CFP Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

CFP Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

Ústav dějin umění AVČR, v.v.i ve spolupráci s Národní galerií v Praze pořádá mezinárodní konferenci o Ferdinandu Tyrolském a různých aspektech kultury jeho dvora. Konference se bude konat 21.–23.2. 2018 v Praze.

Přiložený soubor: CFP–Ferdinand-II.pdf

Přihlášky s abstrakty referátů zasílejte do 31.8.2017 na adresu archduke.ferdinand@post.cz.
Více informací naleznete v přiloženém CFP.

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku