Články

Konference "Italská opera – mezi originálem a pasticcem" je zrušena
18 / 09 / 2020

Konference "Italská opera – mezi originálem a pasticcem" je zrušena

Dovolujeme si Vás informovat, že mezinárodní muzikologická konference „Italská opera – mezi originálem a pasticcem“, která se měla uskutečnit 19.-20. září 2020 v Českém Krumlově, musela být v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v České republice zrušena. Děkujeme za pochopení.
Dočasné zrušení přednáškového cyklu Collegium historiae artium
17 / 09 / 2020

Dočasné zrušení přednáškového cyklu Collegium historiae artium

Dovolujeme si Vás informovat, že podzimní cyklus přednášek z oblasti dějin umění Collegium historiae artium, který pořádá Ústav dějin umění AV ČR, musíme kvůli protiepidemickým opatřením zrušit. Věříme, že tím přispějeme k omezení rizika dalšího šíření nákazy, která by mohla ohrozit jak přednášející, tak i posluchače. Větší část přednášejících navíc měla do České republiky přicestovat ze zahraničí, což podle vývoje situace pravděpodobně nebude možné. Zájemce o náš přednáškový cyklus bychom chtěli ujistit, že přednášky obnovíme, jakmile dojde ke zlepšení situace. Děkujeme Vám za laskavé pochopení a těšíme se na další setkávání s Vámi!
Italská opera – mezi originálem a pasticciem
10 / 09 / 2020

Italská opera – mezi originálem a pasticciem

Šestá mezinárodní muzikologická konference o italské opeře 18. století v českých zemích se uskuteční 19.-20. září 2020 v rámci Festivalu barokních umění v Českém Krumlově. Letos ji na téma „Italská opera – mezi originálem a pasticciem“ pořádá v krumlovském Centru barokní kultury Ústav dějin umění Akademie věd ČR, a to pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a ve spolupráci s Městským divadlem Český Krumlov, Centrem barokní kultury v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici, Mozartovou obcí v ČR a za finanční podpory Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd ČR. Téma konference je propojeno s novodobou premiérou opery, kterou provede soubor Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka v zámeckém barokním divadle: vídeňské pasticcio Giulio Cesare in Egitto (1731), sestavené z árií Händela, Caldary, Porpory a Rinaldiho (18., 19., 20. září). Do předchozích pěti ročníků těchto krumlovských konferencí se již zapojilo přes 40 badatelů z Evropy a USA, někteří z nich opakovaně. Na letošní konferenci vystoupí badatelé z Milána, Benátek, Bologně, Rouen, Neapole, Bari, Mnichova, Augsburku, Hannoveru, Varšavy, Prahy a Brna.

Přiložený soubor: Pasticcio-program-A.pdf

Výstava Architekt a památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan
07 / 09 / 2020

Výstava Architekt a památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

Srdečně Vás zveme na výstavu v Regionálním muzeu v Chrudimi, pořádanou ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Výstava představuje osobnost a dílo Františka Schmoranze st., rodáka ze Slatiňan a čestného občana Chrudimi, a příslušníků jeho rodu. Bohaté dílo architekta je ukázáno v kontextu doby a tehdejších kulturních trendů, kdy se v celé střední Evropě začala rozvíjet centralizovaná památková péče a s tím související studium historických stylů, zejména gotiky. Novogotický styl se začal uplatňovat jak při výstavbě nových objektů, tak při puristické obnově původně středověkých budov a jejich dostaveb. Důležitou součástí regotizačních procesů bylo také navracení původního středověkého mobiliáře zpět do sakrálních interiérů.

Přiložený soubor: pozvánka-ele FS.pdf

Open House Praha 2020 / 5. a 6. září
04 / 09 / 2020

Open House Praha 2020 / 5. a 6. září

Areál ústavů Akademie věd Jilská – Husova se opět zapojí do akce Open House Praha 2020! Komentované prohlídky se konají vždy od 10 do 18 hodin v pravidelných intervalech.
Výběrové řízení: pracovníka/pracovnice Centra pro výzkum fotografie a oddělení umění 19.–21. století
04 / 09 / 2020

Výběrové řízení: pracovníka/pracovnice Centra pro výzkum fotografie a oddělení umění 19.–21. století

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka/ pracovnice Centra pro výzkum fotografie a oddělení umění 19.–21. století. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2020. Podmínky přihlášení naleznete v přiloženém dokumentu.

