Články

Pocta Aleši Veselému. Bez začátku, bez konce
08 / 02 / 2016

Pocta Aleši Veselému. Bez začátku, bez konce

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu "Pocta Aleši Veselému / In Honour of Aleš Veselý. Bez začátku, bez konce / Without a Beginning, without an End", která se koná v Museu Kampa od 2. 2. do 28. 2. 2016. Výstava, jež vyjadřuje poctu světově významnému tvůrci Aleši Veselému (1935–2015), se svým názvem připojuje k sérii jeho loňských podzimních výstav. Prostřednictvím vybraných děl, zahrnujících údobí od počátku 60. let po současnost, představuje zkratku umělcovou rozsáhlou, myšlenkově koncentrovanou, filosoficky orientovanou tvorbou. Kromě několika známých asambláží a objektů, zahrnuje kresby, studie k sochařským projektům, slepotisky asambláží i rozměrné, expresivně podané „kresbomalby“ z poloviny 80. let. K současnosti přivádí expozici v Praze dosud nevystavený soubor čtyř objektů Q. ein sof z vyleštěné nerez oceli z roku 2012, který autor vytvořil na sympoziu v Mikulově. Přibližuje nám problematiku „zrcadlení sfér“, jíž se intenzivně zabýval od počátku 90. let, a kterou ztvárňoval v řadě svých monumentálních sochařských dílech; naposledy v majestátní realizaci Zákon nezvratnosti (2015) v Terezíně. Výstavu připravily Mahulena Nešlehová z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a Alena Bartková, asistentka A. Veselého.

Přiložený soubor: vesely_skladacka_tisk.pdf

Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss: Nový pohled na barokní skicář „Marat Icones“
03 / 02 / 2016

Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss: Nový pohled na barokní skicář „Marat Icones“

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 10. února 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Přednášející Michaela Šeferisová Loudová (Seminář dějin umění, Masarykova univerzita v Brně) se bude věnovat baroknímu skicáři řádového malíře a concettisty, premonstráta Dionýsia Strausse (1660–1720). Pozvánka je v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Seferisova-Loudova.pdf

03 / 02 / 2016

Nabídka práce

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. přijme: Pracovníka pro kumulovanou funkci Personalistku – mzdovou účetní + pokladní na HPP. Požadavky: ÚSO. Praxe v oboru minimálně 3 roky. Nástup možný od 1. 3. 2016.
Call for papers: Patnácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
28 / 01 / 2016

Call for papers: Patnácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se bude konat ve dnech 19. – 21. října 2016 v Praze. Návrhy příspěvků posílejte do 15. března 2016 na adresu: sepulcralia@udu.cas.cz. Podrobnosti naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_15.pdf

Vinzenz Luksch, Stadt Leitmeritz / Město Litoměřice
27 / 01 / 2016

Vinzenz Luksch, Stadt Leitmeritz / Město Litoměřice

Dovolujeme si Vás upozornit na novou publikaci: v pořadí již čtvrtá edice rukopisu Soupisu památek historických a uměleckých připraveného v rámci společného projektu Archeologické komise ČAVU a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách právě vychází německo-česky jako XVI. svazek řady Fontes historiae atrium nakladatelství Artefactum za podpory Ediční rady AV ČR, Biskupství litoměřického a Česko-německého fondu budoucnosti. Autorem této litoměřické uměleckohistorické topografie napsané v prvních dvou desetiletích 20. století je zdejší kanovník, církevní historik a konzervátor památkové péče Vinzenz Luksch.
Pozdně antická Gruzie: Orient oder Rom?
26 / 01 / 2016

Pozdně antická Gruzie: Orient oder Rom?

