Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády

Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády

Ústav dějin umění AV ČR odsuzuje demolici historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze jako nepřípustný a nenapravitelný barbarský zásah do historického jádra Prahy. Vzhledem k tomu, že všechny předchozí snahy ústavu, řady dalších kulturních institucí, odborníků i široké veřejnosti zabránit neúnosnému ničení pražské památkové rezervace, zapsané na listině mezinárodního světového dědictví UNESCO, zůstaly neúspěšné, rozhodli se ředitel ústavu doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., historikové umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. a vedoucí oddělení umělecké topografie PhDr. Dalibor Prix, CSc. oslovit v uvedené věci pana Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR. Pana premiéra vyzvali, aby se svou autoritou postavil proti nepřijatelné devastaci kulturního dědictví a proti zneužívání pravomoci orgánů činných ve stavebním řízení, jakož i orgánů památkové péče. Požádali jej rovněž, aby se zasadil o prošetření celé kauzy a o ověření, zda orgány odpovědné za umožnění demolice nejednaly v rozporu se svým společenským posláním či dokonce v rozporu s platnými právními předpisy.

Přiložený soubor: 20170418100740_premier_vaclavske_nam.pdf

Znění dopisu panu Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády ČR, ve věci demolice domu čp. 1601/II na Václavském náměstí viz v příloze.

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku