Články

Eden – Koblasova země
26 / 08 / 2015

Eden – Koblasova země

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu: Eden – Koblasova země, která se koná od 24. června do 4. října 2015 v Domě U Zlatého prstenu Galerie hl. m. Prahy. Spoluautorkou výstavy je Mahulena Nešlehová z Ústavu dějin umění AV ČR.
Umělci od lombardsko-ticinských jezer na Moravě v raném novověku
18 / 08 / 2015

Umělci od lombardsko-ticinských jezer na Moravě v raném novověku

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 9. září 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Jana Zapletalová (Univerzita Palackého v Olomouci) představí ve své habilitační přednášce fenomén působení umělců z Ticina a přilehlých oblastí na Moravě v 16.–18. století, stav bádání o této problematice v České republice a zaměří se především na studium rodinných sítí, komunikace a strategie zprostředkování zakázek. Na základě studia korespondence představí také problematiku cestování těchto umělců mezi jezerní oblastí a střední Evropou a z toho plynoucí důsledky pro interpretaci uměleckých děl.

Přiložený soubor: CHA_Zapletalova.pdf

Výstava Josef Stern (1716 – 1775)
13 / 08 / 2015

Výstava Josef Stern (1716 – 1775)

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu Josef Stern (1716 – 1775), která se koná 5. 6. – 4. 10. v Galerii Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Jedná se o soubornou prezentaci díla významného středoevropského malíře oltářních obrazů a fresek, který vyzdobil interiéry kostelů a zámků na celé Moravě a ve Slezsku. Výstavu pořádá Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pod záštitou Jeho Excelence Mons. Vojtěcha Cikrle, biskupa brněnského. Mezi výstupy patří i reprezentativní katalog děl Josefa Sterna doplněný odbornými statěmi. Autorem části textů v katalogu je Tomáš Valeš z Ústavu dějin umění AV ČR.
11 / 08 / 2015

Výběrové řízení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Podrobnosti viz příloha. Uzávěrka přihlášek: 4. 9. 2015.

Přiložený soubor: mzdova podpora postdoktorandu.doc

Proběhl workshop Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability
02 / 08 / 2015

Proběhl workshop Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability

The Getty Conservation Institute (GCI) ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. (ÚDU AV ČR) uspořádali ve dnech 13. – 24. 7. 2015 v Praze mezinárodní workshop o restaurování a konzervaci fotografických materiálů. Workshop probíhal zejména v prostorách Katedry fotografie FAMU a v Akademickém konferenčním centru. Hlavní organizátorkou akce za GCI byla projektová specialistka a restaurátorka fotografií Tram Vo, za ÚDU AV ČR restaurátorka Tereza Cíglerová, jež byla zároveň i účastnicí workshopu za Českou republiku. Hlavním tématem workshopu byly fotografie a jejich prostředí. Byly prezentovány a diskutovány vhodné podmínky a materiály pro ukládání, vystavování a transport fotografií, a to v souladu s nejnovějšími poznatky a s důrazem na nutnost stálého monitorování prostředí. Poznatky byly následně ověřovány a porovnávány během četných praktických cvičení a během exkurzí v depozitářích na vybraných pracovištích. Cílem workshopu bylo též posílení kontaktů mezi restaurátory z různých zemí a transfer teoretických a praktických zkušeností mezi účastníky kurzu a instruktory. Setkání se zúčastnilo 17 restaurátorů fotografií z následujících zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Itálie, Japonsko, Argentina a Austrálie. Instruktory letní školy byli přední odborníci v oblasti restaurování, konzervace a preventivní péče o fotografie, případně vědci spolupracující na projektech, které se týkají kvality prostředí památek. Byli jimi: Bertrand Lavédrine (Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, Paris), Sylvie Pénichon (The Art Institute of Chicago), Tomáš Vyhlídal (ČVUT, Praha), Jana Krizanova (VSVU, Bratislava/Metropolitan Museum of Art, New York) a Jiří Smolík (ÚCHP AV ČR, Praha). Aktivita byla finančně podpořena též Akademií věd ČR a FAMU.
Odešla Anežka Merhautová
28 / 07 / 2015

Odešla Anežka Merhautová

S velkou lítostí oznamujeme, že minulý týden, ve středu 22. července 2015, zemřela ve věku 95 let PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. Tato přední badatelka v oblasti románského umění si jako jedna z mála českých historiků umění získala mezinárodní renomé. Svoji profesní dráhu spojila s Ústavem dějin umění AV ČR, kde působila od doby vzniku pracoviště v roce 1952. Úctyhodná řada jejích publikací patří k základním pracím v oblasti dějin architektury, malířství, sochařství a užitého umění v českých zemích od konce 9. do poloviny 13. století.

