Články

03 / 12 / 2017

Stipendium Alfreda Badera pro doktorandy

Na základě projektu připraveného Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností je vyhlášen další ročník stipendia Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. Prostředky z fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund) umožňují formou prestižního stipendia podpořit mladé perspektivní badatele a badatelky studující na úrovni doktorského studia v České republice a jejich projekty, zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století. Z poskytnutých prostředků budou podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 11.000 USD. Stipendium Dr. Alfreda Badera je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele v zahraničí. Další informace a přihlášku viz v příloze.

Přiložený soubor: Bader_Stipendium_soutez_na 2018.doc

Přiložený soubor: PŘIHLÁŠKA_formulář.docx

Photoplastik: Max Klinger’s Beethoven
14 / 11 / 2017

Photoplastik: Max Klinger’s Beethoven

Srdečně Vás zveme na přednášku Megan R. Luke (University of Southern California) "Photoplastik: Max Klinger’s Beethoven", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 29. listopadu 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Luke.pdf

Trh s mramorem v pozdně antickém Středozemí. Sarkofágy z Ravenny a „globální dějiny umění“
14 / 11 / 2017

Trh s mramorem v pozdně antickém Středozemí. Sarkofágy z Ravenny a „globální dějiny umění“

Srdečně Vás zveme na přednášku Zuzany Frantové (Masarykova univerzita v Brně), která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 21. listopadu 2017 v 16.00 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_39_n_2.pdf

Bader Scholars in Art History
07 / 11 / 2017

Bader Scholars in Art History

Srdečně Vás zveme na mezinárodní pracovní setkání stipendistů podpořených v loňském roce v rámci programu Isabel & Alfred Bader Fund, Bader Philanthropy. Během workshopu vystoupí Barbora Holečková, Ondřej Hojda a Hana Benešovská. Diskuzi budou moderovat prof. Romuald Kaczmarek (University of Wrocław), prof. Sandy Isenstadt (University of Delaware, Newark) a prof. Whitney Davis (University of California, Berkeley). Součástí programu dále budou samostatné přednášky prof. Sandy Isenstadta a prof. Whitney Davise. Workshop připravil Ústav dějin umění AV ČR s podporou Isabel & Alfred Bader Fund, Bader Philanthropy a Uměleckohistorické společnosti. Workshop je otevřen odborné veřejnosti. Věříme, že si tuto výjimečnou událost nenecháte ujít. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: bader_pozvanka_final.pdf

Zámek Troja
06 / 11 / 2017

Zámek Troja

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu věnovanou trojskému zámku, jejímž autorem je Martin Krummholz (ÚDU AV ČR). Publikace Zámek Troja popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného pražského barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných, tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.
Hvězda - výzdoba letohrádku arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského
03 / 11 / 2017

Hvězda - výzdoba letohrádku arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy ve Window Gallery ÚDU AV ČR, věnované výzdobě letohrádku Hvězda. Vernisáž se koná ve středu 8. listopadu 2017 od 17 hodin ve dvoře, v průjezdu a okolí domu Ústavu dějin umění v ulici Husova a Na Perštýně. Pozvánku viz v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_hvezda.pdf

Petr Brandl: portréty
03 / 11 / 2017

Petr Brandl: portréty

Srdečně Vás zveme na přednášku Andrey Steckerové (Národní galerie v Praze) "Petr Brandl: portréty", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 8. listopadu 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Steckerova.pdf

MayDay Career Day
02 / 11 / 2017

MayDay Career Day

Ústav dějin umění AV ČR se v úterý 7. 11. 2017 zúčastní veletrhu práce ve vědě a výzkumu CEITEC MU, Univerzitní kampus, Kamenice 753/5, Brno-Bohunice. Na stánku Ústavu dějin umění se zájemci o uplatnění v oboru dějiny umění dozví aktuální možnosti působení v Ústavu dějin umění AV ČR v rámci postdoktorandského stipendia, dále získají informace o programu Otevřená věda AV ČR a o dobrovolnických stáží či o možnosti podpory studentů doktorandského studia formou Baderova stipendia.

Přiložený soubor: career day_program.pdf

Spolupráce se studenty ČVUT – průzkum venkovské architektury 19. a 20. století v Dušníkách
27 / 10 / 2017

Spolupráce se studenty ČVUT – průzkum venkovské architektury 19. a 20. století v Dušníkách

Ústav dějin umění pořádá v těchto dnech ( 11.10 – 30.11. 2017) workshop pro studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze. Workshop je součástí projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, podporovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI, a studenti se v něm věnují identifikaci památkových hodnot venkovské architektury a jejich následnému využití v památkové péči. Pro terénní průzkum a následné teoretické vyhodnocení byla vybrána středočeská ves Dušníky (dnes součást obce Rudná), po skončení práce budou výsledky zveřejněny formou informačního obrazového materiálu. Na vedení workshopu se podílí Ludmila Hůrková (hlavní řešitelka projektu, Ústav dějin umění AV ČR) a Michael Rykl (Ústav památkové péče FA ČVUT).
Týden vědy a techniky AV ČR 2017
24 / 10 / 2017

