Stipendium Alfreda Badera již potřetí

Stipendium Alfreda Badera již potřetí

Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s UHS vypisují výběrové řízení na Stipendium dr. Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. Termín pro podání přihlášek je 31. leden 2018. Další informace viz níže, přihlášku najdete v příloze.

Přiložený soubor: Bader_Stipendium_soutez_na 2018.doc

Přiložený soubor: PĹIHLĂĹ KA_formulář.docx

Na základě projektu připraveného Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností je vyhlášen další ročník stipendia Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. Prostředky z fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund) umožňují formou prestižního stipendia podpořit mladé perspektivní badatele a badatelky studující na úrovni doktorského studia v České republice a jejich projekty, zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století.

Z poskytnutých prostředků budou podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 11.000 USD. Stipendium Dr. Alfreda Badera je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele v zahraničí.

Podmínkou zařazení projektu do výběrového řízení je studium navrhovatele na úrovni doktoranda v akreditovaných oborech dějin a teorie umění a architektury (maximálně do 40 let věku řešitele) a zaslání písemné přihlášky do výběrového řízení včetně požadovaných příloh, a to do 31. ledna 2018 na adresu Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1 a v elektronické podobě na adresu: machalikova@udu.cas.cz. Kontaktní osobou za ÚDU AV ČR je Pavla Machalíková, u níž je možné získat i veškeré bližší informace.

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku