Oddělení umění 19.–21. století

Oddělení se zabývá výzkumem a interpretací českého moderního výtvarného umění v mezinárodních souvislostech a v širších kulturních vazbách.

Nahoru

Pracovníci

Mgr. Pavla Machalíková PhD. (vedoucí oddělení), Mgr. Hana Buddeus, Ph.D., a PhDr. Lenka Bydžovská CSc., Doc. PhDr. Petr Kratochvíl CSc., Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D., PhDr. Mahulena Nešlehová, PhDr. Taťána Petrasová CSc., Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Tomáš Winter PhD.

Nahoru

Stipendisté

Mgr. Martina Hrabová, Ph.D, podpory perspektivních lidských zdrojů – mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR, 2017 - 2018: V zákulisí ateliéru: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce

PhDr. Eva Janáčová, Ph.D., Program podpory perspektivních lidských zdrojů – mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR, 2016–2017: Vizuální dějiny sionismu v Čechách a na Moravě

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

Cizojazyčné Dějiny českého výtvarného umění

Mezinárodní projekt Comparative Avant-Garde and Modernism (Vojtěch Lahoda, Lenka Bydžovská, Rostislav Švácha, Tomáš Winter) – ve spolupráci s historiky umění z Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Gruzie, Chorvatska, Islandu, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Švédska, USA

Mezioborová plzeňská symposia k problematice 19. století (Taťána Petrasová, Pavla Machalíková) – ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústavem pro hudební vědy FF UK, Ústavem pro dějiny umění FF UK a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK

Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu (Rostislav Švácha, Lenka Bydžovská, Taťána Petrasová, Vojtěch Lahoda, Petr Kratochvíl, Mahulena Nešlehová)

Výzkumné téma Umění jako forma komunikace v rámci výzkumného okruhu Společnost a komunikace (Tomáš Winter, Pavla Machalíková)

Nahoru

Granty

2016

Vojtěch Lahoda
Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová, 2016-2020

2015

Tomáš Winter
Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840–1960, standardní grantový projekt GAČR, reg. č. 15-07456S, spolu s Pavlou Machalíkovou, Milanem Pechem (KTF UK) a Vladimírem Czumalem (KTF UK), 2015–2017

2013

Pavla Machalíková
František Tkadlík 1786-1840 (grant Národní galerie v Praze, Šárka Leubnerová, Radim Vondráček; GAČR P409 13-17156S)

2012

Tomáš Winter
Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie, GAČR, reg. č. P409/12/0133, spolu s Annou Pravdovou (NG v Praze) a Polanou Bregantovou (ÚDU AV ČR)

2011

Petr Kratochvíl
Architektura a veřejný prostor, 2011–2013
GAČR

2010

Tomáš Winter
Primitivism in Czech Visual Art and Theory 1850–1950, 2008–2010
GAČR 408/08/P490

2009

Petr Kratochvíl
Current architecture and its themes, 2007–2009
GAAV IAA800330701
Tomáš Winter
Primitivism in Czech Visual Art and Theory 1850–1950, 2008–2010
GAČR 408/08/P490

2008

Petr Kratochvíl
Current architecture and its themes, 2007–2009
GAAV IAA800330701
Taťána Petrasová
19th century art: between Prague and München, 2006–2008
GAAV A800330602
Tomáš Winter
Primitivism in Czech Visual Art and Theory 1850–1950, 2008–2010
GAČR 408/08/P490

2007

Lenka Bydžovská (spoluřešitel Polana Bregantová)
Jindřich Štyrský (1899–1942), 2006–2007
GAAV A800330603
Petr Kratochvíl
Current architecture and its themes, 2007–2009
GAAV IAA800330701
Taťána Petrasová (Helena Lorenzová)
Zapomenuté a zapomenutí v dějinách kultury 19. století v Čechách, 2006–2007
GAČR 408/06/1675
Taťána Petrasová (spoluřešitel Roman Prahl)
19th century art: between Prague and München, 2006–2008
GAAV A800330602

Nahoru

Výstavní projekty

2015

Riziko loajálnosti: rakouská, německá a česká kulturní loajalita v umění 19. století, Taťána Petrasová (spolu s Markétou Theinhardtovou, Université Paris 4 – Sorbonne)
Plzeň, Západočeská galerie, Galerie "13", 17. 2. - 17. 5. 2015

2014

Brutalismus Emila Filly, Vojtěch Lahoda
Cheb, Galerie výtvarného umění, 3. 4. – 15. 6. 2014

Hagenbund – Ein europäiches Netzwerk der Moderne (1900 bis 1938), spolupráce: Vojtěch Lahoda
Vídeň, Unteres Belveder, 11. 10. 2014 – 1. 2. 2015

