Články

Mezinárodní workshop The Discovery of Central-plan Forms. Architecture in France and the Czech Lands between 1500 and 1800
16 / 04 / 2014

Mezinárodní workshop The Discovery of Central-plan Forms. Architecture in France and the Czech Lands between 1500 and 1800

Ústav dějin umění AV ČR a École pratique des hautes études (EPHE) – Sorbonne pořádají ve dnech 16.–18. dubna 2014 workshop na téma The Discovery of Central-Plan Forms. Architecture in France and the Czech Land between 1500 and 1800. Workshop je součástí přípravy projektu Constancy / Change of Architectural Forms: The Czech Lands and France in the Early Modern Era.
Ondřej Schweigl (1735–1812): sochař, dekoratér a architekt (?)
15 / 04 / 2014

Ondřej Schweigl (1735–1812): sochař, dekoratér a architekt (?)

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 23. dubna 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Tomáš Valeš (ÚDU AV ČR) se zaměří na dosud opomíjené aspekty tvorby brněnského sochaře Ondřeje Schweigla (1735–1812), reprezentované především jeho kresbami, návrhy grafických listů a zakázkami dekoratérského charakteru. Ty spolu s jeho sochařskými realizacemi stvrzují Schweiglovu významnou pozici v rámci středoevropského sochařství pozdního baroka.

Přiložený soubor: 20140423_Vales.pdf

14 / 04 / 2014

Výběrové řízení na místo historika umění do Oddělení uměleckohistorické topografie

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na místo historika umění do Oddělení uměleckohistorické topografie jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, na plný úvazek (1,0) od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014. Předmětem činnosti v oddělení UHT bude hlavně práce na soupisu uměleckých památek na Moravě a ve Slezsku. Podrobnosti viz příloha. Uzávěrka přihlášek: 9. květen 2014

Přiložený soubor: konkurs.doc

CFP: Art history in the Cold War. Methods, scope of interests, systems of values
10 / 04 / 2014

CFP: Art history in the Cold War. Methods, scope of interests, systems of values

Zúčastněte se ve dnech 7. - 14. září 2014 letní školy "Art history in the Cold War. Methods, scope of interests, systems of values" v Herderově institutu v Marburgu. Tematický program zaměřený na problematiku vlivu komunistické ideologie na dějiny umění organizuje Prof. Dr. Michaela Marek (Humboldt-Universität zu Berlin).

Přiložený soubor: Ausschreibung_Sommerschule_Kunstgeschichte im Kalten Krieg.pdf

Přiložený soubor: Call for Applications_Summer School_Art History in the Cold War.pdf

04 / 04 / 2014

Výběrové řízení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR„

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "Postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. , Dr. nebo jejich ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Podrobnosti viz příloha. Uzávěrka přihlášek: 23. 4. 2014

Přiložený soubor: Vyberove rizeni.docx

Cultural Rarities and Mass Confiscations: Dispossessed Art and Architecture in the Protectorate of Bohemia and Moravia and Postwar Czechoslovakia
02 / 04 / 2014

Cultural Rarities and Mass Confiscations: Dispossessed Art and Architecture in the Protectorate of Bohemia and Moravia and Postwar Czechoslovakia

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 9. dubna 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Cathleen M. Giustino (Auburn University) se bude věnovat historii vyvlastňování architektury, umění a starožitností za 2. světové války a v poválečné době na území tehdejšího Československa. Danou problematiku bude prezentovat na příkladu středočeského zámku Dobříš.

Přiložený soubor: 20140409_Giustino.pdf

Memorandum o kostele v Horním Jiřetíně
01 / 04 / 2014

Memorandum o kostele v Horním Jiřetíně

Važení kolegové a kolegyně, věnujte prosím pozornost přiloženému memorandu o kostele v Horním Jiřetíně.

Přiložený soubor: horni jiretin_memorandum_graficky upravenĂ© dopis.docx

Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey
27 / 03 / 2014

Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey

Dne 28. března 2014 v 10.45-17.00 h proběhne v kulturním domě města Horní Jiřetín vědecká konference o kostele v Horním Jiřetíně a jeho architektovi. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v městě Horním Jiřetíně je ohroženou stavbou, protože by po prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří mohl spolu s celým tímto městem zaniknout. Jde o dílo slavného architekta francouzského původu Jeana Baptiste Matheyho, postavené v letech 1694–1700 na podnět pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. Vedoucí kateder a ústavů dějin umění na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě se proto ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR v Praze, městem Horní Jiřetín a Římskokatolickou farností Horní Jiřetín rozhodli uspořádat vědeckou konferenci. Přední odborníci z českých zemí na konferenci zhodnotí význam jiřetínského kostela v dějinách barokní architektury. Konference bude přístupná pro širokou veřejnost.

