Mezinárodní konference Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

Přiložený soubor: CFP–Ferdinand-II.pdf

Přiložený soubor: PRELIM_PROGRAMME_FERDINAND.pdf

Ústav dějin umění AVČR, v.v.i ve spolupráci s Národní galerií v Praze pořádá mezinárodní konferenci o Ferdinandu Tyrolském a různých aspektech kultury jeho dvora. Konference se bude konat 21.–23.2. 2018 v Praze.

Předběžný program a další informace viz v příloze.

Seznam plánovaných akcí

ÚDU na Facebooku