Umění 1 / 2017

Umění 1 / 2017

Rádi bychom Vás upozornili na nové číslo časopisu Umění / Art, ve kterém mimo jiné naleznete tyto články: Jan Dienstbier, Vain and Transitory Love: Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors / Marná a pomíjivá láska. Nástěnné malby žirovnické světnice a výmalba pozdně gotických profánních prostor; Pavel Kalina, The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague / Nový Šalamoun. Architektura jako materializace státní ideologie a politické praxe v raně moderní Praze; Vendula Hnídková, Hlávkův most: betonový produkt generační obměny / The Hlávka Bridge: a Product in Concrete Marking a Change of Generations.

Více viz na webových stránkách časopisu: http://www.umeni-art.cz/cz/default.aspx

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku