Články

Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech
28 / 02 / 2017

Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech

Srdečně Vás zveme na přednášku Hynka Látala (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) s názvem "Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 8. března 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Latal.pdf

František Tkadlík. 1786-1840
28 / 02 / 2017

František Tkadlík. 1786-1840

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy "František Tkadlík. 1786-1840", které se koná ve čtvrtek 9. března 2017 v 17 30 h v Oblastní galerii Liberec. Výstavu připravila Pavla Machalíková (ÚDU AV ČR) spolu se Šárkou Leubnerovou, Markétou Dlábkovou a Radimem Vondráčkem na základě grantového projektu NG a bude otevřena do 18. června 2017. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Pozvanka_Tkadlik_Liberec.jpg

Alixe Bovey: The Smithfield Decretals
26 / 02 / 2017

Alixe Bovey: The Smithfield Decretals

Dovolujeme si Vás upozornit na další přednášku z cyklu seminářů "Medieval Conceptual Conflicts and Contrasts: Text and Image", který organizuje Centrum pro studium středověku FF UK. Tuto středu 1. března 2017 v 17.30 vystoupí Alixe Bovey z Courtauldova institutu s přednáškou "The Smithfield Decretals: The Art of Storytelling in Fourteenth- Century London". Více informací v příloze.

Přiložený soubor: Text and Image_Bovey.pdf

Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II
21 / 02 / 2017

Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II

Nakladatelství Academia vydalo soupisovou práci, věnovanou nástěnným malbám 17. a 18. století v prostředí benediktinských klášterů na území českých zemí. Kniha vznikla s podporou Grantové agentury ČR v rámci šířeji koncipovaného programu uměleckohistorické dokumentace a interpretace barokních nástěnných maleb, který rozvíjí Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními odbornými pracovišti.

Přiložený soubor: Stránky z 01_Benedictines_Final_20.jpg

Přiložený soubor: Stránky z 02_Benedictines_Final_20.jpg

21 / 02 / 2017

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské / mateřské dovolené. Přihlášky posílejte do 31. 3. 2017. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: UDU_vyzva_postdoc_cervenec_2017CZ_AJ.pdf

Who was the Reader of the Passional of the Abbess Cunigonde?
20 / 02 / 2017

Who was the Reader of the Passional of the Abbess Cunigonde?

Dovolujeme si Vás upozornit na přednášku Lenky Panuškové (ÚDU AV ČR) “Who was the Reader of the Passional of the Abbess Cunigonde? Passion Imagery and Devotion in St George Monastery, Prague”, která proběhne ve středu 22. 2. 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci cyklu seminářů s názvem "Medieval Conceptual Conflicts and Contrasts: Text and Image". Informace k této i dalším přednáškám viz v příloze.

Přiložený soubor: Text and Image poster white_small.pdf

Přiložený soubor: Text and Image_Panuskova.pdf

Byzanc v Praze. 90 let Seminarium Kondakovianum (1927-2017)
15 / 02 / 2017

Byzanc v Praze. 90 let Seminarium Kondakovianum (1927-2017)

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy ve Window Gallery ÚDU AV ČR, která se koná ve středu 22. 2. 2017 od 17 h ve dvoře, v průjezdu a okolí domu ÚDU v ulici Husova a Na Perštýně, Praha 1. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_seminarium_Kondakovianum.jpg

De Baye Unveiled. Goths, Russia and an Unpublished Essay from the Kondakov Institute Archive
15 / 02 / 2017

De Baye Unveiled. Goths, Russia and an Unpublished Essay from the Kondakov Institute Archive

Srdečně Vás zveme na přednášku Francesca Lovina (Università degli studi di Padova / ÚDU AV ČR) s názvem "De Baye Unveiled. Goths, Russia and an Unpublished Essay from the Kondakov Institute Archive", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 22. února 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Lovino.pdf

