Katalogy knihovny

Elektronický katalog knihovny – knihovní systém Aleph (od r. 2010)
Lístkový katalog knih a periodik ÚDU – naskenovaný jmenný katalog knih a periodik (do r. 1998)
Elektronický katalog knih (1993–2009)
Databáze ASEP - evidence publikační činnosti AV ČR (od r. 1993)
Publikace Ústavu dějin umění v ASEP
Databáze RIV, CEP, CEZ