Oddělení dokumentace

Ústav dějin umění od svého založení shromažďoval a zpracovával uměleckohistorickou dokumentaci. Roku 2006 vzniklo specializované vědecké oddělení, které plní tři základní a vzájemně úzce provázané úkoly. Prvním je výzkum v oblasti pramenů k dějinám umění, druhým ediční činnost a třetím zpřístupňování rozsáhlých a i evropském měřítku významných vlastních dokumentačních fondů. Kromě základního výzkumu klade oddělení velký důraz na výzkum aplikovaný a na popularizaci. Oddělení disponuje i restaurátorskou dílnou.

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Jiří Roháček, CSc. (vedoucí oddělení), Mgr. Tereza Cíglerová, BcA. Kateřina Doležalová, Mgr. Jana Marešová, PhD., Mgr. Petra Trnková, PhD., Mgr. Kristina Uhlíková, PhD.

Nahoru

Dokumentační fondy a sbírky

 

Osobní fondy

Omlouváme se, že zde není k dispozici elektronická verze všech inventářů, postupně budou doplňovány.

 

Institucionální fondy

Omlouváme se, že zde není k dispozici elektronická verze všech inventářů, postupně budou doplňovány.

 

Sbírky

Omlouváme se, že zde není k dispozici elektronická verze všech inventářů, postupně budou doplňovány.

Nahoru

Badatelský servis

Oddělení dokumentace poskytuje servisní služby pro českou a zahraniční badatelskou veřejnost a další zájemce, pro které byla v roce 2011 otevřena nová studovna.

Otevírací hodiny studoven
Hlavní studovna, Praha 1, Husova 4, č. 214
úterý 9.00 – 13.00
středa 12.00 – 16.00
čtvrtek 9.00 – 13.00

Sbírky grafiky, plánů a starých fotografií jsou vzhledem k jejich probíhající inventarizaci přístupné pouze omezeně po předchozí dohodě s jejich kurátory.

Věnujte prosím pozornost:
V případě zájmu o bádání v našich fondech JE NUTNÉ PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁNÍ na dokumentace.at.udu.cas.cz.
V měsících červenec a srpen provoz pouze na základě dohody!
Badatelna epigrafické dokumentace, Praha 1, Husova 4, č. 105a (první patro)
Po předchozí dohodě na rohacek.at.udu.cas.cz

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

Centrum Epigrafická a sepulkrální studia

Historiografie dějin umění a dějiny památkové péče v českých zemích od konce 19. století do 60. let 20. století v českém i německém jazykovém prostředí

Edice nepublikovaných rukopisů odborných textů a související metodologická problematika

Nahoru

Granty

2015

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2014

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2013

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2012

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2011

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2010

Jiří RoháčekPetra Trnková a kol.
Ressurected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing. 
(2009–2010) Projekt podporovaný The Financial Mechanisms of European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) a Národním vzdělávacím fondem No. A/CZ0046/2/0016

2009

Jiří RoháčekPetra Trnková a kol.
Ressurected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing. 
(2009–2010) Projekt podporovaný The Financial Mechanisms of European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) a Národním vzdělávacím fondem No. A/CZ0046/2/0016

Nahoru

Výstavní projekty

2013

Buquoyský Rožmberk. Fotografie, plány, kresby a grafiky ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, hrad Rožmberk nad Vltavou, 22. 5. - 31. 10. 2013 (Jan Ivanega, Petr Šámal,Petra Trnková)

2012

L'étude d’après nature. Fotografie a umění 19. století, Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 24. 2.–30. 5. 2012 (Petra Trnková)

2009

Soupisy památek vydávané Archeologickou komisí České akademie věd a umění,
Praha, AV ČR, 9. 2.–6. 3. 2009 (Jana MarešováKristina UhlíkováJiří Roháček)

Nahoru

Konference

2011

Petra Trnková, Martin Krummholz
Obnova buquoyské kulturní krajiny
Praha, 25.10.2011

Jiří Roháček
Contra vim mortis non est medicamen in hortis. 10. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 3 - 4. 11. 2011

2010

Jiří Roháček
Hodie mihi, cras tibi. 9. zasedání k problematice sepulkrálních památek 
Praha 21. – 22. 10. 2010

Petra Trnková, Jiří Roháček
Management fotografické sbírky a projekt "Resurrected Treasure"
Praha, 22. 4. 2010

Petra Trnková, Jiří Roháček
Pracovní setkání u příležitosti zakončení projektu RESURRECTED TREASURE
Praha, 26. 11. 2010

Jiří Roháček
Druhé zasedání k problematice písemných pramenů v dějinách umění
Praha, 11.-12. 11. 2010 (ve spolupráci s Archivem NG v Praze)

2009

Jiří Roháček
Písemné prameny v dějinách umění. Návazné zasedání na stejnojmennou sekci 3. sjezdu historiků umění pořádané Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností v Českých zemích,
Praha, 12. 11. 2009

Jiří Roháček
Beati morturi qui in domino moriuntur. 8. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 21.–22. 10. 2009

2008

Jiří Roháček
Mortui immortales. 7. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 3. 6. 2008

Jiří Roháček, Kristina Uhlíková
Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby,
Praha, 17. 9. 2008

2007

Jiří Roháček
Mors principium est. 6. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 31. 5. – 1. 6. 2007

ÚDU na Facebooku