soubor: 1378_12_EV.jpg

Stánek ÚDU na Veletrhu vědy: Venkov inspirující a zanikající
05 / 06 / 2019

Stánek ÚDU na Veletrhu vědy: Venkov inspirující a zanikající

Srdečně Vás zveme na stánek Ústavu dějin umění AV ČR na Veletrhu vědy ve dnech 6. – 8. června 2019 v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech, každý den od 10 do 18 hodin. Najdete nás v hale č. 3 a vstup je zdarma. Letošním tématem ústavu je Venkov inspirující a zanikající.
Sensual Clay: The New Approach to Italian Renaissance Terracotta Sculpture
03 / 06 / 2019

Sensual Clay: The New Approach to Italian Renaissance Terracotta Sculpture

Srdečně Vás zveme na přednášku Zuzanny Sarnecké (University of Warsaw) s názvem "Sensual Clay: The New Approach to Italian Renaissance Terracotta Sculpture", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 12. června 2019 v 16.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti a pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 20190612_CHA_Sarnecka.pdf

Muzikologická knihovna – zahájení provozu
03 / 06 / 2019

Muzikologická knihovna – zahájení provozu

Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění po rekonstrukci prostor a sanaci knižního fondu zahajuje od 3. června 2019 pravidelný provoz pro veřejnost na adrese Puškinovo náměstí 9, Praha 6. Knihovna se studovnou bude otevřena v pondělí a ve středu od 10 do 17,30 hodin, s polední přestávkou od 12 do 13 hodin. Po dohodě je návštěva knihovny možná i v jiných termínech.
ÚDU na Facebooku