Přiložený soubor: konkurz_fotografie.doc

Workshop Fotografujeme sochy
31 / 08 / 2020

Workshop Fotografujeme sochy

Srdečně Vás zveme workshop, který se koná 3. 9. 2020 od 17 h v Domě fotografie Galerie hl. m. Prahy. Akce je součástí doprovodného programu k výstavě "Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy". Naše vnímání sochy neovlivňuje jen její tvar či materiál, ale také její aktuální umístění, osvětlení a možnost pohybu při prohlížení. Jak s těmito kvalitami pracuje fotografie? V rámci workshopu představíme různé přístupy k fotografování soch, od reprodukcí do katalogů po současné umění. Diskuzi povedou kurátorky výstavy s pozvanými fotografkami a fotografy na základě konkrétních ukázek z jejich práce. Workshopu se zúčastní fotografové Hynek Alt, Vlado Bohdan, David Stecker, Jiří Thýn a Aleksandra Vajd. Diskuzi povedou Hana Buddeus a Katarína Mašterová. Na workshop je volný vstup s platnou vstupenkou na výstavu. V rámci workshopu bude možné zakoupit publikaci Sudek a sochy s 15% slevou.

Přiložený soubor: SUDEK_workshop_poster_4_tisk.jpg

Slavnostní uvedení knihy Imago
31 / 08 / 2020

Slavnostní uvedení knihy Imago

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní uvedení knihy "IMAGO, IMAGINES. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století", které se uskuteční ve středu 9. září 2020 v 17 hodin v Literární kavárně Academia (Václavské náměstí 34, Praha 1). Pozvánka je v příloze. Těšíme se na vás!

Přiložený soubor: pozvankIMA-1.pdf

Osudy konfiskátů
21 / 08 / 2020

Osudy konfiskátů

V nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR vyšla nová publikace Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů.
Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy
13 / 08 / 2020

Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy

Nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR vydalo dvě knihy Více Krásy a Skok vysoký Josefa Krásy, které se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století.
Rozhovor: S Janem Klípou o výzkumu středověkého umění
06 / 08 / 2020

Rozhovor: S Janem Klípou o výzkumu středověkého umění

Přinášíme rozhovor s Janem Klípou z Oddělení umění středověku Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, pořízený v rámci nové série rozhovorů s mladými vědci. Zajímá vás, jak se určuje pravost obrazu a zda se i v dnešní době setkáme s padělky středověkých děl?
Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR
27 / 07 / 2020

Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

rádi bychom Vás informovali o vyhlášení výběrového řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské, pracovní neschopnost delší než 90 dní, povinná vojenská služba, doba péče o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby). Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky. Uzávěrka přihlášek je 10. září 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: UDU_vyzva_postdoc_2-2020_upr.pdf

Estetika udržitelné architektury
17 / 07 / 2020

Estetika udržitelné architektury

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy "Estetika udržitelné architektury" a křest stejnojmenné publikace, která se koná ve čtvrtek 30. července v 19 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské nám. 5a, Praha 1). Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Přiložený soubor: Estetika_mail_pozvanka__.pdf

Window Gallery: Pod povrchem
02 / 07 / 2020

Window Gallery: Pod povrchem

Srdečně zveme na další výstavu ve Window Gallery – ve výlohách knihovny Ústavu dějin umění AV ČR (Husova 4, Praha 1). Výstava s názvem "Pod povrchem. Průzkumy středověkých soch a deskových obrazů z regionu východních Čech" se koná od 25. 6. do 20. 9. 2020 a prezentuje průzkumy uměleckých děl uskutečněné díky podpoře programu Regionální spolupráce Akademie věd ČR s kraji. Partnery Ústavu dějin umění AV ČR v. v. i. se od roku 2014 stalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové a od roku 2017 Regionálním muzeum v Chrudimi. Průzkumy středověkých děl nedestruktivními zobrazovacími metodami umožňují vidět to, co obvykle zůstává skryté. Počítačová tomografie odhalí stavbu sochy, její spoje, míru poškození i stav polychromie, infračervená kamera zase pronikne vrstvou malby a odhalí podkresby – kresebný rozvrh deskového obrazu, který se mnohdy liší od toho, co vidíme pouhý okem. Rentgen-fluorescenční spektrometrie pak určí prvkové složení pigmentů obsažené v barvách středověkých malířů. Pojďte s námi proniknout do tajemného světa vzniku uměleckého díla a odhalit některá tajemství středověkých mistrů…
Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy
22 / 06 / 2020

Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

Srdečně Vás zveme na výstavu "Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy", která začíná 23. 6. 2020 v Domě fotografie. Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. Kurátorkami výstavy jsou Hana Buddeus a Katarína Mašterová.

