Články

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI
19 / 11 / 2014

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2014 se koná mezinárodní konference – Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI. Dvoudenní odborné setkání navazuje na mezinárodním sympozium The European Artistic Avant–Garde c. 1910-1930: Formations, Networks and Transnational Strategies (Stockholm, 2013) a bude zaměřeno na problematiku národního, nadnárodního a kosmopolitního v umění moderny a avantgardy těsně před vypuknutím první světové války, během války a po ní. Teritoríálně se přispěvky zaměří na střední a východní Evropu, Pobaltí a Skandinávie. Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1. Vstup volný.

Přiložený soubor: WWI_programme_actual-1.jpg

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus
18 / 11 / 2014

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus

Srdecne vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 26. listopadu 2014 v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Peter Heinrich Jahn z Technische Universität Dresden promluví na téma českého guarinismu, který se pojí s císařským inženýrem Johannem Lucasem Hildebrandtem, Kryštofem Dienzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem.

Přiložený soubor: CHA_Peter Heinrich Jahn.pdf

Integral and Integralism: towards the total avant-garde
12 / 11 / 2014

Integral and Integralism: towards the total avant-garde

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Erwin Kessler (Academiei Romane, Bukurešť) se bude věnovat fenoménu bukurešťského avantgardního časopisu Integral, vydávaného v letech 1925-1928.

Přiložený soubor: CHA_Erwin Kessler_03.pdf

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy
11 / 11 / 2014

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy

Pracovní skupina badatelů zabývající se v rámci projektu GA ČR tématem Česká a moravská šlechta v diplomatickýchrakouských Habsburků (1640–1740) pořádá ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR mezinárodní workshop Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy. Jednání se uskuteční ve středu 14. listopadu 2014 v Akademickém centru, Husova 4a.

Přiložený soubor: WS Ceremoniel 2014.pdf

Věda minulosti dnes
10 / 11 / 2014

Věda minulosti dnes

Srdečně Vás zveme na 5. zasedání k problematice pramenů pro dějiny umění: Věda minulosti dnes. Ediční zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů: metoda a praxe (v rámci společného cyklu ÚDU AV ČR a Archivu Národní galerie v Praze). Zasedání se koná 18. 11. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Veda minulosti dnes_plakat_program.pdf

09 / 11 / 2014

Výběrové řízení na místo odborné stáže

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. vyhlašuje ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci výběrové řízení na místo odborné stáže pro studenty prezenční formy Ph.D. studia oboru Teorie a dějiny výtvarných umění na FF UP v Olomouci. Podrobnosti a přihlašovací formulář viz v příloze. Uzávěrka přihlášek: 18. 11. 2014 do 10.00h

Přiložený soubor: 2_prihlaska.pdf

Přiložený soubor: 2_web.pdf

Péče o knihovní a archivní fondy
09 / 11 / 2014

Péče o knihovní a archivní fondy

Srdečně Vás zveme na pracovní seminář Péče o knihovní a archivní fondy, který se bude konat 28. 11. 2014 v budově Ústavu dějin umění AV ČR, 1. patro, místnost č. 117. Seminář pořádají Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Omnium, o. s. a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Přiložený soubor: pracovni seminar.pdf

Dny otevřených dveří 5.–13. 11. 2014
04 / 11 / 2014

Dny otevřených dveří 5.–13. 11. 2014

Ústav dějin umění AV ČR Vás srdečně zve na programy, které připravil v rámci letošního Týdne vědy a techniky, s výzvou DOTKNI SE VĚDY. Z bohaté nabídky programů doporučujeme: Brno, 5. 11., 9.00 – 16.00 Dotkni se soupisu, Praha, 6. 11., 16.00 komentovaná prohlídka výstavy Josef Führich, Praha 7. 11., 13.00 (Ne)mlčící svědkové historie aneb Historické nápisy "třikrát jinak", Praha 11. 11., 15.00 Dějiny umění tváří v tvář – kostel sv. Haštala, 17.00 Tradice antické vědy o hvězdách textech a obrazech, Praha 12. 11., 9. 00 Architektura a veřejný prostor, 17.00 vernisáž Window Gallery, Praha 13. 11. 13–15.00 Dotkni se papíru – praktické restaurování, 15.30 - 17.00 prohlídka pracoviště.

