Články

CFP (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers
19 / 06 / 2017

CFP (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers

Rádi bychom vás pozvali na workshop “(Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers”, který se uskuteční v pondělí 25. září 2017 v budově Šporkova paláce. Workshop pořádá Středisko ibero-amerických studií, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách a Ústav dějin umění Akademie věd ČR. Tématem workshopu je fenomén kláštera v co nejširší, interdisciplinární perspektivě a s ním spjatá témata jako identita, hranice či migrace. Cílem workshopu je prozkoumat společné badatelské možnosti, nastolit dialog mezi vědci napříč národnostmi a vědeckými disciplínami (dějiny umění, historie, sociologie, antropologie, lingvistika, translatologie atp.). Kromě standardních příspěvků, nabízíme i možnost prezentovat vaše výzkumné projekty či publikace zabývající se daným tématem. Workshop je zaměřen na mladé začínající vědce z řad doktorandů a postdoktorandů. Avšak jeho součástí jsou i příspěvky zvaných mluvčí z řad zkušených akademiků.

Přiložený soubor: Workshop_Transmissions_CFP_cz.docx

19 / 06 / 2017

Zrušená přednáška

Dovolujeme si Vám oznámit, že plánovaná přednáška Taťány Petrasové v cyklu Collegium historiae artium, která se měla uskutečnit ve středu 28. 6. 2017, se z technických důvodů nekoná. Přednáška bude proslovena v náhradním termínu. Děkujeme Vám za pochopení!
CFP Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck
19 / 06 / 2017

CFP Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

Ústav dějin umění AVČR, v.v.i ve spolupráci s Národní galerií v Praze pořádá mezinárodní konferenci o Ferdinandu Tyrolském a různých aspektech kultury jeho dvora. Konference se bude konat 21.–23.2. 2018 v Praze.

Přiložený soubor: CFP–Ferdinand-II.pdf

A-fest in Park
12 / 06 / 2017

A-fest in Park

Srdečně Vás zveme na akademický multižánrový open air festival A-fest in Park, který se uskuteční v neděli 25. 6. 2017 v Průhonickém parku a zámku. Festival pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu žánrů od vážné hudby přes bluegrass, jazz až po funky, rock či death metal. Na třech podiích se každý rok představuje tři desítky kapel. Podmínkou účasti je, že alespoň jeden člen hudebního tělesa musí být pracovníkem Akademie věd ČR.
12 / 06 / 2017

Výběrové řízení - teorie a historiografie dějin umění

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka/pracovnice se zaměřením na teorii a historiografii oboru dějin umění. Přesné požadavky naleznete v přiloženém dokumentu. Uzávěrka přihlášek je 10. 9. 2017.

Přiložený soubor: UDU_vyberove_rizeni_teorie.pdf

„… aby živnosti své … k užitku tím lépe hleděti mohli …“
07 / 06 / 2017

„… aby živnosti své … k užitku tím lépe hleděti mohli …“

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku Tomáše Sekyrky (Archiv hl. m. Prahy) s názvem: „… aby živnosti své … k užitku tím lépe hleděti mohli …“. Společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka. Přednáška proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 14. června 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Sekyrka.pdf

Jan Vejrych: architekt z Horní Branné u Jilemnice
05 / 06 / 2017

Jan Vejrych: architekt z Horní Branné u Jilemnice

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy „Jan Vejrych: Architekt z Horní Branné u Jilemnice“, které se koná v pátek 23. června 2017 od 17 hodin v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici. Jedná se o první souborné představení rozsáhlé, kvalitní a výtvarně kultivované tvorby tohoto architekta, v níž se odrážejí čtyři desetiletí vývoje české architektury na přelomu 19. a 20. století. K výstavě vydala Správa Krkonošského národního parku publikaci „Jan Vejrych: Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice“. Výstavu, která bude otevřena do 1. října 2017, i doprovodnou publikaci připravil Jan Uhlík (ÚDU AV ČR). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: vejrych_2_w.jpg

Veletrh vědy
01 / 06 / 2017

Veletrh vědy

Srdečně Vás zveme na prezentaci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., na Veletrhu vědy ve dnech 8. – 10. června 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Ústav dějin umění je pracovištěm Akademie věd České republiky zabývajícím se výzkumem v oblasti dějin a teorie výtvarného umění, estetiky a architektury. Na Veletrhu vědy představí aktuální výzkum proměn vesnické architektury využívající ve spolupráci s Katedrou geomatiky ČVUT počítačové programy pro simulaci vývoje jednotlivých staveb i celých vesnic. O dalších tématech z dějin výtvarného umění ale i například o ochraně památek, praktických náležitostech přípravy výstav či zhotovování fotografických reprodukcí bude možné diskutovat přímo s pracovníky ústavu. Po celou dobu bude otevřena také restaurátorská dílna s možností vyzkoušet si postupy při restaurování papíru. Prezentována bude databáze historických fotografií a knihy. Program je věnován nejen dospělým, ale také dětem, které si budou mimo jiné moci vyzkoušet své pozorovací schopnosti při práci s historickou mapou a získat drobné odměny. Veletrh vědy je otevřen od 10.00 do 18.00. Vstup je zdarma.

