Oddělení dokumentace

Ústav dějin umění od svého založení shromažďoval a zpracovával uměleckohistorickou dokumentaci. Roku 2006 vzniklo specializované vědecké oddělení, které plní tři základní a vzájemně úzce provázané úkoly. Prvním je výzkum v oblasti pramenů k dějinám umění, druhým ediční činnost a třetím zpřístupňování vlastních písemných (zejména osobní a institucionální pozůstalosti) a obrazových dokumentačních fondů, rozdělených do sbírek grafiky, plánů a fotografií ústavu. Zvláštní sbírku představuje materiál spojený s působení Archeologického institutu N. P. Kondakova. Oddělení poskytuje i servisní služby pro českou a zahraniční badatelskou veřejnost a další zájemce, pro které byla v roce 2011 otevřena nová studovna.

Nejdůležitějším aktuálním úkolem oddělení dokumentace je zpřístupnění unikátní sbírky historické fotodokumentace a vypracování metodického instrumentaria pro práce tohoto typu (první fáze 2009-2010 podporována projektem Resurrected Treasure, viz http://treasure.udu.cas.cz) a projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/) a činnost centra Epigrafická a sepulkrální studia ( viz http://www.udu.cas.cz/cs/epigrafika/).

Otevírací hodiny badatelny
Hlavní badatelna, Praha 1, Husova 4, č. 214 
úterý 9.00 – 13.00
středa 12.00 – 16.00
čtvrtek 9.00 – 13.00

Sbírky grafiky, plánů a starých fotografií jsou vzhledem k jejich probíhající inventarizaci přístupné pouze výjimečně po předchozí dohodě s jejich kurátory.

Věnujte prosím pozornost:
V případě zájmu o bádání v našich fondech JE NUTNÉ předchozí objednání na dokumentace.at.udu.cas.cz
V měsících červenec a srpen provoz pouze na základě DOHODY!

Badatelna epigrafické dokumentace, Praha 1, Husova 4, č. 105a (první patro)
Po předchozí dohodě na rohacek.at.udu.cas.cz

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Jiří Roháček, CSc. (vedoucí oddělení), BcA. Markéta Berdychová, Mgr. Tereza Cíglerová (Cermanová), BcA. Kateřina Doležalová, Mgr. Jana Marešová, PhD., Mgr. Petra Trnková, PhD., Mgr. Kristina Uhlíková, PhD.

Nahoru

Dokumentační fondy a sbírky

Osobní fondy

Josef Cibulka (1886–1968)
Vlasta Dvořáková (1920–2005)
Anton Gnirs (1873–1933)
Olga Herbenová (1927–1990)

Přiložený soubor: Inventář Olga Herbenová (PDF)

Rudolf Hlubinka (1878–1951)
Rudolf Chuman (1892–1957
Karel Chytil (1859–1934)
Josef Jeřábek (1877–1957)
Jan Kotík (1916–2002)
Viktor Kotrba (1906–1973)
Vincet Kramář (1877–1960)
Josef Krása (1933–1985)
Jarmila Krčálová (1928–1993)
Rudolf Kuchynka (1869–1925)
Helena Lorencová (1945–2006)
Karel B. Mádl (1859–1932)
Antonín Matějček (1889–1950)
Václav M. Nebeský (1889–1949)
Jaromír Neumann (1924–2001)
Jaromír Pečírka (1891–1966)
Bedřich Piskač (1898–1929)
Josef Polák (1886–1945)
Eva Reitharová (1925–2003)
Zdeněk Rykr (1900–1940)
Ivan Šperling (1930–1987)
Hana Volavková (1904–1985)
Zdeněk Wirth (1878–1961)
František Žákavec (1878–1937)

Institucionální fondy

Archeologická komise ČAVU (1912–1949)
Archeologický institut N. P. Kondakova (1925–1952)
Artefactum, nakladatelství ÚDU AV ČR (1994–2006)
Kruh pro pěstování dějin umění (1913–1960)
Národní kulturní komise (1947–1954)
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích (1990–dosud)

Sbírky

Dokumentace českého výtvarného umění po roce 1945
Epigrafická dokumentace (20. stol. - dosud)
Plánová dokumentace (17. stol. - dosud)
Přírůstkový fond (19. stol. – dosud)
Sbírka grafiky a kresby (15. stol. – 20. stol.)
Sbírka staré fotografie (19 stol. – 1. pol. 20. stol.)
Uměleckoarcheologická sbírka Archeologického institutu N. P. Kondakova (antika – 1. pol. 20. stol.)

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Granty

2011

Petra TrnkováMartin Krummholz
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2010

Jiří RoháčekPetra TrnkováMartin Krummholz
Ressurected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing. 
(2009–2010) Projekt podporovaný The Financial Mechanisms of European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) a Národním vzdělávacím fondem No. A/CZ0046/2/0016

2009

Jiří Roháček, Petra Trnková, Martin Krummholz
Ressurected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing.
(2009–2010) Projekt podporovaný The Financial Mechanisms of European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) a Národním vzdělávacím fondem No. A/CZ0046/2/0016

2008

Martin Krummholz
Original Design for Decoration of Prague Clam–Gallas palace from Johann Bernhard Fischer of Erlach.
(2007–2008) Grant Agency of Charles University No. 252 341

2007

Martin Krummholz
Original Design for Decoration of Prague Clam–Gallas palace from Johann Bernhard Fischer of Erlach.
(2007–2008) Grant Agency of Charles University No. 252 341

 

Nahoru

Výstavní projekty

2013

Buquoyský Rožmberk. Fotografie, plány, kresby a grafiky ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, hrad Rožmberk nad Vltavou, 22. 5. - 31. 10. 2013 (Jan Ivanega, Petr Šámal,Petra Trnková)

2012

L'étude d’après nature. Fotografie a umění 19. století, Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 24. 2.–30. 5. 2012 (Petra Trnková)

2009

Soupisy památek vydávané Archeologickou komisí České akademie věd a umění,
Praha, AV ČR, 9. 2.–6. 3. 2009 (Jana MarešováKristina UhlíkováJiří Roháček)

Nahoru

Konference

2011

Petra Trnková, Martin Krummholz
Obnova buquoyské kulturní krajiny
Praha, 25.10.2011

Jiří Roháček
Contra vim mortis non est medicamen in hortis. 10. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 3 - 4. 11. 2011

2010

Jiří Roháček
Hodie mihi, cras tibi. 9. zasedání k problematice sepulkrálních památek 
Praha 21. – 22. 10. 2010

Petra Trnková, Jiří Roháček
Management fotografické sbírky a projekt "Resurrected Treasure"
Praha, 22. 4. 2010

Petra Trnková, Jiří Roháček
Pracovní setkání u příležitosti zakončení projektu RESURRECTED TREASURE
Praha, 26. 11. 2010

Jiří Roháček
Druhé zasedání k problematice písemných pramenů v dějinách umění
Praha, 11.-12. 11. 2010 (ve spolupráci s Archivem NG v Praze)

2009

Jiří Roháček
Písemné prameny v dějinách umění. Návazné zasedání na stejnojmennou sekci 3. sjezdu historiků umění pořádané Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností v Českých zemích,
Praha, 12. 11. 2009

Jiří Roháček
Beati morturi qui in domino moriuntur. 8. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 21.–22. 10. 2009

2008

Jiří Roháček
Mortui immortales. 7. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 3. 6. 2008

Jiří Roháček, Kristina Uhlíková
Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby,
Praha, 17. 9. 2008

2007

Jiří Roháček
Mors principium est. 6. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 31. 5. – 1. 6. 2007

ÚDU na Facebooku