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, tentokrát na přednášku Ivana Folettiho (Université de Lausanne, Masarykova univerzita) "Pozdně antická Gruzie: Orient oder Rom?". Přednáška se koná v úterý 2. února 2016 v 15.30 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_31.pdf

„Věžník“ Karlova mostu – s opicí na zádech
20 / 01 / 2016

„Věžník“ Karlova mostu – s opicí na zádech

Srdečně Vás zveme na mezioborové diskuzní setkání věnované soše "Věžníka" ze Staroměstské věže Karlova mostu, které se uskuteční ve středu 27. ledna 2016 v 15h v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Setkání pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., a Muzeum hlavního města Prahy. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: pozvanka_veznik karlova mostu.pdf

Architektura a identita: Německé národní domy v Čechách 1861–1918
19 / 01 / 2016

Architektura a identita: Německé národní domy v Čechách 1861–1918

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 27. ledna 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Přednášející Věra Laštovičková (UMPRUM) se zaměří na otázku, jakými prostředky byla reprezentována kolektivní identita německé národnostní společnosti v Čechách. Věnovat se bude nejen architektuře tzv. „národních domů“, ale i dalším stavbám s kulturní a spolčovací funkcí, které představovaly centra německého národního života. Pozvánka je v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Lastovickova.jpg

Call for papers: Iluminované rukopisy, tisky a listiny raného novověku
14 / 01 / 2016

Call for papers: Iluminované rukopisy, tisky a listiny raného novověku

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na mezioborový workshop věnovaný problematice iluminovaných rukopisů, tisků a listin raného novověku. Workshop pořádá Ústav dějin umění AV ČR.

Přiložený soubor: CFP_ilum.rukopisyranehonovoveku.pdf

Rozhovor s Klárou Benešovskou
08 / 01 / 2016

Rozhovor s Klárou Benešovskou

Dovolujeme si Vás upozornit na rozhlasový rozhovor s Klárou Benešovskou, pracovnicí Ústavu dějin umění AV ČR a významnou historičkou umění, nedávno oceněnou rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského velkovévodství. Rozhovor proběhne na stanici Českého rozhlasu Vltava v pondělí 11. ledna v 9:50 h.
“Radíme vám s přítelem Buddhou: svoboda záleží v opuštění bytu”. Československá avantgarda očima japonských současníků
04 / 01 / 2016

“Radíme vám s přítelem Buddhou: svoboda záleží v opuštění bytu”. Československá avantgarda očima japonských současníků

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 13. ledna 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Přednášející Helena Čapková (Waseda University, Tokyo) se zaměří na dosud málo probádané téma vnímání evropského umění japonskými výtvarníky. Zejména se bude věnovat recepci československé architektury v dobových japonských časopisech. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Capkova.pdf

03 / 12 / 2015

Stipendium Dr. Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století

Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s UHS vypisují výběrové řízení na Stipendium Dr. Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. V roce 2016 budou podpořeny až tři excelentní projekty z grantu laskavě poskytnutého nadací Bader Philanthropies, Inc. Termín pro podání přihlášek je 31. ledna 2016. Podrobnosti o stipendiu najdete v příloze.

Přiložený soubor: Bader_Stipendium_soutez_2016_final.pdf

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy
03 / 12 / 2015

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy

Dne 25. listopadu proběhlo v Akademickém konferenčním centru celodenní zasedání věnované Antonínu Podlahovi, pražskému světícímu biskupovi, významnému badateli na poli českých dějin umění a historie i vlivnému organizátorovi vědeckého výzkumu v humanitních disciplínách v první třetině 20. století. Zasedání zahájil ředitel ÚDU AV ČR Vojtěch Lahoda. Úvodní slovo, v němž vyjádřil svůj velký obdiv k Podlahovi, pronesl Dominik kardinál Duka OP. Dále promluvila také ředitelka Uměnovědné sekce České křesťanské akademie Petra Oulíková. Mezioborového zasedání pořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v. v. i. ve spolupráci s Ústavem archivnictví a pomocných věd historických FF JU České Budějovice se zúčastnilo více než 60 posluchačů.
Den s Ústavem dějin umění v Národním muzeu
03 / 12 / 2015

Den s Ústavem dějin umění v Národním muzeu

Srdečně Vás zveme na Den s Ústavem dějin umění AV ČR, který bude probíhat ve čtvrtek 10. prosince v Národním muzeu. Bohatý program je určen dospělým i starším dětem, podrobnosti viz v příloze. Den s Ústavem dějin umění probíhá v rámci výstavy Věda - národ - dějiny připomínající 125 let od založení Akademie věd.