Přiložený soubor: Parte_Anela_Merhautova.pdf

Bienále mladých autorů časopisu Umění / Art
02 / 07 / 2015

Bienále mladých autorů časopisu Umění / Art

Mezinárodně uznávaný časopis Umění / Art vyhlásil vítěze prvního ročníku Bienále mladých autorů. V prvním ročníku bienále udělila porota nejvíce hlasů Janu Zachariáši, doktorandu Ústavu pro dějiny umění FF UK. Vítězný text a dvě čestná uznání byly vyhlášeny v Praze na neformální slavnosti v Café Kampus 29. června 2015. Soutěže se zúčastnilo jednadvacet začínajících badatelů se čtyřiadvaceti příspěvky, které byly v letech 2013–2014 uveřejněny v impaktovaném časopise Umění/Art z databáze WOS, vydávaném od roku 1953 Ústavem dějin umění AV ČR. První cenu získal Jan Zachariáš za článek Vincent van Gogh‘s A Pair of Shoes: An Attempt at an Interpretation (Umění LII, 2014, s. 354–370). Čestné uznání udělila porota Věře Laštovičkové, doktorandce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, za studii Architektur als “versteinerte Musik”: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber (Umění LII, 2014, s. 439–453) a Tomáši Murárovi za stať ‘The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II’: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar (Umění LII, 2014, s. 516–528). Originální diplomy pro všechny oceněné navrhl Jan Šerých, který je autorem současné grafické úpravy časopisu Umění/Art. České verze vítězných textů najdete na www.umeni-art.cz.
Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské
30 / 06 / 2015

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu, která právě vyšla v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR. Kniha editorů Jana Chlíbce a Zoë Opačić si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Svorníkem předkládaných textů je osobnost Kláry Benešovské, významné medievalistky zejména v oblasti středověké architektury a též neúnavné organizátorky vědeckého života, jejíž zásluhou se šíří poznání českého středověkého umění také v evropských odborných kruzích.
Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability
26 / 06 / 2015

Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability

Srdečně Vás zveme na přednáškové odpoledne pořádané v rámci mezinárodního workshopu o restaurování fotografií. S přednáškou vystoupí Bertrand Lavédrine (Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques ) a Tomáš Vyhlídal (České vysoké učení technické v Praze). Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 16. července 2015 od 16:00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Pozvánka s programem viz příloha.

Přiložený soubor: POSTER_public lecture.pdf

Přiložený soubor: Prednaska_web_Lavedrine and Vyhlidal_short bio.pdf

Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability
22 / 06 / 2015

Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability

The Getty Conservation Institute (GCI) ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. pořádá další ze série odborných workshopů, které se zaměřují na specifická témata související s problematikou restaurování a konzervace fotografických materiálů. Letošní workshop se uskuteční 13. – 24. 7. 2015 v Praze, prostorách Katedry fotografie FAMU.

Přiložený soubor: POSTER_workshop.pdf

Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury
21 / 06 / 2015

Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury

Ve dnech 5.–12. července 2015 se na Broumovsku uskuteční Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění, věnovaná problematice venkovských sakrálních památek. Letní školu připravují Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a spolek Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe, městem Broumov, klášterem v Broumově. Letní škola je pořádána pod záštitou paní Grażyny Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v ČR, hejtmana Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France a Českého národního komitétu Icomos. Program setkání v anglické a české verzi naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Broumovsko_Letni_skola_2015_czech 4.pdf

Přiložený soubor: Broumovsko_Letni_skola_2015_engl 4.pdf

The “Naumburg Master”: A German Myth Reconsidered
16 / 06 / 2015

The “Naumburg Master”: A German Myth Reconsidered

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, tentokrát na přednášku Christopha Brachmanna (University of North Carolina at Chapel Hill): The “Naumburg Master”: A German Myth Reconsidered. Přednáška se koná v úterý 23. června 2015 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Pozvánka viz příloha.

Přiložený soubor: brachmann.pdf

Rembrandtova tramvaj
16 / 06 / 2015

Rembrandtova tramvaj

V Západočeské galerii, výstavní síni "13", Pražská 13 byla zahájena výstava Rembrandtova tramvaj. Kubismu, tradice a "jiné" umění, kterou připravili Tomáš Winter, Lenka Bydžovská, Pavla Machalíková a Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění AV ČR v. v. i. Výstava sleduje prostřednictvím konfrontací širokou inspirační základnu, v níž kubističní architekti, sochaři a malíři čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Šlo o nejrůznější projevy evropských i mimoevropských kultur z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění, reprezentovanému Paulem Cézannem, André Derainem nebo Pablem Picassem. K výstavě vychází stejnojmenná publikace připravená Západočeskou galerií v Plzni ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Díky vzájemné spolupráci odborníků na modernismus a avantgardu s experty na středověké a novověké umění otevírá kniha bohatou škálu přístupů ke kubismu a jeho vazbám ke kulturám jiných dob a kontinentů.