Týden vědy a techniky AV ČR 2017

Srdečně Vás zveme na akce pořádané Ústavem dějin umění v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR ve dnech 6. 11. - 9. 11. 2017. Program zahrnuje prohlídku pražského i brněnského pracoviště, vernisáž výstavy ve Window Gallery ÚDU věnované letohrádku Hvězda, komentované prohlídky pražského kostela sv. Tomáše na Malé Straně a brněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie i návštěvu výstavy Cirkus pictus v Galerii výtvarných umění v Chebu, kde zájemce provedou kurátoři výstavy Pavla Machalíková a Tomáš Winter. Ústav dějin umění se představí také na veletrhu práce ve vědě a výzkumu MayDay Career Day v Brně. Úplný program a podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: tvt_udu_2017_brno.pdf

Přiložený soubor: tvt_udu_2017_praha.pdf

Přiložený soubor: career day_program.pdf

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek
23 / 10 / 2017

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně Vás zveme na 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se pod titulem "Ubi est, mors, victoria tua?" uskuteční ve dnech 25.–27. 10. 2017 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: 16. zasedani_final.pdf

Sokol a umění
16 / 10 / 2017

Sokol a umění

Srdečně Vás zveme na na workshop "Sokol a umění", pořádaný v rámci projektu NAKI – "Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry". Workshop se koná 10. listopadu 2017 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: sokol a umeni.pdf

Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času
13 / 10 / 2017

Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času

Srdečně Vás zveme na přednášku Vladislava Razíma (Národní památkový ústav Středních Čech) s názvem "Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času", která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 24. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_38.pdf

Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945
11 / 10 / 2017

Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945

Zveme Vás k aktivní účasti na jednodenním zasedání "Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945", které se uskuteční v dubnu příštího roku.

Přiložený soubor: Konference_CFP.docx

Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention
09 / 10 / 2017

Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention

Srdečně Vás zveme na přednášku Michaela Gubsera (James Madison University, Harrisonburg, VA) "Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 25. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Gubser.pdf

Johann Ferdinand Schor a jeho úloha při formování nového stylu
05 / 10 / 2017

Johann Ferdinand Schor a jeho úloha při formování nového stylu

Srdečně Vás zveme na přednášku Daniely Štěrbové (ÚDU AV ČR) "Johann Ferdinand Schor a jeho úloha při formování nového stylu. Výuka architektury na stavovské inženýrské škole", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 11. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Sterbova.pdf

Katalog k výstavě Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci
02 / 10 / 2017

Katalog k výstavě Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci

Rádi bychom Vás upozornili na katalog k výstavě věnované dílu Vlastislava Hofmana (1884-1964), který vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Editorkou rozsáhlého katalogu, který přináší řadu nových zjištění, je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR) a autorkou jedné z kapitol Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR). Obsah katalogu viz v příloze. Výstava architekta, designéra, malíře, grafika a mezinárodně uznávaného scénografa Vlastislava Hofmana (1884-1964), nazvaná Pocta invenci a připravená ve spolupráci s Ústavem dějin umění AVČR v. v. i., představuje výběr z umělcova bohatého, oborově mnohostranného, osobitého díla. Zvláštní pozornost věnuje jeho kuboexpresivní, sakrálně pojaté stavbě krematoria v Moravské Ostravě, na níž se podílel s ing. Františkem Menclem. Prostřednictvím dochovaného materiálu předkládá příběh krematoria od prvotních návrhů (1919-1920), přes realizaci (1923-1925), po jeho zrušení a následnou demolici, k níž došlo za normalizace v roce 1979.

Přiložený soubor: 0311_171002130631_001.jpg

Přiložený soubor: IMG_1944.JPG

Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci
25 / 09 / 2017

Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci

Dovolujeme si Vás upozornit na vernisáž výstavy věnované Vlastislavu Hofmanovi, která se uskuteční v úterý 26. září 2017 v 17. hodin v Domě umění v Ostravě. Kurátorkou výstavy je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR) a na přípravě se podílela také Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR). Výstava potrvá do 7. ledna 2018. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: Hofman_GVUO_pozvanka.jpg

Problems in Art Historiography: Two Case Studies
25 / 09 / 2017

Problems in Art Historiography: Two Case Studies

Srdečně Vás zveme na přednášku Christophera Longa (School of Architecture, University of Texas, Austin) "Problems in Art Historiography: Two Case Studies", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 4. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Long.pdf

Workshop (Trans)Missions
21 / 09 / 2017

Workshop (Trans)Missions

Srdečně Vás zveme na mezinárodní workshop "(Trans)Missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers", který se uskuteční 25.–26. září ve Šporkově paláci, Hybernská 3, Praha 1. Program workshopu naleznete v příloze.

Přiložený soubor: transmissions_programme.pdf

ÚDU na Facebooku