Baderovo stipendium

Stipendium Isabely Baderové a Alfreda Badera pro doktorandy v oboru dějin umění

Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s UHS vypisují výběrové řízení na Stipendium Isabely Baderové a Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století.

Na rok 2017/2018 stipendium získali:

  • Irena Lehkoživová (ÚpDU FF UK Praha), Současná architektura a vizuální umění jako zdroje vzájemné inspirace: Přístupy v teorii i praxi
  • Kristýna Rendlová (FF MU v Brně), Zobrazování architektury v osmanských ilustrovaných rukopisech 16. století
  • Jan Dienstbier (ÚpDU FF UK Praha), Světská pozdně středověká nástěnná malba ve střední Evropě

Na rok 2016/2017 stipendium získali:

  • Ondřej Hojda, Obraz japonské architektury v Evropě 1945–1970
  • Barbora Holečková, Vliv boloňského a neapolského uměleckého centra na umění v českých a uherských zemích v první polovině 14. století
  • Hana Benešovská, Umění starého Egypta v hledáčku dějin umění – historie bádání, současný stav a nové možnosti
Přiložený soubor: Průběžné zprávy 2017 (OCX)
ÚDU na Facebooku