Strategie AV21

Výzkumné programy realizované v rámci Strategie AV21 na pracovištích Akademie věd jsou věnovány mezioborovému výzkumu zaměřenému na řešení problémů a výzev dnešní doby. Důraz je kladen na praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky významných oblastech. Strategie AV21 zároveň respektuje klíčovou roli základního výzkumu, který je ve všech vědeckých disciplínách podstatou jejich vývoje. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Podrobnosti viz: http://statav21.cz/strategie-av21/

Programy s účastí Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.:

Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

(pracoviště koordinátora: Archeologický ústav AV CR)

– téma: Karel IV.
http://statav21.cz/vyzkumna-temata/karel-iv/
http://www.udu.cas.cz/cs/700-vyroci-narozeni-karla-iv/

 • Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost – Emauzský klášter, 6.5.– 21.11. 2016, Ústav dějin umění AV ČR se podílí na přípravě výstavy, konference a doprovodných programů
 • 5 tváří Karla IV. – výstava ve Window Gallery Ústavu dějin umění AV ČR, koordinátor Klára Benešovská, účastníci Milada Studničková, Kateřina Kubínová, Ivo Hlobil
 • Sedm věží – Filosofický ústav AV ČR, Martin Musílek; za Ústav dějin umění AV ČR účast Klára BenešovskáKateřina Kubínová
 • Letní škola klasických studií – Filosofický ústav AV ČR;, za Ústav dějin umění AV ČR účast  Klára BenešovskáKateřina Kubínová
 • Konference Císař Karel IV., země Koruny české a Evropa – Univerzita Karlova; za Ústav dějin umění AV ČR účast  Klára Benešovská (“Reviewing the Ideological Background of the Exhibitions and Conferences in 1978”)
 • Konference Karel IV., panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním – Historický ústav AV ČR; za Ústav dějin umění AV ČR účast Milada Studničková, Kateřina Kubínová
 • Dům U kamenného zvonu – publikace o místě možného narození Karla IV.; Klára Benešovská
 • Architektura v době Karla IV. – Knihovna AV ČR, ÚDU; za Ústav dějin umění AV ČR účast oddělení fototéky, Klára Benešovská

– téma: Kultura v evropském státu, stát v evropské kultuře
(koordinátor Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., garant Vojtěch Lahoda)

– podtéma: Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu
(koordinátor Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., garant Petr Kratochvíl)
http://www.verejnesoukrome.cz/

 • Veřejné a soukromé – workshop, 9. 10. 2015, Ústav dějin umění AV ČR
 • Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky, workshop, 21. 11. 2016, Ústav dějin umění AV ČR


Program Formy a funkce komunikace

(pracoviště koordinátora: Filosofický ústav AV ČR)

– téma: Umění jako forma komunikace
(koordinátor Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., garant Tomáš Winter)
http://komunikaceav21.cz/vyzkumna-temata/umeni-jako-forma-komunikace/

 • příprava publikace a výstavy Nespatříte hada: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč
 • příprava kolektivní monografie Umění a tradice
 • Umění a tradice / „Vysoké“ a „nízké“ - workshop, 26.–27. 11. 2015, AKC Praha

Program Paměť v digitálním věku

(pracoviště koordinátora: Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

 • digitalizace nejvyužívanějších fondů oddělení dokumentace Ústavu dějin umění, Jiří Roháček


ÚDU na Facebooku