Články

Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách
09 / 10 / 2015

Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

Dovolujeme si Vás upozornit na vernisáž výstavy Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách, spojené se křtem stejnojmenné publikace, která se bude konat v pondělí 19. října 2015 v 17h v Collegiu Bohemicu, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem. Autorem výstavy i publikace je Pavel Vlček (ÚDU AV ČR). Knihu vydává Kotěrovo centrum architektury FOIBOS BOOKS Praha, které je spolu s Collegiem Bohemicem také pořadatelem výstavy. Výstava potrvá do 15. 11. 2015. Další informace viz v příloze.

Přiložený soubor: Pozv Lurago.pdf

"Více Krásy": Kolokvium ke třicátému výročí úmrtí Josefa Krásy
07 / 10 / 2015

"Více Krásy": Kolokvium ke třicátému výročí úmrtí Josefa Krásy

Dovolujeme si Vás upozornit na celodenní kolokvium ke třicátému výročí úmrtí Josefa Krásy, které se koná ve středu 14. října 2015 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1.

Přiložený soubor: krasa_plakat.pdf

Přiložený soubor: krasa_program.pdf

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy
06 / 10 / 2015

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy

Srdečně zveme na seminář věnovaný životu a dílu kněze, historika a historika umění Antonína Podlahy u příležitosti letošního 150. výročí jeho narození. Bude se konat v rámci cyklu zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění 25. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Pořadatelem je Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Plakát a program viz příloha.

Přiložený soubor: podllaha_program.pdf

Přiložený soubor: podlaha_plakat.pdf

14. zasedání k problematice sepulkrálních památek
30 / 09 / 2015

14. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně zveme na tradiční již 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se bude konat 29. – 30. 10. 2015 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1. Pořadatelem je Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Program viz příloha.

Přiložený soubor: 14. zasedani_2015_plakat_program_final_2_tisk.pdf

Umění 3/2015
24 / 09 / 2015

Umění 3/2015

Rádi bychom Vás upozornili na nové číslo časopisu Umění, ve kterém mimo jiné naleznete tyto články: James Elkins – Richard Gregor, The Homonymic Curtain / Homonymní opona; Pavel Suchánek – Tomáš Valeš, Der Bildhauer Andreas Schweigl und die Sakralkunst in Mähren zur Zeit der josephinischen Reformen / Sochař Ondřej Schweigl a sakrální umění na Moravě v éře josefinských reforem; Katarzyna Cytlak, Complexity and Contradiction in Central European Radical Architecture. Experiments in Art and Architecture in the 1970s / Složitost a protiklad ve středoevropské radikální architektuře. Experimenty v umění a architektuře v sedmdesátých letech 20. století.
Vaulting Small Spaces: The Innovative Design of the Old Town Bridge Tower Vault
23 / 09 / 2015

Vaulting Small Spaces: The Innovative Design of the Old Town Bridge Tower Vault

V úterý 29. září 2015 se v 16h uskuteční další přednáška v cyklu "Středověk v pohybu". Tentokrát vystoupí Jana Gajdošová z univerzity v Cambridge na téma Vaulting Small Spaces: The Innovative Design of the Old Town Bridge Tower Vault.

Přiložený soubor: gajdosova_29_plakat.pdf

Architektura residence Rudolfa II. na Pražském hradě: Nový pohled
16 / 09 / 2015

Architektura residence Rudolfa II. na Pražském hradě: Nový pohled

Rádi bychom Vás upozornili na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 23. září 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Petr Uličný (Utrecht / Praha) představí architekturu residence Rudolfa II. na Pražském hradě z pohledu aktuálního bádání, na základě nově zpracovaných pramenů a jejich interpretace. Podrobněji viz příloha. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: CHA_Ulicny.pdf

Looking for the offender
09 / 09 / 2015

Looking for the offender

Pracovnice ÚDU AV ČR Helena Dáňová se zúčastnila 7. evropské konference forenzních věd v Praze - EAFS 2015, konané ve dnech 7. – 11.9.2015. V rámci sekce věnované mj. forenzním vědám, materiálovým analýzám uměleckých děl a forenzní mineralogii přednesla příspěvek o postupech umělecko-historické a materiálové analýzy uměleckých děl a metodách mezioborové spolupráce v této oblasti (Paper: Looking for the offender. The use of the stylistic and analytical methods for the confirmation of the artworks authorship). Příspěvek vznikl ve spolupráci s Radkou Šefců z chemicko-technologické laboratoře Národní galerie v Praze.
Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye
07 / 09 / 2015

Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye

Vážení kolegové a přátelé, dovolujeme si vás pozvat do Alšovy jihočeské galerie na výstavu "Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye", která je závěrečným výstupem našeho pětiletého projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 12. září 2015 v 15 hodin v AJG v Hluboké nad Vltavou. Jménem organizátorů výstavy a řešitelů projektu: Petr Šámal a Petra Trnková, kurátoři výstavy

Přiložený soubor: KSO_invitation_m.jpg

04 / 09 / 2015

Nabídka práce

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. přijme pracovníka pro kumulovanou funkci: Personalistka – mzdová účetní + pokladní na HPP. Požadavky: ÚSO. Praxe v oboru minimálně 3 roky. Práce se systémem Elanor Global vítána. Nástup možný ihned.
Eden – Koblasova země
26 / 08 / 2015

Eden – Koblasova země

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu: Eden – Koblasova země, která se koná od 24. června do 4. října 2015 v Domě U Zlatého prstenu Galerie hl. m. Prahy. Spoluautorkou výstavy je Mahulena Nešlehová z Ústavu dějin umění AV ČR.
Umělci od lombardsko-ticinských jezer na Moravě v raném novověku
18 / 08 / 2015

Umělci od lombardsko-ticinských jezer na Moravě v raném novověku

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 9. září 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Jana Zapletalová (Univerzita Palackého v Olomouci) představí ve své habilitační přednášce fenomén působení umělců z Ticina a přilehlých oblastí na Moravě v 16.–18. století, stav bádání o této problematice v České republice a zaměří se především na studium rodinných sítí, komunikace a strategie zprostředkování zakázek. Na základě studia korespondence představí také problematiku cestování těchto umělců mezi jezerní oblastí a střední Evropou a z toho plynoucí důsledky pro interpretaci uměleckých děl.

Přiložený soubor: CHA_Zapletalova.pdf

Výstava Josef Stern (1716 – 1775)
13 / 08 / 2015

Výstava Josef Stern (1716 – 1775)

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu Josef Stern (1716 – 1775), která se koná 5. 6. – 4. 10. v Galerii Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Jedná se o soubornou prezentaci díla významného středoevropského malíře oltářních obrazů a fresek, který vyzdobil interiéry kostelů a zámků na celé Moravě a ve Slezsku. Výstavu pořádá Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pod záštitou Jeho Excelence Mons. Vojtěcha Cikrle, biskupa brněnského. Mezi výstupy patří i reprezentativní katalog děl Josefa Sterna doplněný odbornými statěmi. Autorem části textů v katalogu je Tomáš Valeš z Ústavu dějin umění AV ČR.
11 / 08 / 2015

Výběrové řízení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Podrobnosti viz příloha. Uzávěrka přihlášek: 4. 9. 2015.

Přiložený soubor: mzdova podpora postdoktorandu.doc

Proběhl workshop Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability
02 / 08 / 2015

Proběhl workshop Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability

The Getty Conservation Institute (GCI) ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. (ÚDU AV ČR) uspořádali ve dnech 13. – 24. 7. 2015 v Praze mezinárodní workshop o restaurování a konzervaci fotografických materiálů. Workshop probíhal zejména v prostorách Katedry fotografie FAMU a v Akademickém konferenčním centru. Hlavní organizátorkou akce za GCI byla projektová specialistka a restaurátorka fotografií Tram Vo, za ÚDU AV ČR restaurátorka Tereza Cíglerová, jež byla zároveň i účastnicí workshopu za Českou republiku. Hlavním tématem workshopu byly fotografie a jejich prostředí. Byly prezentovány a diskutovány vhodné podmínky a materiály pro ukládání, vystavování a transport fotografií, a to v souladu s nejnovějšími poznatky a s důrazem na nutnost stálého monitorování prostředí. Poznatky byly následně ověřovány a porovnávány během četných praktických cvičení a během exkurzí v depozitářích na vybraných pracovištích. Cílem workshopu bylo též posílení kontaktů mezi restaurátory z různých zemí a transfer teoretických a praktických zkušeností mezi účastníky kurzu a instruktory. Setkání se zúčastnilo 17 restaurátorů fotografií z následujících zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Itálie, Japonsko, Argentina a Austrálie. Instruktory letní školy byli přední odborníci v oblasti restaurování, konzervace a preventivní péče o fotografie, případně vědci spolupracující na projektech, které se týkají kvality prostředí památek. Byli jimi: Bertrand Lavédrine (Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, Paris), Sylvie Pénichon (The Art Institute of Chicago), Tomáš Vyhlídal (ČVUT, Praha), Jana Krizanova (VSVU, Bratislava/Metropolitan Museum of Art, New York) a Jiří Smolík (ÚCHP AV ČR, Praha). Aktivita byla finančně podpořena též Akademií věd ČR a FAMU.
Odešla Anežka Merhautová
28 / 07 / 2015

