Oddělení topografie

Oddělení organizuje a provádí v současné době uměleckohistorický a topografický výzkum ve dvou řadách: Umělecké památky Prahy a Umělecké památky Moravy a Slezska.
Podle individuálního odborného zaměření svých členů se podílí na výzkumu českého, středoevropského i světového umění od středověku po 20. století v rámci výzkumného záměru celého ústavu.

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Dalibor Prix CSc. (vedoucí oddělení), Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D., Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D., Mgr. Ludmila Hůrková, Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D., PhDr. Marie Platovská, Mgr. Markéta Svobodová Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Uhlík, MBA, Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Vlček

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

cizojazyčné Dějiny českého výtvarného umění
Umělecké památky Prahy
Umělecké památky Moravy a Slezska
Databáze divadelní architektury (spolupráce s Divadelním ústavem) - www.theatre-architecture.eu

Nahoru

Granty

2013

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektive
GA ČR, 13-39515P

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
GA ČR, 13-28594S

2012

Vendula Hnídková
Getty Travel Grant
CIHA 2012, Norimberk
www.ciha2012.de

2010

Vendula Hnídková
Pavel Janák – organizátor života 
Grant VŠUP-SVV 2010/006

2008

Markéta Svobodová
Personality and work of the architect František Kalivoda (1913–1971) in the context of the European avant-garde
(2006–2008)
GA AV No. B80033061

Nahoru

Výstavní projekty

Vendula Hnídková
Národní styl. Kultura a politika, Národní galerie v Praze, 8. 3. - 2. 6. 2013

Tomáš Valeš
Kresby Josefa Winterhaldera ml., Vlastivědné muzeum v Olomouci, 25. 5. - 1. 7. 2012

Nahoru

Národní styl. Kultura a politika

Nahoru

Připravované projekty

Klára Mezihoráková

Konference Památky Těšínského knížectví, Akademické konferenční centrum, 26. února 2015.

Přiložený soubor: CFP Monuments of the Duchy of Těšín (PDF)
Nahoru

Popularizační aktivity

Monumenta Bohemiae et Moraviae - ediční řada popularizačních brožur věnovaných významným uměleckým památkám, vydávaná nakladatelstvím Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR

ÚDU na Facebooku