Přiložený soubor: jiretin_plakat.pdf

Přiložený soubor: horni jiretin_program.pdf

Kaňka, Braun & Trevisani
26 / 03 / 2014

Kaňka, Braun & Trevisani

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 26. března 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Martin Pavlíček (Univerzita Palackého v Olomouci) se bude věnovat podobě a osudům hlavního oltáře piaristického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Vedle rekonstrukce původního vzhledu oltáře a nově nalezených děl s ním spjatých (Trevisani, Braun), budou představeny malířské a sochařské multiplikace Trevisaniho ústředního obrazu. V souvislosti s tím bude sledován fenomén kopírování sakrálních děl v baroku (estetické vs. kultovní motivace).

Přiložený soubor: 20140326_Pavlicek.pdf

Středověk v pohybu: Zamyšlení nad architekturou přelomu 13. a 14. století
18 / 03 / 2014

Středověk v pohybu: Zamyšlení nad architekturou přelomu 13. a 14. století

Zveme Vás na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 25. března 2014 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Dalibor Prix (Ústav dějin umění AV ČR) se bude věnovat kostelu Panny Marie v Uničově v širokém kontextu středověké architektury přelomu 13. a 14. století.

Přiložený soubor: SD_18_Dalibor Prix.pdf

Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla v 19. století
12 / 03 / 2014

Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla v 19. století

Ústav dějin umění Vás zve na pracovní setkání Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla v 19. století, které proběhne v pátek 16. května 2014 u příležitosti realizace projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny. Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. Místo konání: Penzion Lesovna Žofín, Pohorská Ves u Nových Hradů

Přiložený soubor: workshop_Zofin_pozvanka_140312.pdf

Broumovsko: kraj barokních kostelů
04 / 03 / 2014

Broumovsko: kraj barokních kostelů

Ve čtvrtek 13. března 2014 se v 17 hod koná vernisáž výstavy "Broumovsko: kraj barokních kostelů" ve Window Gallery ÚDU, pořádané Ústavem dějin umění a občanským sdružením Omnium. Vernisáž proběhne ve dvoře, v průjezdu a okolí domu ÚDU v ulicích Husova a Na Perštýně. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: pozvanka-broumovsko.jpg

Rehoĺný umelec 19. storočia Konrád Švestka
04 / 03 / 2014

Rehoĺný umelec 19. storočia Konrád Švestka

Dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu Collaegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 12. března 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Katarína Chmelinová (Slovenská národná galéria, Bratislava) a Katarína Beňová (Univerzita Komenského, Bratislava) se budou věnovat tvorbě umělce Konráda Švestky (1833–1907). Aktuálním bádáním odhalené a zhodnocené obsáhlé dílo této osobnosti je ukázkovou case study v málo známé problematice řeholních umělců. Výklad představí Švestkovo působení pro františkánskou provincii Nejsvětějšího Salvátora na Slovensku v kontextu sakrální malby Uherska a střední Evropy v druhé polovině 19. století. Bude věnován též otázkám postavení umělce v řádu, charakteru jeho tvorby. Zhodnoceny budou i možnosti a způsoby praktických realizací se závěrečným poukazem na zjevnou změnu přicházející s nástupem mladší generace na počátku 20. století.

Přiložený soubor: CHA_12.3._Chmelinova-Benova.pdf

26 / 02 / 2014

Výzva k pomoci Ukrajině

Vážení kolegové a kolegyně, dovolujeme si upozornit Vás na výzvu naší kolegyně Mgr. Oleny Butenko z Ústavy experimentální medicíny AV ČR, týkající se pomoci Ukrajině. Děkujeme Vám, že výzvě budete věnovat pozornost a upozorníte na ni své kolegy a blízké.
Mezinárodní projekt Daguerreobase
20 / 02 / 2014

