Jana Marešová

Nahoru Contact

Mgr. Jana Marešová
Department of Documentation, archiv
A Institute of Art History ASCR,  Husova 4, 110 00 Prague, Czech Republic
E maresova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 518

Nahoru Personal profile

2005 –2013 doctoral studies at the Institute of Art History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

2002 one-semester study visit, Université Paul Valéry, Montpellier

1998 – 2004 Archive Studies and Auxiliary Historical Disciplines, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Reaserch interests

History of the Archaeological Commission, sources for art history in the 17th to the 20th centuries

Nahoru Current projects

  • F. Mareš – J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Český Krumlov, sv. 2. Český Krumlov - edition of the manuscript

Nahoru Select bibliography

Bibliography since 1994 (ASEP)


Books, edited compilations

  • Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu Pardubicko-Holicko Přeloučského, napsal V. K. Vendl [Edition of the uncompleted inventory of the artistic heritage of the Pardubicko-Holicko Přeloučsko administrative district compiled by V.K. Vendl], Praha 2007.

Chapters in books

  • Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic [The gentleman's tour of Heřman Jakub Černín from Chudenice] (Jana Husáková, together with Eva Bílková and Alexandra Tesaříková), in: J. Kubeš (ed.), Historie 2003. Celostátní vědecká konference. Pardubice 4.-5.12. 2003 [History 2003. National Academic Conference. Pardubice 4-5 December 2003], Pardubice 2004, pp. 89–119.
  • Epigrafické dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky [The epigraphic documentation of the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic] (together with Jiří Roháček), in: Dalibor Prix and Jiří Roháček (edd.), Epigraphica & Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004 [Epigraphica & Sepulcralia I. Collection of papers presented at the meetings on issues relating to sepulchre monuments, held by the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, from 2000 to 2004], Praha 2005, pp. 127–130.

Articles

  • Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti [The heritage of the listing activities of the Archeological committee], Zprávy památkové péče - Journal of Historical Heritage preservation 70, 2010, pp. 48-51.
more
ÚDU na Facebooku