Pavel Nešleha – Poutalo mě světlo..., Mahulena Nešlehová
Litoměřice, SČGVU, 18. 4. – 1. 6. 2014

Bohumil Kubišta – Grafika, Mahulena Nešlehová
Praha, Galerie Zdeněk Sklenář, 10. 9. – 17. 10. 2014

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně, Pavla Machalíková
Liberec, Galerie výtvarného umění, 17.6.–14. 9. 2014
Praha, Národní galerie, 17. 10. – 25. 1. 2014

2013

Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940–1945), Tomáš Winter (spolu s Annou Pravdovou z NG)
Cheb, Galerie výtvarného umění, 4. 4. - 30. 6. 2013
foto zde

Pavel Nešleha - Sedimenty paměti IV., Mahulena Nešlehová
České Budějovice, Alšova jihočeská galerie, 28. 3. - 12. 5. 2013
foto zde

Pavel Nešleha - Možnosti zobrazení, Mahulena Nešlehová
Praha, VŠUP, 1. 3. - 6. 4. 2013
foto zde

Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950, Tomáš Winter
Západočeská galerie v Plzni, 30. 1. - 28. 4. 2013
foto zde

2012

— Jan Zrzavý: Božská hra, Lenka BydžovskáVojtěch Lahoda, Zuzana Novotná, Karel Srp Ostrava, Galerie výtvarného umění, 12. 12. 2012 – 10. 3. 2013

Miloš Jiránek. Zápas o moderní malbu, Tomáš Winter
Cheb, Galerie výtvarného umění, 5. 4.–17. 6. 2012

Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století, Taťána Petrasová
Plzeň, Západočeská galerie v Plzni, 23. 2.–6. 5. 2012

SIAL, Rostislav Švácha, Ludmila Hůrková, Vendula Hnídková, Marie Platovská
Plzeň, Západočeská galerie v Plzni, 20.1.–15.4. 2012

2011

— Černá slunce. Odvrácená strana modernity 1927–1945, (Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp)
Dům umění, Ostrava, 6. prosince 2011 – 4. března 2012

— stálá expozice Malířská síň Jana AutengruberaVojtěch Lahoda
Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy

— New Formation. Czech Avant-Garde Art and Modern Glass, 6. listopadu 2011 – 5. 2. 2012 (Lenka Bydžovská, Jan Mergl, Karel Srp)

— Konec avantgardy? Výstava a publikace o českém výtvarném umění v letech 1938–1948, (Lenka BydžovskáVojtěch Lahoda, Milan Pech, Anna Pravdová, Hana Rousová)
Galerie hlavního města Prahy, 26. května – 25. září 2011

2010

— Realita je víc než fikce. Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Mahulena Nešlehová
Brno, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu 2010

— SIALRostislav ŠváchaLudmila HůrkováVendula HnídkováMarie PlatovskáMarkéta Svobodová
Olomouc, Muzeum umění, 3. 6.–19. 9. 2010

— Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie, Zbyněk Baladrán – Lenka Bydžovská – Karel Srp, foto zde
Plzeň, Západočeská galerie, 3. 6.–19. 9. 2010

— Emil Filla: archiv umělceVojtěch LahodaTomáš Winter, foto zde
Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje (GASK) 8. 5.–19. 9. 2010

— Vražedná realitaTomáš Winter (spolu s Evou Bendovou, Národní galerie v Praze), 
Plzeň, Západočeská galerie 19. 2.–16. 5. 2010

2009

Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris – Prag, spolupráce: Lenka Bydžovská
Ludwigshafen am Rhein, Wilhelm-Hack-Museum, 14. 11. 2009 – 14. 2. 2010

Jan AutengruberVojtěch Lahoda (spolu s Janem Jedličkou),
Plzeň, Západočeská galerie 8. 10.–21. 11. 2009

— Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v PlzniVojtěch Lahoda (spolu s Petrem Jindrou),
Plzeň, Západočeská galerie 8. 10–31. 1. 2010

— Amerika k sežráníTomáš Winter (spolu s Evou Bendovou),
Praha, Národní galerie v Praze, 25. 5.–26. 10. 2009

— Karel Teige / Zbyněk Baladrán. Asymetrická symetrie (An asymmetric harmony), Lenka Bydžovská (spolu s Karlem Srpem),
Olomouc, Muzeum umění 23. 4. –21. 6.; Praha, Galerie hl. města Prahy 4. 9. 2009–1. 11. 2009

— Česká kubistická architektura a design, 1911–1925: Gočár, Chochol, Janák, Rostislav Švácha (spolu s fotografem Suzuki Yutaka, Fujimori Terunobu a Petrem Volfem),
Tokio, galerie INAX, březen 2009

— Zelená architektura.cz Petr Kratochvíl, Berlin, Tschechisches Zentrum, 26. 3.–7. 5. 2009,
Brémy, Bremer Zentrum für Baukunst, 9. 6. –10. 7. 2009

— Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Taťána Petrasová
Plzeň, Západočeská galerie, 17. 2.–26. 4. 2009 (spoluautor Markéta Theinhardtová)

2008

— Zelená architektura.cz Petr Kratochvíl,
Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, 29. 10.–14. 12. 2008

2007

— Jindřich ŠtyrskýLenka Bydžovská
Galerie hlavního města Prahy, 30. 5.–9. 9. 2007 (spoluautor Karel Srp)

— Jiří Kroha (1893–1974). Architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. stoletíRostislav Švácha
Muzeum města Brna, 12. 6.–19. 8. 2007 (spoluautoři Marcela Macharáčková et all.),

— Josef Šíma. Návrat TheseůvLenka Bydžovská (spolu s Karlem Srpem),
Praha, Galerie hl. města Prahy 3. 11. 2006–7. 1. 2007

Nahoru

Konference

2016

Konference 13 výzkumných týmů AV ČR – prezentace nejzajímavějších směrů současné vědy očima 13 mezinárodních komisí hodnotících výsledky AV ČR v letech 2010–2014, Praha 24. března 2016, pořadatel: AV ČR

https://www.youtube.com/watch?v=LpdxHMhgJ-U

2015

Relativnost veřejného a soukromého – workshop v rámci výzkumného projektu Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu, Praha, 9. října 2015, pořadatel: ÚDU AV ČR, v.v.i.

Neviditelná Loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. 35. plzeňské sympozium, Plzeň, Západočeské muzeum, 26.–28. 2. 2015, organizátoři: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková

2014

Nationalism and Cosmopolitism in Avant-Garde and Modernism: THe Impact of WWI, mezinárodní workshop Praha, Akademické konferenční centrum, 27.–28. 11. 2014, organizátoři:  Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Tomáš Winter

Local Roots – European Connections. Positions of Nazarene Art in 19th Century Europe (mezinárodní konference o nazarenismu v umění 19. století, Oblastní galerie v Liberci, 10.-11. 9. 2014 organizátorka: Pavla Machalíková

2012

Člověk a stroj v české kultuře 19. století, 32. plzeňské sympozium, Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Západočeského kraje, 23. – 25. 2. 2012, organizátoři: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková

2009

Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 29. plzeňské sympozium, Plzeň, Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje, 26.–28. 2. 2009, organizátoři: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková

Nahoru

Připravované projekty

Smysl pro umění: umělecké ikony v České akademii věd a umění, Národní galerie v Praze – AV ČR, Salmovský palác, červen – září 2015, koncepce a příprava výstavy: Taťána Petrasová

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000121022/obsah/430636-smysl-pro-umeni-v-salmovskem-palaci

Výstava a publikace o sportu a umění (StART) pro Český olympijský výbor a Národní galerii v Praze, koncepce: Vojtěch Lahoda, Rostislav Švácha, Tomáš Winter (Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky), Milan Pech (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy), Andrea Rousová (Národní galerie v Praze), plánované vydání knihy 2015, výstava 2017, místo: Jízdárna Pražského hradu, pořadatel: Národní galerie v Praze

Relativnost veřejného a soukromého – workshop v rámci výzkumného projektu Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu, Praha, 9. září 2015, pořadatel: ÚDU AV ČR, v. v. i.: Rostislav Švácha, Lenka Bydžovská

http://www.udu.cas.cz/cs/fotogalerie/workshop-verejne-a-soukrome-2015/

Avant-Garde Migrations – mezinárodní workshop v rámci projektu Comparative Avant-Garde and Modernism, Lisabon, the Gulbenkian Foundation, 19. – 21. listopadu 2015, spolupráce za ÚDU AV ČR, v. v. i.: Vojtěch Lahoda, Lenka Bydžovská, Rostislav Švácha, Tomáš Winter

Kramář/Picasso Documents – mezinárodní workshop v Praze, říjen 2015, pořadatel: ÚDU AV ČR, v. v. i. ( Vojtěch Lahoda, Tomáš Winter, Lenka Bydžovská, Vendula Hnídková), účastníci z USA: Anna Jozefacka (The Metropolitan Museum of Art, New York), Louise Mahler (The Metropolitan Museum of Art, New York), Nick Sawicki (University of Philadelphia)

Avant-Garde Magazines in Central Europe (1910–1930): Local Contexts/International Networks – visegradský projekt mezinárodní konference v Budapešti, 17. – 18. září 2015, pořadatelé: Kassák Museum, Budapest, Petőfi Literary Museum, Budapest a ÚDU AV ČR, v. v. i. (Vojtěch Lahoda, Lenka Bydžovská, Vendula Hnídková)

ÚDU na Facebooku