Department of Mediaeval Art

The Department is concerned with research into and interpretation of the medieval art of Bohemia, Moravia and Silesia in its international contexts and broader cultural connections.

Nahoru

Staff

PhDr. Klára Benešovská, CSc. (Head of the Department); Mgr. Helena Dáňová, Ph.D.; Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.; PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.; PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D.; Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.; PhDr. Milada Studničková

Nahoru

Department publications

Nahoru

Research projects

  • Projekt Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung-Österreich P26688. Katalog: Mitteleuropäische Schulen IX. Böhmen - Mähren - Schlesien - Ungarn (ca. 1450 - 1500). Na projektu se podílí Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreichische Nationalbibliothek-Handschriftensammlung, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien). Milada Studničková
  • Regionální spolupráce: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách do roku 1550, projekt reg. č. R300331401. Ivo Hlobil, Helena Dáňová
  • Externí spolupráce: Projekt excelence č. P405/12/G148: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období (2012–2018,řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR (Milada Studničková)
  • "Transferts artistiques dans l’Europe gothique des XIIe à XVIe siècles". (Národní ústav dějin umění v Paříži/INHA spolu s universitami v Toulouse-le Mirail a v Liege). Cílem je vytvoření Repertoáru exogenních umělců v gotické Evropě 12-16.stol., který by shromažďoval prosopografické zprávy o všech umělcích pracujících mimo kulturní oblast, z níž pocházejí. Oddělení středověku ÚDU se na tomto projektu podílí od roku 2010 pod vedením Kláry Benešovské, která byla určena koordinátorem projektu pro Českou republiku. Projekt byl ukončen v roce 2013 kolektivní publikací „Les transferts artistiques dans l’Europe gothique. Repenser la circulation des artistes, des œuvres, des themes et de savoir-faire (XIIe – XIVe siècle)”. Sous la direction de Jacques Dubois – Jean-Marie Guillouët – Benoît van den Bossche. Coordination par Annamaria Ersek, Paris 2014.
Nahoru

Grant projects

2015

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
GA ČR, 13-18261S

2014

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
GA ČR, 13-18261S

2013

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
GA ČR, 13-18261S

2012

Jan Chlíbec
Bernardinské “slunce” nad českými zeměmi – význam bernardinské estetiky v českých zemích pozdního středověku.
GA ČR P 409/12/2302, 2012-2014

Lenka Panušková
Velislavova bible a ikonografické vlivy západoevropské knižní malby na soudobou iluminátorskou tvorbu v Čechách.
hlavní řešitel: PhDr. Tomáš Gaudek, projekt č. 84709/2009, 2009–2011

Ivo Hlobil
Morava a svět. Umění v otevřeném multikulturním prostoru.
spoluřešitel výzkumného záměru Katedry ději umění FF UP v Olomouci,MSM 6198959225

2008

Ivo Hlobil

The Master of the Michle Madonna and the Beginning of the European-wide Significance of Bohemian Sculpture under the Luxembourg Dynasty in the 14th Century, 2006–2008

Czech Science Foundation No. 408/06/1420

2007

Ivo Hlobil

The Master of the Michle Madonna and the Beginning of the European-wide Significance of Bohemian Sculpture under the Luxembourg Dynasty in the 14th Century, 2006–2008

Czech Science Foundation No. 408/06/1420

Hana Hlaváčková

Catalogue of manuscripts illuminated in Bohemia in the time of Charles IV (1346–1378), 2005–2007

Czech Science Foundation No. 408/05/1016

Jan Chlíbec

Works of Italian sculptors active in the Czech lands in the Renaissance period, 2005–2007

Czech Science Foundation No. 408/05/2179

Nahoru

Exhibition projects

2010

"A Royal Marriage. Eliška Přemyslovna and John of Luxembourg, 1310”, Galerie hl. m. Prahy [City Gallery Prague], Muzeum hl. m. Prahy [City Museum Prague], Prague. 4 November 2010 – 6 February 2011 (author Klára Benešovská, cooperation Zuzana Všetečková, Hana Hlaváčková, Lenka Panušková)

2007

"Poet and King. Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz in the mirror of the Jagiellon era", Pražský hrad [Prague Castle], Praha. 28 February – 1 July 2007 (cooperation Jan Chlíbec, Ivo Hlobil)

Nahoru

Conferences

2007

Conference Bohuslav Hasištejnský of Lobkowicz and the culture of his times, Prague, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, 25 May 2007. In cooperation with Kancelář prezidenta republiky [Office of the President of the Republic] and Národní muzeum v Praze [National Museum in Prague]

Nahoru

Current projects

Series of lectures "The Middle Ages in Motion"

Les transfers artistiques dans l'Europe gothique (XIIe-XVIe) : échanges, circulations, perméabilité, cooperation with INHA Paris, (2010–2013)

The Josef Krása Centre, specialising in the study of mediaeval illustrated manuscripts and wall paintings

Přiložený soubor: Středověk v pohybu 2010-2015 (DOC)
Přiložený soubor: Convivium (OCX)
ÚDU na Facebooku