Návštěva velvyslankyň v Ústavu dějin umění AV ČR
06 / 02 / 2017

Návštěva velvyslankyň v Ústavu dějin umění AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR měl čest přivítat na své půdě dne 18. ledna 2017 skupinu velvyslankyň vedených J. E. paní Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyní Velkovévodství lucemburského v České republice, Estonsku a Ukrajině. Návštěvy se dále zúčastnily velvyslankyně a charché d’affaires v České republice paní Albertina M. Kabami, chargé d’affaires Konga, J. E. paní Ines Troha, velvyslankyně Chorvatska, paní Roly Hamdan, charché d’affaires Libanonu, J. E. paní Souriye Otmani, velvyslankyně Maroka, J. E. paní Liliana De Oarte De Torres-Muga velvyslankyně Peru, J. E. paní Manuela Franco, velvyslankyně Portugalska, J. E. paní Vera Mavric, velvyslankyně Srbska, J. E. paní Franki Verwey, velvyslankyně Jihoafrické republiky, a J. E. paní Anna Viktoria Li, velvyslankyně Švédska. Pozvání přijala také prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. zvolená na prosincovém Sněmu předsedkyní Akademie věd ČR pro nastávající období 2017–2021. Během dvouhodinové dopolední návštěvy představili vědečtí pracovníci ústavu vzácným hostům některé z projektů a témat jednotlivých oddělení i zázemí uměleckohistorického výzkumu: fototéku a fotoateliér, oddělení dokumentace s grafickou a fotografickou sbírkou a restaurátorskou sbírku. Naše akademické pracoviště se také může pochlubit tím, že mezi specialisty na středověké umění zde působí PhDr. Klára Benešovská, CSc., jež byla v roce 2015 oceněna rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského vévodství, zejména s přihlédnutím k dlouhodobému výzkumu související s osobností českého krále Jana Lucemburského.
Orient oder Rom?
03 / 02 / 2017

Orient oder Rom?

Dovolujeme si Vás upozornit na konferenci "Orient oder Rom? Prehistory, History and Reception of a Historiographical Myth (1880-1930)", která se koná ve dnech 6. - 8. února 2017 v Brně. Konference bude zahájena 6. února 2017 ve 20.30 h v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně přednáškou Robina Cormacka (University of London): "St Sophia as Feuertempel: Inspiration or Madness?". Spolupořadatelem konference je Ústav dějin umění AV ČR, hlavním organizátorem je Francesco Lovino (ÚDU AV ČR). Program konference viz v příloze.

Přiložený soubor: Cormack_Aya Sofya.pdf

Přiložený soubor: ORIENT_ODER_ROME.pdf

Přiložený soubor: Program-Orient_Oder_Rom_2017.pdf

03 / 02 / 2017

Vyhlášení výběrového řízení - Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník/ pracovnice se zaměřením na české a evropské středověké umění se specializací na deskovou malbu. Přihlášku a požadované doklady doručte nejpozději do 24. 2. 2017 do sekretariátu ředitele ústavu: Husova 4, 110 00, Praha 1. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: vyberko_sken_s_podpisem.pdf

Výstava Nespatříte hada
31 / 01 / 2017

Výstava Nespatříte hada

V Oblastní galerii Liberec byla otevřena výstava Nespatříte hada připravená v rámci mezioborového programu Strategie AV21. Multimediální výstava, která potrvá do konce dubna, představuje díla Josefa Čapka, Františka Hrubína, Jana Skácela a Miloslava Kabeláče propojená společnou tematikou dětského světa. Jejími autory jsou Pavla Machalíková a Tomáš Winter, architektonickou koncepci navrhl Pavel Sterec.
Obraz jako teorie: (Ne)americké malířství Edwarda Hoppera
26 / 01 / 2017

Obraz jako teorie: (Ne)americké malířství Edwarda Hoppera

Srdečně Vás zveme na přednášku Tomáše Murára (Ústav pro dějiny umění FF UK) s názvem "Obraz jako teorie: (Ne)americké malířství Edwarda Hoppera", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 8. února 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Murar.pdf