Přiložený soubor: Dny otevrenych dveri 2014_plakat_program.pdf

Přiložený soubor: Dny otevrenych dveri 2014_Brno_plakat.pdf

Nedokončený příběh
04 / 11 / 2014

Nedokončený příběh

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Nedokončený příběh: Soupisový projekt Archeologické komise České akademie věd a umění 1894–1945, která se koná ve středu 12. 11. 2014 v 17. 00 ve dvoře Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4.

Přiložený soubor: Nedokonceny pribeh_pozvanka.jpg

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně
04 / 11 / 2014

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně

Ve sbírce umění 19. století Národní galerie v Praze v Salmovském paláci je od 17. 10. 2014 do 25. 1. 2015 otevřena výstava Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně, kterou připravila jako reprízu projektu z Oblastní galerie Liberec Pavla Machalíková. Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou se koná ve čtvrtek 6. listopadu od 16 hodin. Srdečně Vás zveme!
Afektivita moderního obrazu
03 / 11 / 2014

Afektivita moderního obrazu

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 12. listopadu 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející doc. PhDr. Ladislav Kesner (Seminář dějin umění, FF MU Brno) představí novou interdisciplinární výzkumnou skupinu Image, Mind and Brain a perspektivy její činnosti v oblasti empirického výzkumu vnímání umění, především afektivní odpovědi na vizuální umělecká díla. Prostřednictvím několika případových studií rozebere pojem afektivity modernistického obrazu a jeho význam pro ikonologiii moderního umění.

Přiložený soubor: 20141112_kesner.jpg

Vítěz fotografické soutěže Věda fotogenická
31 / 10 / 2014

Vítěz fotografické soutěže Věda fotogenická

Vítězem fotografické soutěže Věda fotogenická, jejíž první ročník připravila Akademie věd České republiky ve spolupráci s Fórem věda žije, se stal fotograf Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Petr Zinke. Snímky posuzovala porota ve složení Petr J. Juračka, Barbora Bálková, Stanislav Vaněk, Michael Komm, Pavel Janoušek, Jiří Malý, Jan Martínek, navštěvníci webové stránky Věda fotogenická i členové Akademické rady. Ze zhruba dvou stovek snímků, které do soutěže přihlásili pracovníci 54 ústavů Akademie věd České republiky, zaujal Petr Zinke porotu snímkem Pohled do klenby kostela Panny Marie Sněžné. Druhé místo získal snímek Spletenec vláken přihlášený Ing. Hanou Šebestovou z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Třetí místo obsadil letecký snímek prof. Martina Gojdy z akademického Archeologického ústavu v Praze, zachycující záchranný výzkum pohřebiště z doby 4000 let př. n. l. z Vlíněvsi u Mělníka, na posledním zbytku neodtěžené půdy v zatopené pískovně.
O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
24 / 10 / 2014

O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní zasedání, které se koná ve dnech 30. – 31. 10. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Program naleznete v příloze, další informace je možné získat na adrese rohacek@udu.cas.cz.

Přiložený soubor: O mors_program_final.pdf

Přednáška Byzantium beyond Byzantium a prezentace časopisu Convivium
23 / 10 / 2014

Přednáška Byzantium beyond Byzantium a prezentace časopisu Convivium

Zveme Vás na přednášku Francesca Lovino (Università di Padova): Byzantium beyond Byzantium: The Italo-Greek Manuscripts of the Biblioteca Nazionale Marciana of Venice (10 th -13 th century), která bude přednesena v úterý 4. listopadu 2014 v 15.00 v rámci přednáškového cyklu Středověk v pohybu. Po přednášce proběhne prezentace nového vědeckého časopisu vydávaného Centrem raně středověkých studií při univerzitě v Brně, Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a Université de Lausanne za účasti šéfredaktora Ivana Folettiho (viz příloha). Místo konání: budova ÚDU, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117.

