Doktorandi

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

Petra Hečková, Vojtěch Birnbaum a jeho stanovisko ve vědeckém sporu „Orient-oder-Rom“.Příspěvek k výzkumu pozdně antické architektury po roce 1900, katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc, obhájeno 2009

Kristina Uhlíková, Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy. 1. 1900–1918, 2. 1918–1938, Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2009

prof. PhDr. Lubomír Konečný

Lenka Panušková, Kozmologické predstavy Starého zákona a ich podoba v anglosaskom umení; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2009

Martina Sošková-Jandlová, Katalog německého malířství 1550-1700v Národní galerii v Praze; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2008

Václav Hájek, Propati vidění: Proměny koncepce vidění v českém uměleckém diskurzu 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2008

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.

Marta Herúcová, Náhrobky a hrobky 19. storočia na Slovensku; katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc, obhájeno 2010

PhDr. Jiří Roháček, CS.

Kateřina Kočárková, Epigrafický fond Jablonecka, katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2007

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Katarína Rusnáková, História a teória mediálneho umenia na Slovensku; katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc, obhájeno 2009

Dita Dvořáková, Ladislav Žák (1900-1973); Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Karlovy univerzity Praha., obhájeno 2009

Hubert Guzik, Architektura a feminismus v Československu 1. poloviny 20. století, Filozofická fakulta Karlovy univerzity Praha. Ústav pro dějiny umění, obhájeno 2009

ÚDU na Facebooku