Kateřina Kubínová

Nahoru Contact

PhDr. Kateřina Kubínová, PhD.
Department of Mediaeval Art, room no. 210
A Institute of Art History, Husova 4, 110 00 Praha 1
E kubinova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 710
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2004–the present: Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
2004 PhD., Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
2003 Maison des Sciences de l´Homme, Paris
2002 Istituto storico ceco a Roma, Università La Sapienza, Roma
1999–2005 Art history, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
1998–1999 Universität Konstanz
1993–1999 History and Latin, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

Culture and the visual arts in the time of Charles IV, illuminated manuscripts, especially from the Romanesque period.

Nahoru Current projects

 • Evangeliary Cim 2. The manuscript among regions and centuries of medieval Europe (GA13-18261S - 2013-2015, GA0/GA)
 • Publication of the academic work Emauzský cyklus a jeho ikonografie [The Emmaus Cycle and Its Iconography] and the popular illustrated work Emauzský cyklus [The Emmaus Cycle].

Nahoru Selected bibliography

BIBLIOGRAFIE OD ROKU 1994 (ASEP)

Books, editorial work

 • Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech. [The Emmaus cycle. The iconography of the mediaeval wall paintings in the cloister of the Na Slovanech monastery], Praha 2012.
 • Imitatio Romae. Karel IV. a Řím [Imitatio Romae. Charles IV and Rome], Prague 2006.
 • Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy [Emauzy. The Benedictine Monastery Na Slovanech in the Heart of Prague] (co-editor Klára Benešovská), Emauzy, Prague 2007.

Chapters in books

 • Korunovace Karla IV. v Říši a v Římě; Klášter Na Slovanech - Emauzy [The coronations of Charles IV in the Empire and in Rome; The monastery Na Slovanech - Emauzy] (with Klára Benešovská), in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 208–212, 585–587.
 • Dva české rukopisy z knihovny kardinála Jeana Rolina [Two Manuscripts from the Library of Cardinal Jean Rolin.], in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 171–184.
 • Dva rukopisy královny Emmy [Two manuscripts of the Queen Emma.], in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Praha 2010, s. 176–189.
 • Panovnické postavy v závěru schodištních maleb [The figures of rulers at the end of the staircase paintings], in: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna [The staircase cycles in the great tower of Karlštejn Castle], Průzkumy památek – Supplement, XIII, 2006, pp. 23-36.
 • Dosud přehlížené svědectví o Přemyslových opánkách a mošně a o korunovaci českých králů [Testimonies that have so far been overlooked on Přemysl's sandals and pouch and the coronation of the Kings of Bohemia], in: Aleš Mudra– Michaela Ottová (edd.), Ars Videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium V, Prague 2006, pp. 79-84.
 • Emauzský cyklus – monumentální Zrcadlo lidského spasení [The Emauzy cycle – the monumental Mirror of Human Salvation], in: Sborník Emauzy 2003 [Emauzy compilation 2003], in: Klára Benešovská – Kateřina Kubínová (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy [Emauzy. The Benedictine Monastery Na Slovanech in the Heart of Prague], Prague 2007, pp. 309-330.
 • Římská korunovace Karla IV., in: Lenka Bobková – Mlada Holá (ed.), Lesk královského majestátu a jeho prezentace ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 47-60.
 • Osudy evangeliáře Cim 2 a plenáře v pražské katedrále /Korunovační evangeliář českých králů/, in: J. Hrdina a J. Kahuda (edd.), Pater familias. Sborník k sedmdesátinám prof. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, p. 77-96.

Articles

 • Strahovský evangeliář [The Strahov Evangeliary], Ateliér 25, 2012, s. 2.
 • Libušino proroctví [Libussa´s prophecy], in: Jiří Šouša – Ivana Ebelová (ed.), AUC pholosophica et historica 1-2/ 2002. Z pomocných věd historických XVI, Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 439-450.
 • Panovnické postavy v závěru schodištních maleb, in: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek – příloha XIII, 2006, s. 23-36.
 • Il pellegrinaggio di Carlo IV a Roma nel 1355, Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma IV, 2005, pp. 59-71.
 • Vidění ženy ve slunci císařem Augustem [The Emperor Augustus's vision of the woman in the sun], Umění/Art XLVII, 1999, pp. 258-265.
 • Jan Marignola a památky doby Karla IV. [Jan Marignola and historical monuments from the time of Charles IV], Český časopis historický 97, 1999, pp. 476-505.
more
ÚDU na Facebooku