Oddělení novověku

Oddělení se zabývá výzkumem renesančního, manýristického a barokního umění v Čechách a na Moravě v mezinárodních souvislostech a v širších kulturních vazbách.

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Beket Bukovinská, Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Konečný, Mgr. Martin Krummholz, Mgr. Martin Mádl, Ph.D., PhDr. Ivan Muchka (vedoucí oddělení), Mgr. Ivo Purš, Ph.D., PhDr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

cizojazyčné Dějiny českého výtvarného umění

Nahoru

Granty

2013

Štěpán Vácha
Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži
GA ČR, P409/13/174S

2012

Martin Mádl
Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích 
GA ČR P409/12/12568, 2012-2014

2010

Ivan P. Muchka
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda
GAČR P409/10/2284, 2010–2012

2009

Martin Mádl
Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích II: Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh 70.-80. let 17. století
GA ČR No. 408/09/0949

Ivo Purš
An analysis of scientific, cultural, and historical aspects of Michael Maier’s theory of medical alchemy carried out chiefly on the basis of two rare extant copies of his books printed in Prague in 1609
GA AV No. 3624435093, 2007–2009

Ivo Purš
Research of the Ferdinand of Tirol library – aspects of history of arts and culture 
GA AV, program Podpora projektů cíleného výzkumu, No. 1QS800330501, 2005–2008

Michal Šroněk
Obrazy jako nástroje katolické konfesijní polemiky v českých zemích v období 1550–1650
GA AV IAA800330902, 2009-2012

Nahoru

Výstavní projekty

2010

— Hans von Aachen (1552–1615) – Court Artist in Europe Lubomír Konečný, Beket Bukovinská, Ivan P. Muchka
Suermondt Museum Aachen – Obrazárna Pražského hradu , Praha. 1. 7. – 3. 9. 2010  
Wien, Kunsthistorisches Museum, 19.10. 2010 - 9. 1. 2011

Nahoru

Konference

2010

Hans von Aachen and new research in the transfer of artistic ideas into Central Europe
Praha, 22. - 25. 9. 2010, organizátor: Beket Bukovinská, Štěpán Vácha

Nahoru

Připravované projekty

2008

Ceiling Painting around 1700: Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and North Italy
Ljubljana, 16.–17. 10. 2008, organizátor: Martin Mádl

ÚDU na Facebooku