Odešla Anežka Merhautová

S velkou lítostí oznamujeme, že minulý týden, ve středu 22. července 2015, zemřela ve věku 95 let PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. Tato přední badatelka v oblasti románského umění si jako jedna z mála českých historiků umění získala mezinárodní renomé. Svoji profesní dráhu spojila s Ústavem dějin umění AV ČR, kde působila od doby vzniku pracoviště v roce 1952. Úctyhodná řada jejích publikací patří k základním pracím v oblasti dějin architektury, malířství, sochařství a užitého umění v českých zemích od konce 9. do poloviny 13. století.

Přiložený soubor: Parte_Anela_Merhautova.pdf

Bienále mladých autorů časopisu Umění / Art
02 / 07 / 2015

Bienále mladých autorů časopisu Umění / Art

Mezinárodně uznávaný časopis Umění / Art vyhlásil vítěze prvního ročníku Bienále mladých autorů. V prvním ročníku bienále udělila porota nejvíce hlasů Janu Zachariáši, doktorandu Ústavu pro dějiny umění FF UK. Vítězný text a dvě čestná uznání byly vyhlášeny v Praze na neformální slavnosti v Café Kampus 29. června 2015. Soutěže se zúčastnilo jednadvacet začínajících badatelů se čtyřiadvaceti příspěvky, které byly v letech 2013–2014 uveřejněny v impaktovaném časopise Umění/Art z databáze WOS, vydávaném od roku 1953 Ústavem dějin umění AV ČR. První cenu získal Jan Zachariáš za článek Vincent van Gogh‘s A Pair of Shoes: An Attempt at an Interpretation (Umění LII, 2014, s. 354–370). Čestné uznání udělila porota Věře Laštovičkové, doktorandce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, za studii Architektur als “versteinerte Musik”: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber (Umění LII, 2014, s. 439–453) a Tomáši Murárovi za stať ‘The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II’: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar (Umění LII, 2014, s. 516–528). Originální diplomy pro všechny oceněné navrhl Jan Šerých, který je autorem současné grafické úpravy časopisu Umění/Art. České verze vítězných textů najdete na www.umeni-art.cz.
Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské
30 / 06 / 2015

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu, která právě vyšla v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR. Kniha editorů Jana Chlíbce a Zoë Opačić si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Svorníkem předkládaných textů je osobnost Kláry Benešovské, významné medievalistky zejména v oblasti středověké architektury a též neúnavné organizátorky vědeckého života, jejíž zásluhou se šíří poznání českého středověkého umění také v evropských odborných kruzích.
Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability
26 / 06 / 2015

Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability

Srdečně Vás zveme na přednáškové odpoledne pořádané v rámci mezinárodního workshopu o restaurování fotografií. S přednáškou vystoupí Bertrand Lavédrine (Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques ) a Tomáš Vyhlídal (České vysoké učení technické v Praze). Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 16. července 2015 od 16:00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Pozvánka s programem viz příloha.

Přiložený soubor: POSTER_public lecture.pdf

Přiložený soubor: Prednaska_web_Lavedrine and Vyhlidal_short bio.pdf

Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability
22 / 06 / 2015

Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability

The Getty Conservation Institute (GCI) ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. pořádá další ze série odborných workshopů, které se zaměřují na specifická témata související s problematikou restaurování a konzervace fotografických materiálů. Letošní workshop se uskuteční 13. – 24. 7. 2015 v Praze, prostorách Katedry fotografie FAMU.

Přiložený soubor: POSTER_workshop.pdf

ÚDU na Facebooku