2. ročník česko-izraelského kolokvia - "Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace"

2. ročník česko-izraelského kolokvia
Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace
Praha, 5. září 2017

Jeruzalém je od nepaměti vibrujícím centrem mnoha kultur, jazyků a náboženských tradic. Po staletí se zde střetávaly rozmanité vlivy pocházející z dálných koutů Evropy, Asie i Afriky. Jeruzalém – bouřlivý svědek nebývalého rozvoje židovského, křesťanského a muslimského umění zároveň vždy podněcoval a ovlivňoval.

Jak teologická koncepce nebeského a pozemského Jeruzaléma obohatila české umění, architekturu a urbanismus? Ovlivnil například Jeruzalémský chrám nebo Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě významné stavby v Čechách? Jakým způsobem křesťanští poutníci zobrazovali Jeruzalém? Proč a kdy se Jeruzalém stal vyhledávaným námětem židovských umělců?

Pořadatelem je Ústav dějin umění AV ČR, kontakt: janacova.at.udu.cas.cz

Program a další informace budou včas zveřejněny před datem konání kolkvia.

Termín pro zasílání návrhů příspěvků: 15. 4. 2017, viz call for papers

Seznam plánovaných akcí

ÚDU na Facebooku