Mezinárodní projekt Daguerreobase

Na podzim roku 2012 byl s podporou evropského Programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) zahájen unikátní mezinárodní projekt Daguerreobase, který si klade za cíl vytvořit rozsáhlou databázi daguerrotypií, daguerrotypických přístrojů, dobových reprodukcí, publikací a dalšího souvisejícího historického materiálu ve veřejných i soukromých sbírkách v Evropě. Databáze, která bude na konci projektu v březnu roku 2015 obsahovat přes 25 tisíc záznamů o předmětech v různých evropských sbírkách, bude přístupná všem zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti. Vznikne tak klíčový nástroj výzkumu a poznávání této pionýrské éry fotografie, jenž bude sloužit nejen specialistům v oblasti fotografického výzkumu, ale i zájemcům z dalších vědních oborů a který navíc přispěje také k ochraně jedné z nejstarších fotografických technik. Péče o daguerrotypie a jejich poznávání je o to naléhavější, že každý daguerrotypický snímek, na rozdíl od většiny ostatních fotografií, je z principu unikátem. Na projektu Daguerreobase, jehož iniciátory jsou muzea fotografie v Antverpách a v Rotterdamu, se podílí řada předních evropských institucí, například Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem, Det Kingelige Bibliothek v Kodani či Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville v Paříži. V České republice je hlavním partnerem projektu Národní technické muzeum v Praze.
Pražské intermezzo malíře a fotografa Hannese Beckmanna (1934–1948): Dessau – Praha – New York
20 / 02 / 2014

Pražské intermezzo malíře a fotografa Hannese Beckmanna (1934–1948): Dessau – Praha – New York

Dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu Collaegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 26. února 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Bronislava Rokytová z Památníku národního písemnictví se bude věnovat osobnosti německého umělce Hannese Beckmanna, žáka Vasilije Kandinského, Paula Kleea nebo Josefa Alberse na Bauhasu v Dessau. V roce 1934 emigroval Hannes Beckmann z politických důvodů do Československa a prožil zde patnáct let. Přesto zůstalo Beckmannovo dílo zaměřené na geometrickou a organickou abstrakci téměř neznámé, stejně jako jeho výstava v Guggenheimově muzeu v New Yorku, kde později vedl oddělení fotografie.

Přiložený soubor: 20140226_Rokytova.pdf

Madony na lvu
13 / 02 / 2014

Madony na lvu

Počtem exponátů skromná, ale významem převyšující většinu ostatních výstav Muzea umění Olomouc v letošním roce. Vychází z dlouhodobého badatelského úsilí historika umění prof. Ivo Hlobila z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Mezinárodní projekt Gotické Madony na lvu | Splendor et Virtus Reginae Coeli připravovali čtyři roky historici umění, aby mohli reprezentativním způsobem představit pozoruhodný fenomén evropského vrcholně gotického sochařství – zobrazení Panny Marie sedící či stojící na lvu. V Arcidiecézním muzeu Olomouc nakonec od 13. února do 11. května vystaví patnáct Madon zapůjčených z Polska, Německa, Rakouska i pařížského Louvru.

Přiložený soubor: TZ_MUO_Goticke_madony_na_lvu.docx

Křest nových publikací ÚDU
05 / 02 / 2014

Křest nových publikací ÚDU

Ústav dějin umění si Vás dovoluje pozvat na křest nových publikací, které aktuálně vychází v ústavním nakladatelství Artefactum. Akce se uskuteční v pondělí 10. února 2014 od 16.00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1.

Přiložený soubor: krest_Artefactum_pozvanka.jpg

Přiložený soubor: TZ_krest_Artefactum_10.2.doc

Anglosaské pojetí První knihy Mojžíšovy
05 / 02 / 2014

Anglosaské pojetí První knihy Mojžíšovy

Tématem vernakulárních anglosaských rukopisů se budou zabývat ve středu 12. února 2014 v 15.30 ve své přednášce z cyklu Collegium historiae artium PhDr. Lenka Panušková, PhD. z Ústavu dějin umění AV ČR a Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. z Ústavu anglického jazyka a didaktiky, FF UK. Fenomén anglosaských, bohatě iluminovaných rukopisů, zaujal badatele narace tradičních biblických témat, kterou výrazně ovlivnilo staroanglické převyprávěním. Zvlášť cennou je symbióza obrazu a textu v rukopisu Ms Junius 11, který obsahuje dvě vernakulární verze knihy Genesis. Přednáška se koná tradičně v budově ústavu, Husova 4, vpřednáškové místnosti 117.

Přiložený soubor: 20140212_Panuskova_Cermak.pdf

Středověk v pohybu: Ampullae ze Svaté země
08 / 01 / 2014

Středověk v pohybu: Ampullae ze Svaté země

Zájemce o pravidelná pracovní setkání Středověk v pohybu zveme na první přednášku v letošním roce, která se uskuteční v úterý 28. ledna 2014 v 16.00 v místnosti č. 117. Na téma Ampullae ze Svaté země a jejich historická paměť vystoupí Alžběta Filipová (Masarykova univerzita Brno – Université de Lausanne).

Přiložený soubor: Stredoveka dilna.17.pdf