Bibliografie

Bibliografické pracoviště je součástí knihovny. Jeho úkolem je zpracování české uměleckohistorické bibliografie. Lístková bibliografie (do 1987) zahrnuje kartotéky autorů textů, výtvarníků, lokalit a věcných hesel (asi 500.000 lístků). Tištěná bibliografie (1971–1987) zpřístupnila výsledky českého uměleckohistorického bádání širší veřejnosti (17 ročenek). Díky grantu z Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR byla zpracována Bibliografie časopisu Umění / Art (1953–2002) a založena bibliografická databáze Česká uměleckohistorická bibliografie.

Nahoru

Pracovníci

Nahoru

Otevírací doba

pondělí a čtvrtek 10–17 hod., jinak po domluvě e-mailem.

Nahoru

Databáze

Bibliografie časopisu Umění
Bibliografie za léta 1953–2002 a bibliografie od roku 2003 ve formátu pdf.

Česká uměleckohistorická bibliografie
Časopisecké články, knihy a katalogy výstav. Seznam excerpovaných periodik. (Kliknutím na tato tři podtržená slova se otevře připojené pdf.)

Virtuální umělecká knihovna (VUK)
Virtuální katalog sdružuje osm českých a moravských knihoven zaměřených na dějiny umění.

Arthistoricum.net
Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte

Informační systém abART
Informační systém současného českého výtvarného umění Archivu výtvarného umění, o. s.

Lexicon of Visual Artists
Databáze současného českého výtvarného umění SCA je přístupná v bibliografickém oddělení ústavu.

VVP AVU – bibliobáze
Databázi zpracovává Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze.

Bibliografie památkové péče
Databáze se zpracovává v Národním památkovém ústavu.

Artlist
Databáze je projektem Centra pro současné umění Praha, o. p. s.

Archiweb.cz

Artalk.cz

Artservis
Internetový časopis o výtvarném umění

Obrazar

Nahoru

Granty

Lenka Bydžovská (spoluřešitel Polana Bregantová)
Jindřich Štyrský (1899–1942), 2006–2007
GAAV No. A800330603

ÚDU na Facebooku