Přiložený soubor: MOCKUP_1200x1700_NEWSLETTER2.jpg

Přiložený soubor: sudek a sochy cover_2.jpeg

Vyšel první svazek edice ars // philosophia / aesthetica / theoria
02 / 06 / 2020

Vyšel první svazek edice ars // philosophia / aesthetica / theoria

Dovolujeme si Vás upozornit na novou překladovou edici ars // philosophia / aesthetica / theoria, založenou Ústavem dějin umění AV ČR. Jednotlivé svazky připravují členové oddělení historiografie a teorie umění (viz úvodní fotografie), které vzniklo v rámcí ÚDU na počátku roku 2019. Úvodní knihou nové edice se stal titul Základní pojmy dějin umění Heinricha Wölfflina. Jde o nejproslulejší a nejdůležitější autorův titul, který vznikl v době, kdy se duchovní vědy začaly vyrovnávat s konkurencí přírodních věd. Kniha vyšla poprvé v Mnichově v roce 1915, německy byla dosud vydána devatenáctkrát. Přeložena byla do všech hlavních evropských jazyků. Po více než sto letech od svého prvního vydání vychází poprvé v češtině. Další informace k tomuto svazku i k edici viz v příloze.

Přiložený soubor: TZ_UDU_teorie_20_06_02_FINAL.pdf

Přiložený soubor: wollflin obálka academia.jpeg

Reportáž z přednášky o dělnické amatérské fotografii
01 / 06 / 2020

Reportáž z přednášky o dělnické amatérské fotografii

Nové techniky reprodukování fotografií znamenaly zvýšení vyprodukovaného množství tiskovin, rozvoj médií, zejména za účelem propagandy. Zároveň se zvyšovalo povědomí o politické situaci ve světě, a to mělo také svůj vliv na produkci almanachů, kalendářů, letáků a dalších ve službách politických stran. Všechno toto pak mohli komunisté využít ve svůj prospěch, a tak začali hledat a využívat amatérské fotografy z řad dělníků. Hnutí dělnické amatérské fotografie nejprve vzniklo v SSSR a Německu. Přednáška Christiana Joschkeho, odborného asistenta na univerzitě Paris-Nanterre, se zaměřila na téma amatérské fotografie zobrazující pracující třídu a vliv německých komunistů na její rozvoj a využití ve Francii. Reportáž připravila Barbora Wallenfelsová v rámci své stáže Otevřené vědy zaměřené na popularizaci vědy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Kniha Jdi na venkov! nejkrásnější odbornou publikací roku 2019
30 / 05 / 2020

Kniha Jdi na venkov! nejkrásnější odbornou publikací roku 2019

Publikace Jdi na venkov! zvítězila v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2019. Publikace získala první místo v kategorii Odborná literatura. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Editory publikace jsou Pavla Machalíková a Tomáš Winter, vydalo ji Artefactum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.
CFP: Památky a památková péče – prodloužení termínu
25 / 05 / 2020

CFP: Památky a památková péče – prodloužení termínu

Rádi bychom Vás vyzvali k přihlašování příspěvků na mezinárodní konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která se uskuteční 27. a 28. dubna 2021 v Akademickém konferenčním centru. Termín odevzdání příspěvků je nově prodloužen do 30. června 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_památková péče_2021.pdf

Obnovení provozu badatelen oddělení dokumentace a fototéky
20 / 05 / 2020

Obnovení provozu badatelen oddělení dokumentace a fototéky

Od 25. 5. bude možné za zpřísněných hygienických podmínek navšívit obě badatelny. U vstupu bude k dispozici dezinfekce rukou a jednorázové rukavice. Nutné je nošení roušek. Množství předkládaného materiálu může být přechodně omezeno.
ÚDU na Facebooku