CFP: 2. ročník česko-izraelského kolokvia

CFP: 2. ročník česko-izraelského kolokvia

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na česko-izraelském kolokviu s názvem: "Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace", které se bude konat 5. září 2017. Návrhy zasílejte nejpozději do 15. dubna 2017 na adresu janacova.at.udu.cas.cz, pořadatelem kolokvia je Ústav dějin umění AV ČR v. v. i. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_jeruzalem.pdf

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku