Slovník historiků umění

Výzkum / Encyklopedie / Nová encyklopedie

 

Encyklopedické projekty patří k velkým týmovým úkolům Ústavu dějin umění AV ČR. První Encyklopedie českého výtvarného umění vyšla v roce 1975 pod vedením Emanuela Pocheho. Její aktualizací se stala dvousvazková Nová encyklopedie českého výtvarného umění a jednosvazkové Dodatky. Nová encyklopedie zahrnuje hesla od pravěku po současnost, přičemž editorka kladla důraz na zastoupení autorů 20. století, a to zejména žijících. Částečně jsou zastoupeni čeští umělci žijící v exilu. Dodatky rozšířily heslář dosavadní encyklopedie zejména o hesla věnovaná institucím a některým specializovaným oborům (restaurování, průmyslový design, scénografie). V současné době se připravuje Slovník historiků umění.

 

Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. A–M, Praha 1995.

Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvanrého umění. N–Ž, Praha 1995.

Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006.


ÚDU na Facebooku