Call for Papers: Baroque Parish Churches and Their Decoration

Call for Papers: Baroque Parish Churches and Their Decoration

Skupina Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE), Ústav dějin umění a muzikologie Rakouské akademie věd a Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a občanským sdružením Omnium připravují mezinárodní konferenci „Barokní farní kostely a jejich výzdoba: Nové pole výzkumu“. Konference se bude konat ve Vídni 23. – 25. října 2017. Zájemci mohou posílat své přihlášky do 30. dubna 2017.

Přiložený soubor: CFP_Parish_Churches_Vienna_2017_16.pdf

„Baroque Parish Churches and Their Decoration: A New Field of Research / Die barocken Pfarrkirchen und ihre Dekoration: Ein neues Feld der Forschung“

Mezinárodní konference, Vídeň, 23. – 25. října 2017

Kontakty: Herbert Karner (IKM ÖAW, Herbert.Karner@oeaw.ac.at) a Martin Mádl (ÚDU AV ČR, madl.at.udu.cas.cz).

Více informací naleznete zde: https://bcpce.hypotheses.org/1194

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku