Umění

časopis Umění / Art

www.umeni-art.cz

Dvouměsíčník Umění / Art vydává Ústav dějin umění AV ČR v. v. i. od roku 1953. Navázal na stejnojmenný časopis vydávaný významným českým nakladatelem Janem Štencem od roku 1918.

Jde o impaktovaný časopis, zastoupený v těchto databázích

Web of Science (ISI Web of Knowledge)

http://apps.isiknowledge.com

Scopus

http://www.scopus.com

EBSCO

http://www.ebscohost.com

European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

http://www.esf.org

Nahoru

Časopis Umění/Art 2017

Nahoru

Časopis Umění/Art 2016

Nahoru

Časopis Umění/Art 2015

Nahoru

Časopis Umění/Art 2014

ÚDU na Facebooku