Slovník historiků umění v Literární kavárně Academia
22 / 01 / 2017

Slovník historiků umění v Literární kavárně Academia

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích představil ve středu 18. 1. 2017 v Literární kavárně knihkupectví Academia prof. Petr Wittlich. Za autorský kolektiv (Polana Bregantová, Anděla Horová, Marie Platovská) Ústavu dějin umění, kde slovník vznikl, promluvil hlavní editor prof. Lubomír Slavíček z Masarykovy univerzity v Brně. Dílo na jeho počátku podpořila Grantová agentury České republiky, grant GA ČR 408/03/0060 z let 2003–2005, a Výzkumný záměr Masarykovy univerzity MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Jeho vydání dále umožnila finanční podpora Výzkumného záměru Masarykovy univerzity a Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Slovník obsahuje 2666 hesel mužů a žen, kteří během dvou století přispěli k rozvoji oboru dějin umění. Je koncipován jako slovník biograficko-bibliografický a obsahuje řadu nových, dosud nepublikovaných údajů.
Soustředné paralelní linie. K technologii a symbolice českého krásného slohu
19 / 01 / 2017

Soustředné paralelní linie. K technologii a symbolice českého krásného slohu

Srdečně Vás zveme na přednášku Ivo Hlobila (ÚDU AV ČR) s názvem "Soustředné paralelní linie. K technologii a symbolice českého krásného slohu", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 1. února 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Hlobil.pdf

Putující historici umění aneb dějiny umění jako tělesná zkušenost
18 / 01 / 2017

Putující historici umění aneb dějiny umění jako tělesná zkušenost

Srdečně Vás zveme na zve na 36. setkání cyklu Středověk v pohybu, které se koná v úterý 31. ledna 2017, v 15.30 h, v budově ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1. Tentokrát bude tématem setkání nový projekt “Migrating Art Historians”, vzniklý na půdě Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně. Projekt představí Ivan Foletti (Université de Lausanne, Masarykova univerzita v Brně). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_36.pdf

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů  - uvedení knihy
09 / 01 / 2017

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů - uvedení knihy

Nakladatelství Academia Vás srdečně zve na uvedení knihy: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích. Knihu představí prof. Petr Wittlich a za kolektiv autorů promluví hlavní editor prof. Lubomír Slavíček. Akce se koná ve středu 18. ledna 2017 v 17 hodin v Literární kavárně Academie, Václavské náměstí 34, Praha 1.

Přiložený soubor: Slovnik historiku umeni_pozvanka.pdf

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů
06 / 01 / 2017

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů

Na konci roku 2016 vyšel v nakladatelství Academia dvousvazkový "Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008)". Slovník obsahuje 2666 hesel mužů a žen, kteří během dvou století přispěli k rozvoji oboru dějin umění. Je koncipován jako slovník biograficko-bibliografický a obsahuje řadu nových, dosud nepublikovaných údajů. Autorský kolektiv (Polana Bregantová, Anděla Horová, Marie Platovská) Ústavu dějin umění, kde slovník vznikl, vedl Lubomír Slavíček z Masarykovy univerzity v Brně. Dílo podpořila Grantová agentury České republiky, grant GA ČR 408/03/0060 z let 2003–2005, a Výzkumný záměr Masarykovy univerzity MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Jeho vydání dále umožnila finanční podpora Výzkumného záměru Masarykovy univerzity a Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!
21 / 12 / 2016

Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho štěstí v přicházejícím roce 2017!

Přiložený soubor: UDU_PF_17.jpg

Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže v Brně nově a jinak
21 / 12 / 2016

Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže v Brně nově a jinak

Srdečně Vás zveme na přednášku Štěpána Váchy (ÚDU AV ČR) s názvem "Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže v Brně nově a jinak", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 11. ledna 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Vácha.pdf

ÚDU na Facebooku