Články

06 / 04 / 2017

Baderovo stipendium 2017/2018

Komise pro výběr projektů Baderova stipendia zasedla 3. března 2017 a z předložených návrhů vybrala pro podporu v následujícím roce tyto výzkumné projekty:
Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele
29 / 03 / 2017

Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy "Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele", která se uskuteční ve středu 5. dubna v 19h za přítomnosti izraelského velvyslance v Českém centru Praha. Kurátorkou výstavy je Eva Janáčová (ÚDU AV ČR). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Plakát A1.pdf

Přiložený soubor: Pozvánka ČJ.pdf

Cena nakladatelství Academia pro Slovník historiků umění
27 / 03 / 2017

Cena nakladatelství Academia pro Slovník historiků umění

Dne 20. března 2017 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia za rok 2016. V kategorii slovník nebo encyklopedie ocenila porota publikaci Lubomíra Slavíčka (ed.), Polany Bregantové, Anděly Horové a Marie Platovské "Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích".
Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě
27 / 03 / 2017

Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Ondřeje Faktora "Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě (k výzdobě kostelů v Křištíně, Lubech, Štěpánovicích a Myslívi na Klatovsku)“. Přednáška se uskuteční v úterý 28. 3. 2017 v 17.30 h v posluchárně Janák, FA ČVUT, v rámci cyklu Památky 2017, který připravuje Ústav památkové péče FA ČVUT ve spolupráci s ústavem dějin umění AV ČR. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Ondřej Faktor.pdf

O objevech v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
23 / 03 / 2017

O objevech v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

Srdečně Vás zveme na 37. setkání cyklu Středověk v pohybu, které se koná v úterý 28. března 2017, v 15.30 h, v budově ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1. Tentokrát bude hovořit Petr Macek (FF UK) o objevech v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_37.pdf

Call for Papers: Baroque Parish Churches and Their Decoration
16 / 03 / 2017

Call for Papers: Baroque Parish Churches and Their Decoration

Skupina Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE), Ústav dějin umění a muzikologie Rakouské akademie věd a Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a občanským sdružením Omnium připravují mezinárodní konferenci „Barokní farní kostely a jejich výzdoba: Nové pole výzkumu“. Konference se bude konat ve Vídni 23. – 25. října 2017. Zájemci mohou posílat své přihlášky do 30. dubna 2017.

Přiložený soubor: CFP_Parish_Churches_Vienna_2017_16.pdf

Rudolfínské setkání s Thomasem DaCostou Kaufmannem
16 / 03 / 2017

Rudolfínské setkání s Thomasem DaCostou Kaufmannem

Srdečně Vás zveme na setkání s prof. Thomasem DaCostou Kaufmannem, které se uskuteční v pátek 24. 3. 2017 v 17 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, I. patro, č. 117.
For the Greater Glory: Johann Georg Bendl’s stylistic shift in the Czech Lands
14 / 03 / 2017

For the Greater Glory: Johann Georg Bendl’s stylistic shift in the Czech Lands

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která proběhne ve středu 22. března 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Přednášející Mirka C. Døj-Fetté (Princeton University) se bude věnovat osobnosti sochaře Johanna Georga Bendla. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Doj-Fette.pdf

CFP: 2. ročník česko-izraelského kolokvia
03 / 03 / 2017

CFP: 2. ročník česko-izraelského kolokvia

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na česko-izraelském kolokviu s názvem: "Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace", které se bude konat 5. září 2017. Návrhy zasílejte nejpozději do 15. dubna 2017 na adresu janacova.at.udu.cas.cz, pořadatelem kolokvia je Ústav dějin umění AV ČR v. v. i. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_jeruzalem.pdf

Uvedení publikace "Český Krumlov. Historické centrum"
02 / 03 / 2017

Uvedení publikace "Český Krumlov. Historické centrum"

Dovolujeme si Vás upozornit na slavnostní uvedení knihy "Český Krumlov. Historické centrum", které proběhne v zasedacím sále Klementina, Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 5, Praha 1, v úterý 7. března 2017 v 17 h. Knihu vydalo vydavetelství Foibos jako další publikaci ediční řady Památky UNESCO a jejím editorem je Pavel Vlček (ÚDU AV ČR). Autory textů jsou mezi jinými i další pracovníci ÚDU - Jana Marešová a Klára Mezihoráková.

Přiložený soubor: 0100_170302164116_001.jpg

Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech
28 / 02 / 2017

Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech

Srdečně Vás zveme na přednášku Hynka Látala (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) s názvem "Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 8. března 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Latal.pdf

František Tkadlík. 1786-1840
28 / 02 / 2017

František Tkadlík. 1786-1840

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy "František Tkadlík. 1786-1840", které se koná ve čtvrtek 9. března 2017 v 17 30 h v Oblastní galerii Liberec. Výstavu připravila Pavla Machalíková (ÚDU AV ČR) spolu se Šárkou Leubnerovou, Markétou Dlábkovou a Radimem Vondráčkem na základě grantového projektu NG a bude otevřena do 18. června 2017. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Pozvanka_Tkadlik_Liberec.jpg

Alixe Bovey: The Smithfield Decretals
26 / 02 / 2017

Alixe Bovey: The Smithfield Decretals

Dovolujeme si Vás upozornit na další přednášku z cyklu seminářů "Medieval Conceptual Conflicts and Contrasts: Text and Image", který organizuje Centrum pro studium středověku FF UK. Tuto středu 1. března 2017 v 17.30 vystoupí Alixe Bovey z Courtauldova institutu s přednáškou "The Smithfield Decretals: The Art of Storytelling in Fourteenth- Century London". Více informací v příloze.

