Dozorčí rada

 

předsedkyně: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (AR AV ČR) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
místopředsedkyně: PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (ÚDU AV ČR) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022

členové:
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. (Galerie výtvarných umění Cheb) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (VŠUP) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (AR AV ČR) – funkční období 1. 2. 2014 – 31. 1. 2019

(složení platné k 1. květnu 2017)

ÚDU na Facebooku