Přiložený soubor: TZ_Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a jiné umění.pdf

Agostino Mitelli and His Influence
15 / 06 / 2015

Agostino Mitelli and His Influence

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 24. června 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 107. Přednášející Maria Ludovica Piazzi (Bologna) se zaměří na jednu z klíčových osobností boloňského uměleckého prostředí 17. století, malíře Agostina Mitelli (1609-1660). Pozvánka viz příloha.

Přiložený soubor: CHA_Piazzi.pdf

Umění vědy
11 / 06 / 2015

Umění vědy

Dovolujeme si Vás upozornit na probíhající putovní výstavu Umění vědy, která seznamuje veřejnost s pracovišti Akademie věd ČR, s jejich badatelskými úspěchy a novou Strategií AV21. Na přípravě výstavy se podíleli pracovnící Ústavu dějin umění AV ČR. Výstava se koná v prostorách Národního divadla Brno, Malinovského náměstí 1, poté se postupně přesune do Olomouce, Ostravy, Jihlavy, Českých Budějovic a do Prahy. Ukončena bude 19. 11. 2015.

Přiložený soubor: Umeni_vedy_pozvanka_dl_06-1.pdf

Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu
09 / 06 / 2015

Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu

Dovolujeme si Vás upozornit na křest knihy Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, který se koná ve čtvrtek 11. června v 18h v knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5, Praha 1. Knihu vydala Moravská galerie v Brně, jejími editory jsou Marta Sylvestrová a Jindřich Toman a podílela se na ní také Markéta Svobodová z Ústavu dějin umění AV ČR.

Přiložený soubor: MG_ROSSMANN_pozvanka na krest knihy.jpg

Umění 6/2014
09 / 06 / 2015

Umění 6/2014

Rádi bychom Vás upozornili na nové číslo časopisu Umění, ve kterém mimo jiné naleznete články Evy Skopalové (The Mantegna Tarocchi and the View of the World in Northern Italy in the 15th Century/ Tzv. Mantegnův tarot a vize světa v 15. století v severní Itálii), Tomáše Murára (‘The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II’: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar/ „The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II”. Královská reprezentace a její vizualizace ve festivalové knize od Johna Ogilbyho a Václava Hollara) a Pavly Machalíkové (Sacred Image in Bohemia in the First Third of the Nineteenth Century/ Kultovní obraz v Čechách v první třetině 19. století).
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550
08 / 06 / 2015

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550

Rádi bychom Vás upozornili na právě vyšlou publikaci "Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550". Tato kolektivní monografie vznikla v rámci projektu regionální spolupráce Akademie věd ČR, v. v. i. s Královéhradeckým krajem. Spolupráce Ústavu dějin umění AV ČR v. v. i. a Muzea východních Čech v Hradci Králové vyústila ve vydání souboru příspěvků věnovaných výtvarné kultuře východních Čech v období gotiky a rané renesance. Publikace z vydavatelství Muzea východních Čech v Hradci Králové vychází jako e-kniha a je k dispozici na webových stránkách ÚDU AV ČR v. v. i. a MVČ v Hradci Králové.
Ekfráze a interpretace: opačné póly, vývojová stádia, nebo co vlastně?
06 / 06 / 2015

Ekfráze a interpretace: opačné póly, vývojová stádia, nebo co vlastně?

Srdečně Vás zveme na přednášku Stanislavy Fedrové (Ústav pro českou literaturu AV ČR): "Ekfráze a interpretace: opačné póly, vývojová stádia, nebo co vlastně?", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 10. června 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Pozvánka viz příloha.

Přiložený soubor: CHA_Fedrova.pdf

Architektonické dispozice a jako odraz společenské hierarchie
06 / 06 / 2015

Architektonické dispozice a jako odraz společenské hierarchie

École pratique des hautes études (EPHE) Sorbonne a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. uskutečnili dne 28. 5. 2015 v budově EPHE, 4–14 rue Ferrus v Paříži společně druhý doktorandský seminář, tentokrát na téma ’La distribution intérieur comme miroir de la vie sociale: contaminations et glissements entre des cours en France, Italie et Europe centrale‘. V programu, který sledoval také odlišnost francouzské a středoevropské situace vystoupili prof. Sabine Frommel (EPHE), dr. Ivan P. Muchka, dr. Martin Krummholz a dr. Taťána Petrasová (ÚDU AV ČR) a doktorandi Marco Calafati (EPHE), Raphael Tassin (EPHE), Simone Sirocchi (EPHE/ universita di Bologna) a Adéla Klinerová (EPHE / Univerzita Karlova).

Přiložený soubor: pg coll A5_3.pdf

ÚDU na Facebooku