Přiložený soubor: Jeden_den_s....docx

„Benedictus Christiformis“ a malby v břevnovském kostele sv. Markéty
02 / 12 / 2015

„Benedictus Christiformis“ a malby v břevnovském kostele sv. Markéty

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 9. prosince 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Martin Mádl (ÚDU AV ČR) se bude věnovat barokním malbám Jakuba Stevense ze Steinfelsu, kterými v letech 1719-1721 vyzdobil kostel sv. Markéty břevnovského kláštera. Pozvánku viz v příloze. Zároveň se Vám velice omlouváme za zrušení přednášky Jána Bakoše (Metodologický diskurz ve Vídeňské škole dějin umění a místo Václava Richtera v něm), která se měla původně v tomto termínu konat.

Přiložený soubor: CHA_Madl.pdf

Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách
01 / 12 / 2015

Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

Srdečně Vás zveme na dvě akce konané u příležitosti 400. výročí narození architekta Carla Luraga. Vernisáž výstavy Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách a křest stejnojmenné publikace se budou konat ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 18 hodin v Italském kulturním institutu v Praze a v úterý 15. prosince 2015 v 18h v Klementinu. Autorem publikace i výstavy je Pavel Vlček (ÚDU AV ČR), vydavatelem knihy a pořadatelem akcí je Kotěrovo centrum architektury, FOIBOS BOOKS Praha. Spolupořadateli jsou Italský kulturní institut v Praze a Národní knihovna ČR. Pozvánky viz příloha.

Přiložený soubor: Pozv Lurago Italsky institut CZ mail.pdf

Přiložený soubor: Pozv Lurago KLementinum mail.pdf

Umělecké dílo jako prostředek komunikace
23 / 11 / 2015

Umělecké dílo jako prostředek komunikace

Dovolujeme si Vás upozornit na workshop: Umělecké dílo jako prostředek komunikace. Umění a tradice /„Vysoké“ a "nízké", který se koná 26.-27. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Workshop je součástí řešení výzkumného programu Formy a funkce komunikace v rámci Strategie AV21. Program viz příloha.

Přiložený soubor: letak_konference_UDU_mail.pdf

Dienzenhoferovský skicář – příspěvek k poznání výuky architektury v době baroka
23 / 11 / 2015

Dienzenhoferovský skicář – příspěvek k poznání výuky architektury v době baroka

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 25. listopadu 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Daniela Štěrbová (KTF UK) se bude věnovat skupině plánů z tzv. Dientzenhoferovského skicáře a její didaktickou funkcí v rámci výuky architektury v barokní době.

Přiložený soubor: CHA_Sterbova.pdf

Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity
23 / 11 / 2015

Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity

V pátek 20. listopadu 2015 se v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici uskutečnil mezinárodní workshop "Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity", který v rámci Strategie AV21 pořádal Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tématem interdisciplinárního dialogu byla úloha a osudy politických a intelektuálních elit v souvislosti s proměnami politických režimů ve střední Evropě ve 20. století (mezníky 1918, 1938/1939, 1945, 1989/1990).

Přiložený soubor: WS Elites Prague 2015.pdf

Klára Benešovská oceněna rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského velkovévodství
19 / 11 / 2015

Klára Benešovská oceněna rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského velkovévodství

S velkou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že naše kolegyně PhDr. Klára Benešovská, CSc., vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR, byla ve středu 18. listopadu 2015 v Praze, na půdě Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v České republice, Estonsku a Ukrajině, jmenována Rytířem Řádu za zásluhy Lucemburského velkovévodství (Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg). Rytířský řád propůjčený Jindřichem, velkovévodou lucemburským a vévodou nassavským, doktorka Benešovská převzala z rukou její excelence paní Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství.
ÚDU na Facebooku