Přiložený soubor: Text and Image_Bovey.pdf

Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II
21 / 02 / 2017

Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II

Nakladatelství Academia vydalo soupisovou práci, věnovanou nástěnným malbám 17. a 18. století v prostředí benediktinských klášterů na území českých zemí. Kniha vznikla s podporou Grantové agentury ČR v rámci šířeji koncipovaného programu uměleckohistorické dokumentace a interpretace barokních nástěnných maleb, který rozvíjí Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními odbornými pracovišti.

Přiložený soubor: Stránky z 01_Benedictines_Final_20.jpg

Přiložený soubor: Stránky z 02_Benedictines_Final_20.jpg

21 / 02 / 2017

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské / mateřské dovolené. Přihlášky posílejte do 31. 3. 2017. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: UDU_vyzva_postdoc_cervenec_2017CZ_AJ.pdf

Who was the Reader of the Passional of the Abbess Cunigonde?
20 / 02 / 2017

Who was the Reader of the Passional of the Abbess Cunigonde?

Dovolujeme si Vás upozornit na přednášku Lenky Panuškové (ÚDU AV ČR) “Who was the Reader of the Passional of the Abbess Cunigonde? Passion Imagery and Devotion in St George Monastery, Prague”, která proběhne ve středu 22. 2. 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci cyklu seminářů s názvem "Medieval Conceptual Conflicts and Contrasts: Text and Image". Informace k této i dalším přednáškám viz v příloze.

Přiložený soubor: Text and Image poster white_small.pdf

Přiložený soubor: Text and Image_Panuskova.pdf

Byzanc v Praze. 90 let Seminarium Kondakovianum (1927-2017)
15 / 02 / 2017

Byzanc v Praze. 90 let Seminarium Kondakovianum (1927-2017)

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy ve Window Gallery ÚDU AV ČR, která se koná ve středu 22. 2. 2017 od 17 h ve dvoře, v průjezdu a okolí domu ÚDU v ulici Husova a Na Perštýně, Praha 1. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_seminarium_Kondakovianum.jpg

De Baye Unveiled. Goths, Russia and an Unpublished Essay from the Kondakov Institute Archive
15 / 02 / 2017

De Baye Unveiled. Goths, Russia and an Unpublished Essay from the Kondakov Institute Archive

Srdečně Vás zveme na přednášku Francesca Lovina (Università degli studi di Padova / ÚDU AV ČR) s názvem "De Baye Unveiled. Goths, Russia and an Unpublished Essay from the Kondakov Institute Archive", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 22. února 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Lovino.pdf

Návštěva velvyslankyň v Ústavu dějin umění AV ČR
06 / 02 / 2017

Návštěva velvyslankyň v Ústavu dějin umění AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR měl čest přivítat na své půdě dne 18. ledna 2017 skupinu velvyslankyň vedených J. E. paní Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyní Velkovévodství lucemburského v České republice, Estonsku a Ukrajině. Návštěvy se dále zúčastnily velvyslankyně a charché d’affaires v České republice paní Albertina M. Kabami, chargé d’affaires Konga, J. E. paní Ines Troha, velvyslankyně Chorvatska, paní Roly Hamdan, charché d’affaires Libanonu, J. E. paní Souriye Otmani, velvyslankyně Maroka, J. E. paní Liliana De Oarte De Torres-Muga velvyslankyně Peru, J. E. paní Manuela Franco, velvyslankyně Portugalska, J. E. paní Vera Mavric, velvyslankyně Srbska, J. E. paní Franki Verwey, velvyslankyně Jihoafrické republiky, a J. E. paní Anna Viktoria Li, velvyslankyně Švédska. Pozvání přijala také prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. zvolená na prosincovém Sněmu předsedkyní Akademie věd ČR pro nastávající období 2017–2021. Během dvouhodinové dopolední návštěvy představili vědečtí pracovníci ústavu vzácným hostům některé z projektů a témat jednotlivých oddělení i zázemí uměleckohistorického výzkumu: fototéku a fotoateliér, oddělení dokumentace s grafickou a fotografickou sbírkou a restaurátorskou sbírku. Naše akademické pracoviště se také může pochlubit tím, že mezi specialisty na středověké umění zde působí PhDr. Klára Benešovská, CSc., jež byla v roce 2015 oceněna rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského vévodství, zejména s přihlédnutím k dlouhodobému výzkumu související s osobností českého krále Jana Lucemburského.
Orient oder Rom?
03 / 02 / 2017

Orient oder Rom?

Dovolujeme si Vás upozornit na konferenci "Orient oder Rom? Prehistory, History and Reception of a Historiographical Myth (1880-1930)", která se koná ve dnech 6. - 8. února 2017 v Brně. Konference bude zahájena 6. února 2017 ve 20.30 h v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně přednáškou Robina Cormacka (University of London): "St Sophia as Feuertempel: Inspiration or Madness?". Spolupořadatelem konference je Ústav dějin umění AV ČR, hlavním organizátorem je Francesco Lovino (ÚDU AV ČR). Program konference viz v příloze.

Přiložený soubor: Cormack_Aya Sofya.pdf

Přiložený soubor: ORIENT_ODER_ROME.pdf

Přiložený soubor: Program-Orient_Oder_Rom_2017.pdf

ÚDU na Facebooku