Collegium historiae artium 2017

Nahoru

Hosté cyklu Collegium historiae artium, 2017

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na další přednášky v rámci cyklu „Collegium historiae artium“ 2017


Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1
I. patro, přednáškový sál č. 117
začátek přednášek 15.30 h

kontakt: Lucie Svátková, 221 183 501, svatkova.at.udu.cas.cz

Přednášky první poloviny roku 2017

11. 1. Štěpán Vácha (ÚDU AV ČR): Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže v Brně nově a jinak

1. 2. Ivo Hlobil (ÚDU AV ČR): Soustředné paralelní linie. K technologii a symbolice českého krásného slohu

8. 2. Tomáš Murár (FF UK): Obraz jako teorie: (Ne)americké malířství Edwarda Hoppera

22. 2. Francesco Lovino (ÚDU AV ČR) De Baye Unveiled. Goths, Russia and an Unpublished Essay from the Kondakov Institute Archive

8. 3. Hynek Látal (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech

22. 3. Mirka C. Døj-Fetté (Princeton University): For the Greater Glory: Johann Georg Bendl’s stylistic shift in the Czech Lands

12. 4. Martina Hrabová: Ateliér trpělivého hledání. Nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce

26. 4. Ulrike Seeger (Universität Stuttgart): Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg

10. 5. Berthold Kress (Warburg Institute): 16th-century New-Testament Illustrations across Europe

24. 5. Sarah Lynch (Princeton University): The Habsburg Architect: Bonifaz Wolmut and the European Renaissance

14. 6. Tomáš Sekyrka (Archiv hl. m. Prahy): „… aby živnosti své … k užitku tím lépe hleděti mohli …“ Společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka

ÚDU na Facebooku