Články

Nový pohled na Leonardovu Bitvu u Anghiari
02 / 12 / 2016

Nový pohled na Leonardovu Bitvu u Anghiari

Srdečně Vás zveme na přednášku Lubomíra Konečného (ÚDU AV ČR) s názvem "Nový pohled na Leonardovu Bitvu u Anghiari", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 14. prosince 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Konečný.pdf

Josef Sudek: V ateliéru
24 / 11 / 2016

Josef Sudek: V ateliéru

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy "Josef Sudek: V ateliéru", která se koná 1. 12. 2016 v 18h v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Výstavu připravil Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., kurátory jsou Vojtěch Lahoda a Katarína Mašterová a vystavené fotografie představují výběr ze sbírky negativů Josefa Sudka uložené v Ústavu dějin umění. Výstava trvá do 27. 1. 2017. Další informace viz v příloze.

Přiložený soubor: informace o vystave a doprovodnych akcich.docx

Přiložený soubor: SUDEK_PROJ_EXHIBITION_POSTER_A1_CZ.jpg

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích
23 / 11 / 2016

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích

Srdečně Vás zveme na mezinárodní sympozium k poctě Josefa Sudka, které se koná 1. – 2. prosince 2016 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze. Prosíme o registraci: sudekproject.at.udu.cas.cz

Přiložený soubor: symposium_program.pdf

Přiložený soubor: text__konference.docx

Gotická katedrála sv. Víta očima architekta-památkáře
21 / 11 / 2016

Gotická katedrála sv. Víta očima architekta-památkáře

Srdečně Vás zveme na přednášku Petra Chotěbora (Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky) s názvem "Gotická katedrála sv. Víta očima architekta-památkáře", která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 29. listopadu 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_35.pdf

Náchodsko pod vlivem Bartoňů
21 / 11 / 2016

Náchodsko pod vlivem Bartoňů

Dovolujeme si Vás upozornit na přednášku Venduly Hnídkové (ÚDU AV ČR) "Náchodsko pod vlivem Bartoňů - moderní stavebníci na maloměstě", která se uskuteční dne 22. listopadu 2016 v rámci přednáškového cyklu PAMÁTKY, pořádaného Ústavem památkové péče FA ČVUT. Přednáška se bude konat na FA ČVUT Thákurova 9 v posluchárně JANÁK v 17.30 hodin. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Pamatky2016_Hnidkova_22_11_2016.pdf

Exhibiting Feeling and the “Art of Our Time”: Affective Politics in Postwar Czechoslovakian Glass Sculptures
10 / 11 / 2016

Exhibiting Feeling and the “Art of Our Time”: Affective Politics in Postwar Czechoslovakian Glass Sculptures

Srdečně Vás zveme na přednášku Amy Hughes (University of Wisconsin-Madison / ÚDU AV ČR) s názvem "Exhibiting Feeling and the ´Art of Our Time´: Affective Politics in Postwar Czechoslovakian Glass Sculptures", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 23. listopadu 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Amy Hughes.pdf

Velké pomníkové soutěže přelomu 19. a 20. století
09 / 11 / 2016

Velké pomníkové soutěže přelomu 19. a 20. století

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na první z workshopů uspořádaných v rámci projektu NAKI "Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry". Workshop se koná 10. listopadu 2016 v Praze, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Pomniky Sucharda 10 11 2016 2.pdf

Diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče
04 / 11 / 2016

Diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče pořádané Fakultou architektury ČVUT a Ústavem dějin umění AV ČR. Zasedání se koná v pátek 11. listopadu 2016 v zasedací místnosti Ústavu památkové péče v 7. patře v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 6-Dejvicích, Thákurova ulice 9. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Pozvanka-pam-pece-setkani.docx

Přiložený soubor: program-pam-pece-16-11-11.docx

Všichni svatí z Heřmánkovic
03 / 11 / 2016

Všichni svatí z Heřmánkovic

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy ve Window Gallery ÚDU "Všichni svatí z Heřmánkovic a zapomenutý evropský malíř Johann Hausdorf (1668?-1743)", která se koná ve středu 9. listopadu 2016 od 17h ve dvoře, v průjezdu a okolí domu Ústavu dějin umění v ulici Husova a Na Perštýně.

Přiložený soubor: FB_UDU__svati.png

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_svati.pdf

Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky
02 / 11 / 2016

Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

Srdečně Vás zveme na 2. workshop projektu "Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu", který se bude konat dne 21. 11. 2016 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha. Program a další informace viz v příloze.

