Rada pracoviště

předseda: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
místopředseda: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF MU Brno

členové:
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
Mgr. Martin Krummholz, ÚDU AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Lubomír Konečný, ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc., Vysoká škola umělecko-průmyslová
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., Ústav pro dějiny umění FF UK
Mgr. Helena Dáňová, Ph.D. (tajemnice)

ÚDU na Facebooku