Martina Trojanová

Nahoru

Kontakt

Mgr. Martina Trojanová

A Husova 4, 110 00 Praha 1
E trojanova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 509

Nahoru

Osobní profil

2012 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha

2009 – dosud doktorské studium (PhD.), Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

2011 studijní pobyt, University of Southern Denmark, Odense

2009 studijní pobyt, Rønde Højskole

2002 – 2009 magisterské studium (Mgr.), Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru

Předmět(y) odborného zájmu

ženská spiritualita a svatební mystika ve středověku, byzantská ikonografie

Nahoru

Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

 

články

  • Narození Krista jako Recreatio, in: Pavel Šidák – Jan Zámečník (eds.), Evangelický kalendář 2013, Praha 2012, s. 144–152.
  • Imago Sancte Marie Virginis. Forma a použití obrazu v rámci vánočních oslavy, in: Věra Němečková – Martina Bolom-Kotari (eds.), Pontes ad Fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických, Hradec Králové 2011, s. 232–244.
ÚDU na Facebooku