Přiložený soubor: workshop_strategie AV21_virtualni vs skutecny.pdf

Od roku 2016 do roku 1978 – cesta tam a zpět
02 / 11 / 2016

Od roku 2016 do roku 1978 – cesta tam a zpět

Srdečně Vás zveme na přednášku "Od roku 2016 do roku 1978 – cesta tam a zpět. Pohled na ideologické pozadí velkých výstav a konferencí v roce 1978", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 9. listopadu 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Přednášející Klára Benešovská (ÚDU AV ČR) se bude zamýšlet nad letošním “karlovským jubilejním rokem”, v němž oslavujeme 700. výročí narození krále a císaře Karla IV., v konfrontaci s oslavami 600. výročí jeho úmrtí, které se konaly v roce 1978 ve zcela jiné atmosféře. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Benesovska.pdf

Shaping Identities / Challenging Borders
24 / 10 / 2016

Shaping Identities / Challenging Borders

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na konferenci "Shaping Identities / Challenging Borders. Photographic histories in Central and Eastern Europe", která se bude konat 9. - 10. května 2017 v Praze. Termín pro odevzdání návrhů příspěvků je 15. prosinec 2016. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_shaping identities_challenging borders_final.pdf

Geometrie v románských rotundách
20 / 10 / 2016

Geometrie v románských rotundách

Srdečně Vás zveme na přednášku Jarmily Čihákové a Martina Müllera (Národní památkový ústav v Praze) s názvem "Geometrie v románských rotundách", která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 25. října 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Pozvánku a informaci o autorech viz v příloze.

Přiložený soubor: 34 Středověk v pohybu.pdf

Týden vědy a techniky
18 / 10 / 2016

Týden vědy a techniky

Ústav dějin umění AV ČR Vás srdečně zve na programy, které připravil v rámci letošního Týdne vědy a techniky. Ve dnech 2. - 3. 11. 2016 proběhnou akce pořádané brněnským pracovištěm ÚDU, ve dnech 8. - 10. 11. 2016 program organizovaný pražským pracovištěm. V rámci programu proběhnou např. komentované prohlídky kostela sv. Trojice v Brně-Králově Poli a Emauzského kláštera v Praze či přednáška o pražském Hlávkově mostu v Praze. Podrobnosti viz příloha

Přiložený soubor: tvt_udu_2016.pdf

Velké pomníkové soutěže přelomu 19. a 20. století
14 / 10 / 2016

Velké pomníkové soutěže přelomu 19. a 20. století

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop projektu NAKI Stopy tvorby, který se uskuteční 10. listopadu v Akademickém konferenčním centru Husova 4a. Program workshopu naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Pomniky Sucharda 10 11 2016.pdf

15. zasedání k problematice sepulkrálních památek
13 / 10 / 2016

15. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás upozornit na jubilejní 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se koná v Praze 19. - 21. 10. 2016. Doufáme, že Vás zaujme a že zasedání poctíte svou návštěvou. Konference je otevřená pro všechny zájemce. K příspěvkům zahraničních přednášejících bude k dispozici překlad anotací do češtiny. Program je v příloze.

Přiložený soubor: SEP2016_program_aktualizovaný.pdf

From Hus to Luther
10 / 10 / 2016

From Hus to Luther

Dovolujeme si Vás upozornit na publikaci "From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620)", jejíž vydání se připravuje v nakladatelství Brepols Publishers. Kniha navazuje na výzkumný projekt, jehož výsledkem byla mimo jiné výstava "Umění české reformace (1380–1620)", pořádaná v letech 2009–2010 Správou Pražského hradu ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Výstavu doprovodila stejnojmenná publikace, tvořená souborem studií podrobně se zabývajících uměleckou tvorbou spjatou s protestantským vyznáním od husitské doby až do vítězství katolické strany na Bílé hoře. Spolueditorem připravované anglické verze je vedle Kateřiny Horníčkové opět Michal Šroněk (ÚDU AV ČR).
Vandalism, monuments and documents during the French Revolution
10 / 10 / 2016

Vandalism, monuments and documents during the French Revolution

Srdečně Vás zveme na přednášku Pabla Avilés Florese (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris) s názvem "Vandalism, monuments and documents during the French Revolution. The work of the abbé Germain Poirier and the Commission des monuments (1790–1794)", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 26. října 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Flores.pdf

Hudba doby Karla IV.
07 / 10 / 2016

Hudba doby Karla IV.

Srdečně Vás zveme na koncert "Hudba doby Karla IV.", který se koná v rámci doprovodného programu výstavy „Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost“. Koncert se uskuteční 13.10. v 19,00 h v refektáři Emauzského kláštera, účinkuje soubor Ars Cameralis. Vstupné je dobrovolné. Pozvánku a další informace viz v příloze.

Přiložený soubor: 161013-Praha-Emauzy.doc

Přiložený soubor: Karel IV-text do programu.doc

Přiložený soubor: Koncert Ars Cameralis.docx

Lekce z karikatury – kubismus
06 / 10 / 2016

Lekce z karikatury – kubismus

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu Uměleckoprůmyslového musea "Lekce z karikatury", která se bude konat v Domě U Černé Matky Boží v Praze od 13. 10. 2016 do 12. 2. 2017. Výstava ukazuje, jak čeští humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jakým způsobem se moderní karikatura, jejíž podstata tkví v deformaci, výtvarné zkratce a autonomii výrazových prostředků, bezprostředně uplatňovala při hledání nových uměleckých forem. Neopomíjí přitom ani karikaturní portréty členů Skupiny výtvarných umělců, ani satirické kresby a karikatury, které vytvářeli sami čeští kubisté. Autorem výstavy je Tomáš Winter (ÚDU AV ČR).

Přiložený soubor: TZ_CMB_karikatura.doc

ÚDU na Facebooku