Články

12 / 06 / 2017

Výběrové řízení - teorie a historiografie dějin umění

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka/pracovnice se zaměřením na teorii a historiografii oboru dějin umění. Přesné požadavky naleznete v přiloženém dokumentu. Uzávěrka přihlášek je 10. 9. 2017.

Přiložený soubor: UDU_vyberove_rizeni_teorie.pdf

„… aby živnosti své … k užitku tím lépe hleděti mohli …“
07 / 06 / 2017

„… aby živnosti své … k užitku tím lépe hleděti mohli …“

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku Tomáše Sekyrky (Archiv hl. m. Prahy) s názvem: „… aby živnosti své … k užitku tím lépe hleděti mohli …“. Společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka. Přednáška proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 14. června 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Sekyrka.pdf

Jan Vejrych: architekt z Horní Branné u Jilemnice
05 / 06 / 2017

Jan Vejrych: architekt z Horní Branné u Jilemnice

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy „Jan Vejrych: Architekt z Horní Branné u Jilemnice“, které se koná v pátek 23. června 2017 od 17 hodin v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici. Jedná se o první souborné představení rozsáhlé, kvalitní a výtvarně kultivované tvorby tohoto architekta, v níž se odrážejí čtyři desetiletí vývoje české architektury na přelomu 19. a 20. století. K výstavě vydala Správa Krkonošského národního parku publikaci „Jan Vejrych: Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice“. Výstavu, která bude otevřena do 1. října 2017, i doprovodnou publikaci připravil Jan Uhlík (ÚDU AV ČR). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: vejrych_2_w.jpg

Veletrh vědy
01 / 06 / 2017

Veletrh vědy

Srdečně Vás zveme na prezentaci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., na Veletrhu vědy ve dnech 8. – 10. června 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Ústav dějin umění je pracovištěm Akademie věd České republiky zabývajícím se výzkumem v oblasti dějin a teorie výtvarného umění, estetiky a architektury. Na Veletrhu vědy představí aktuální výzkum proměn vesnické architektury využívající ve spolupráci s Katedrou geomatiky ČVUT počítačové programy pro simulaci vývoje jednotlivých staveb i celých vesnic. O dalších tématech z dějin výtvarného umění ale i například o ochraně památek, praktických náležitostech přípravy výstav či zhotovování fotografických reprodukcí bude možné diskutovat přímo s pracovníky ústavu. Po celou dobu bude otevřena také restaurátorská dílna s možností vyzkoušet si postupy při restaurování papíru. Prezentována bude databáze historických fotografií a knihy. Program je věnován nejen dospělým, ale také dětem, které si budou mimo jiné moci vyzkoušet své pozorovací schopnosti při práci s historickou mapou a získat drobné odměny. Veletrh vědy je otevřen od 10.00 do 18.00. Vstup je zdarma.

Přiložený soubor: veletrh_plakat_u stolu.jpg

Nové číslo Studia Rudolphina
31 / 05 / 2017

Nové číslo Studia Rudolphina

Dovolujeme si vás upozornit, že právě vyšlo nové číslo časopisu Studia Rudolphina, bulletinu Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. K obsahu viz příloha.

Přiložený soubor: SR16_contents.pdf

Ohlédnutí za pracovním setkáním k teoretickým aspektům památkové péče
24 / 05 / 2017

Ohlédnutí za pracovním setkáním k teoretickým aspektům památkové péče

Dovolujeme si Vás upozornit na zveřejnění videozáznamu Setkání k teoretickým aspektům památkové péče, které se konalo dne 11. listopadu 2016 na Fakultě architektury ČVUT v Praze pod záštitou Ústavu památkové péče FA ČVUT a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Na setkání zaznělo 7 příspěvků které vyvolaly širokou diskusi. Letos budou publikovány v konferenčním sborníku.
2. bienále mladých autorů časopisu Umění
23 / 05 / 2017

2. bienále mladých autorů časopisu Umění

Srdečně Vás zveme na vyhlášení vítězů 2. bienále mladých autorů časopisu Umění, které proběhne ve středu 24. května od 17.30 hodin v Café Kampus (Náprstkova 10, Praha-Staré Město). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: 2. bienale mladych autoru_plakat.jpg

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů
18 / 05 / 2017

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy "Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů", které se koná 26. května 2017 v 17h na zámku Sychrov. Putovní výstava nahlíží problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Současně sleduje osudy historických sídel patřících těmto rodům ve 20. století a cestu mobiliáře převzatého z nich po konfiskaci do různých institucí. K výstavě vychází v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění stejnojmenná publikace. Výstavu připravil kolektiv projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu realizovaného v rámci programu Ministerstva kultury ČR NAKI II. Výstava potrvá na Státním zámku Sychrov do 31. října 2017. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Šlechtická sídla_pozvánka_výstava.pdf

The Habsburg Architect: Bonifaz Wolmut and the European Renaissance
16 / 05 / 2017