Přiložený soubor: veletrh_plakat_u stolu.jpg

Nové číslo Studia Rudolphina
31 / 05 / 2017

Nové číslo Studia Rudolphina

Dovolujeme si vás upozornit, že právě vyšlo nové číslo časopisu Studia Rudolphina, bulletinu Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. K obsahu viz příloha.

Přiložený soubor: SR16_contents.pdf

Ohlédnutí za pracovním setkáním k teoretickým aspektům památkové péče
24 / 05 / 2017

Ohlédnutí za pracovním setkáním k teoretickým aspektům památkové péče

Dovolujeme si Vás upozornit na zveřejnění videozáznamu Setkání k teoretickým aspektům památkové péče, které se konalo dne 11. listopadu 2016 na Fakultě architektury ČVUT v Praze pod záštitou Ústavu památkové péče FA ČVUT a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Na setkání zaznělo 7 příspěvků které vyvolaly širokou diskusi. Letos budou publikovány v konferenčním sborníku.
2. bienále mladých autorů časopisu Umění
23 / 05 / 2017

2. bienále mladých autorů časopisu Umění

Srdečně Vás zveme na vyhlášení vítězů 2. bienále mladých autorů časopisu Umění, které proběhne ve středu 24. května od 17.30 hodin v Café Kampus (Náprstkova 10, Praha-Staré Město). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 2. bienale mladych autoru_plakat.jpg

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů
18 / 05 / 2017

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy "Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů", které se koná 26. května 2017 v 17h na zámku Sychrov. Putovní výstava nahlíží problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Současně sleduje osudy historických sídel patřících těmto rodům ve 20. století a cestu mobiliáře převzatého z nich po konfiskaci do různých institucí. K výstavě vychází v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění stejnojmenná publikace. Výstavu připravil kolektiv projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu realizovaného v rámci programu Ministerstva kultury ČR NAKI II. Výstava potrvá na Státním zámku Sychrov do 31. října 2017. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Šlechtická sídla_pozvánka_výstava.pdf

The Habsburg Architect: Bonifaz Wolmut and the European Renaissance
16 / 05 / 2017

The Habsburg Architect: Bonifaz Wolmut and the European Renaissance

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku Sarah Lynch (Princeton University), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 24. května 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Lynch.pdf

Apocalypse across Europe – the influence of the Wittenberg New Testament illustrations
05 / 05 / 2017

Apocalypse across Europe – the influence of the Wittenberg New Testament illustrations

Srdečně Vás zveme na přednášku Bertholda Kresse (The Warburg Institute), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 10. května 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Kress.pdf

Lucretius on the Nature of Photography
05 / 05 / 2017

Lucretius on the Nature of Photography

Srdečně Vás zveme na přednášku Tomáše Dvořáka z Filosofického ústavu AV ČR a FAMU s názvem "Lucretius on the Nature of Photography". Přednáška se koná v úterý 9. května od 17 hodin v AKC, v rámci mezinárodní konference Shaping Identities / Challenging Borders: Photographic histories in Central and Eastern Europe. Vstup na přednášku je zdarma.

Přiložený soubor: DvorakTomas_Lucretius_pozvanka.jpg

Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády
20 / 04 / 2017

Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády

Ústav dějin umění AV ČR odsuzuje demolici historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze jako nepřípustný a nenapravitelný barbarský zásah do historického jádra Prahy. Vzhledem k tomu, že všechny předchozí snahy ústavu, řady dalších kulturních institucí, odborníků i široké veřejnosti zabránit neúnosnému ničení pražské památkové rezervace, zapsané na listině mezinárodního světového dědictví UNESCO, zůstaly neúspěšné, rozhodli se ředitel ústavu doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., historikové umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. a vedoucí oddělení umělecké topografie PhDr. Dalibor Prix, CSc. oslovit v uvedené věci pana Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR. Pana premiéra vyzvali, aby se svou autoritou postavil proti nepřijatelné devastaci kulturního dědictví a proti zneužívání pravomoci orgánů činných ve stavebním řízení, jakož i orgánů památkové péče. Požádali jej rovněž, aby se zasadil o prošetření celé kauzy a o ověření, zda orgány odpovědné za umožnění demolice nejednaly v rozporu se svým společenským posláním či dokonce v rozporu s platnými právními předpisy.

Přiložený soubor: 20170418100740_premier_vaclavske_nam.pdf

Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty
19 / 04 / 2017

Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty

Dovolujeme si Vás upozornit na novou dvojjazyčnou publikaci s názvem: "Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts". Autorkou knihy je Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR) a publikace vyšla v nakladatelství KANT. Náhled obsahu viz v příloze.

Přiložený soubor: Bauhaus obsah.jpg

Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg
18 / 04 / 2017

Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg

Srdečně Vás zveme na přednášku Ulrike Seeger (Universitäten Stuttgart und Marburg), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 26. dubna 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Seeger.pdf

Shaping Identities / Challenging Borders
06 / 04 / 2017

Shaping Identities / Challenging Borders

Zveme vás na konferenci Shaping Identities | Challenging Borders: Photographic Histories in Central and Eastern Europe, která se uskuteční ve dnech 9.-11. května 2017 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha).

Přiložený soubor: shaping identities_programme_FINAL.pdf

Ateliér trpělivého hledání: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce
06 / 04 / 2017

Ateliér trpělivého hledání: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce

Srdečně Vás zveme na přednášku Martiny Hrabové, která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 12. dubna 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Hrabova.pdf

ÚDU na Facebooku