RIHA Journal

Od roku 2010 se ÚDU jakožto člen RIHA – International Association of Research Institutes in the History of Art – podílí na vydávání on-line časopisu RIHA Journal (www.riha-journal.org). Uvítáme původní příspěvky ze všech oblastí dějin umění. Texty procházejí dvojím lektorováním a přijaté články jsou publikovány v průběhu několika měsíců.

Kontakt: machalikova.at.udu.cas.cz

Organizace RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) dnes sdružuje téměř tři desítky institucí, které se zabývají vědeckým výzkumem a dokumentací v oboru dějin umění. Byla založena roku 1998 v Paříži a jedním z jejích zákládajících členů byl Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Představitelé RIHA se každoročně scházejí na půdě některé z členských institucí a formulují společný postoj k problémům, které pokládají za důležité pro současný stav a fungování oboru dějin umění.

Na zasedání 8. listopadu 2008 byla v Římě schválena “RIHA Resolution on Copyright”; v Lublani byl formulován a 7. listopadu 2009 odsouhlasen dokument “ERIH and Art History – a joint resolution of RIHA” (pro tyto materiály viz: www.riha-institutes.org). 13. zasedání RIHA uspořádal 10.–12. listopadu 2011 v Praze Ústav dějin umění AV ČR v.v.i. a vzešla z něj níže otištěná aktuální rezoluce “Measuring Quality in Art History”.

ÚDU na Facebooku