The Habsburg Architect: Bonifaz Wolmut and the European Renaissance

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku Sarah Lynch (Princeton University), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 24. května 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Lynch.pdf

Apocalypse across Europe – the influence of the Wittenberg New Testament illustrations
05 / 05 / 2017

Apocalypse across Europe – the influence of the Wittenberg New Testament illustrations

Srdečně Vás zveme na přednášku Bertholda Kresse (The Warburg Institute), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 10. května 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Kress.pdf

Lucretius on the Nature of Photography
05 / 05 / 2017

Lucretius on the Nature of Photography

Srdečně Vás zveme na přednášku Tomáše Dvořáka z Filosofického ústavu AV ČR a FAMU s názvem "Lucretius on the Nature of Photography". Přednáška se koná v úterý 9. května od 17 hodin v AKC, v rámci mezinárodní konference Shaping Identities / Challenging Borders: Photographic histories in Central and Eastern Europe. Vstup na přednášku je zdarma.

Přiložený soubor: DvorakTomas_Lucretius_pozvanka.jpg

Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády
20 / 04 / 2017

Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády

Ústav dějin umění AV ČR odsuzuje demolici historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze jako nepřípustný a nenapravitelný barbarský zásah do historického jádra Prahy. Vzhledem k tomu, že všechny předchozí snahy ústavu, řady dalších kulturních institucí, odborníků i široké veřejnosti zabránit neúnosnému ničení pražské památkové rezervace, zapsané na listině mezinárodního světového dědictví UNESCO, zůstaly neúspěšné, rozhodli se ředitel ústavu doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., historikové umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. a vedoucí oddělení umělecké topografie PhDr. Dalibor Prix, CSc. oslovit v uvedené věci pana Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR. Pana premiéra vyzvali, aby se svou autoritou postavil proti nepřijatelné devastaci kulturního dědictví a proti zneužívání pravomoci orgánů činných ve stavebním řízení, jakož i orgánů památkové péče. Požádali jej rovněž, aby se zasadil o prošetření celé kauzy a o ověření, zda orgány odpovědné za umožnění demolice nejednaly v rozporu se svým společenským posláním či dokonce v rozporu s platnými právními předpisy.

Přiložený soubor: 20170418100740_premier_vaclavske_nam.pdf

Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty
19 / 04 / 2017

Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty

Dovolujeme si Vás upozornit na novou dvojjazyčnou publikaci s názvem: "Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts". Autorkou knihy je Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR) a publikace vyšla v nakladatelství KANT. Náhled obsahu viz v příloze.

Přiložený soubor: Bauhaus obsah.jpg

Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg
18 / 04 / 2017

Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg

Srdečně Vás zveme na přednášku Ulrike Seeger (Universitäten Stuttgart und Marburg), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 26. dubna 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Seeger.pdf

Shaping Identities / Challenging Borders
06 / 04 / 2017

Shaping Identities / Challenging Borders

Zveme vás na konferenci Shaping Identities | Challenging Borders: Photographic Histories in Central and Eastern Europe, která se uskuteční ve dnech 9.-11. května 2017 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha).

Přiložený soubor: shaping identities_programme_FINAL.pdf

Ateliér trpělivého hledání: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce
06 / 04 / 2017

Ateliér trpělivého hledání: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce

Srdečně Vás zveme na přednášku Martiny Hrabové, která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 12. dubna 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Hrabova.pdf

06 / 04 / 2017

Baderovo stipendium 2017/2018

Komise pro výběr projektů Baderova stipendia zasedla 3. března 2017 a z předložených návrhů vybrala pro podporu v následujícím roce tyto výzkumné projekty:
Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele
29 / 03 / 2017

Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy "Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele", která se uskuteční ve středu 5. dubna v 19h za přítomnosti izraelského velvyslance v Českém centru Praha. Kurátorkou výstavy je Eva Janáčová (ÚDU AV ČR). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Plakát A1.pdf

Přiložený soubor: Pozvánka ČJ.pdf

Cena nakladatelství Academia pro Slovník historiků umění
27 / 03 / 2017

Cena nakladatelství Academia pro Slovník historiků umění

Dne 20. března 2017 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia za rok 2016. V kategorii slovník nebo encyklopedie ocenila porota publikaci Lubomíra Slavíčka (ed.), Polany Bregantové, Anděly Horové a Marie Platovské "Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích".
Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě
27 / 03 / 2017

Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Ondřeje Faktora "Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě (k výzdobě kostelů v Křištíně, Lubech, Štěpánovicích a Myslívi na Klatovsku)“. Přednáška se uskuteční v úterý 28. 3. 2017 v 17.30 h v posluchárně Janák, FA ČVUT, v rámci cyklu Památky 2017, který připravuje Ústav památkové péče FA ČVUT ve spolupráci s ústavem dějin umění AV ČR. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Ondřej Faktor.pdf

ÚDU na Facebooku