Oddělení topografie

Oddělení organizuje a provádí v současné době uměleckohistorický a topografický výzkum ve dvou řadách: Umělecké památky Prahy a Umělecké památky Moravy a Slezska.
Podle individuálního odborného zaměření svých členů se podílí na výzkumu českého, středoevropského i světového umění od středověku po 20. století v rámci výzkumného záměru celého ústavu.

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Dalibor Prix CSc. (vedoucí oddělení), Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D., Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D., Mgr. Ludmila Hůrková, Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D., PhDr. Marie Platovská, Mgr. Markéta Svobodová Ph.D., Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Vlček

Nahoru

Výzkumné projekty

cizojazyčné Dějiny českého výtvarného umění
Umělecké památky Prahy VI.
Umělecké památky Moravy a Slezska IV.
Databáze divadelní architektury (spolupráce s Divadelním ústavem) - www.theatre-architecture.eu

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Granty

2015

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektive
GA ČR, 13-39515P

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
GA ČR, 13-28594S

2014

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektive
GA ČR, 13-39515P

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
GA ČR, 13-28594S

2013

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektive
GA ČR, 13-39515P

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
GA ČR, 13-28594S

2012

Vendula Hnídková
Getty Travel Grant
CIHA 2012, Norimberk
www.ciha2012.de

2010

Vendula Hnídková
Pavel Janák – organizátor života 
Grant VŠUP-SVV 2010/006

2008

Markéta Svobodová
Personality and work of the architect František Kalivoda (1913–1971) in the context of the European avant-garde
(2006–2008)
GA AV No. B80033061

Nahoru

Výstavní projekty

Vendula Hnídková
Příběh paneláku, Kladno, Uměleckoprůmyslové muzeum, září 2014
Národní styl. Kultura a politika, Národní galerie v Praze, 8. 3. - 2. 6. 2013

Tomáš Valeš
Baroko na Havlíčkobrodsku, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně, 23. 5. - 7. 9. 2014
Kresby Josefa Winterhaldera ml., Vlastivědné muzeum v Olomouci, 25. 5. - 1. 7. 2012

Nahoru

Národní styl. Kultura a politika

Nahoru

Konference

2015

Památky Těšínského knížectví, mezinárodní konference, Akademické konferenční centrum, 26. února 2015, organizátor: Klára Mezihoráková

Nahoru

Připravované projekty

Markéta Svobodová
Spolupráce na výstavě Zdeněk Rossmann – horizonty modernismu/Zdeněk Rossmann – Horizons of Modernism, Moravská galerie v Brně, 2015

Tomáš Valeš
Výstava Dílo malíře Josefa Sterna, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 2015

Nahoru

Popularizační aktivity

Monumenta Bohemiae et Moraviae - ediční řada popularizačních brožur věnovaných významným uměleckým památkám, vydávaná nakladatelstvím Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR

Akademické soupisy uměleckých památek - propagační sešit edice Věda kolem nás, vydávané Akademií věd ČR (autoři Jana Marešová, Klára Mezihoráková, Kristina Uhlíková), ke stáhnutí zde: http://www.vedakolemnas.cz/prostory-spolecne-pameti/

Jakub Potůček et al., Osobnosti a památky Prahy 10, Praha 2014 (spolupráce na publikaci, Marie Platovská, Markéta Svobodová)

ÚDU na Facebooku