Přiložený soubor: SD_23.pdf

Přiložený soubor: convivium_plakat.pdf

Bohumil Kubišta - Grafika
23 / 10 / 2014

Bohumil Kubišta - Grafika

Právě vyšla nová kniha Mahuleny Nešlehové (ÚDU AV ČR): Bohumil Kubišta - Grafika. Kniha poprvé v ucelenosti a v rámci dobových a historických souvislostí předkládá vývoj a specifické rysy umělcovy grafické tvorby, jíž se příležitostně zabýval v rozmezí let 1904 - 1918. Čtenář ocení řadu nových poznatků z Kubištova života a díla, dále četná upřesnění vročení grafických prací, uvedení zkušebních tisků a barevných variant jednotlivých listů. Knihu provází 76 barevných snímků, kompletní obrazový katalog umělcova grafického díla, obsáhlá bibliografie a výběr z výstav. Publikace doprovázela Kubištovu první soubornou výstavu grafiky, uskutečněnou v Galerii Zdeňka Sklenáře v Praze (10. 9. - 16.10. 2014).
Jan Koblasa - grafika prints
23 / 10 / 2014

Jan Koblasa - grafika prints

Rádi bychom Vás upozornili na novou knihu Jan Koblasa - grafika prints autorky Mahuleny Nešlehové (ÚDU AV ČR). Publikace navazuje na knihu Jan Kobasa grafika - hlubotisky intaglio - prints (Praha 2010) a v ucelenosti zpracovává ostatní grafické techniky, jimž se umělec věnuje od roku 1957 do současnosti. Patří k nim: dřevořez, litografie, serigrafie a počítačová grafika, nebybí ani bohatý soubor monotypů z let 1957 - 1964. Čtenáři a sběratelům se tak poprvé do ruky dostává kompletní, bohatě obrazově provázaný přehled Koblasova grafického díla, který doplňuje obrazový katalog. I tentokráte jde o česko-anglické vydání.
Přednášky pro Ústav pro dějiny umění  FF UK
16 / 10 / 2014

Přednášky pro Ústav pro dějiny umění FF UK

Ústav dějin umění AV ČR zahajuje 16. 10. 2014 cyklus přednášek pro Ústav pro dějiny umění FF UK. Sedm přednášek, připravených vědeckými pracovníky ÚDU by mělo seznámit studenty a veřejnost s vybranými tématy, jimiž se tito badatelé zabývali v posledních letech. Půjde tedy o pohled do jejich “badatelské dílny”, do současných metodologickcých přístupů a specifických nástrojů naší disciplíny – dějin umění. Témata se pohybují v časovém rámci od 12. do poloviny16. století, přičemž nepůjde o přednášky přehledové, spíše o sondy do určitých významných momentů v našich dějinách a také o nové interpretace známých či opomíjených témat. Přednášky se konají ve čtvrtky 13.00-14.00 (45 minut přednáška, 15 minut diskuse) v zasedací síni ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117.

Přiložený soubor: Stredovek FF UK_plakat.pdf

Přiložený soubor: Stredovek FF UK_program.pdf

Svätý obor a morské panny. K stredovekej ikonografii svätého Krištofa
14 / 10 / 2014

Svätý obor a morské panny. K stredovekej ikonografii svätého Krištofa

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se bude konat ve středu 22. října 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Peter Megyeši (Technická univerzita v Košiciach) se bude věnovat ikonografii sv. Kryštofa, zejména motivu mořských panen, které tohoto světce na obrazech často provázejí.

Přiložený soubor: CHA_Peter Magyesi.pdf

Ohlasy Sigmunda Freuda ve středoevropské kultuře: symposium na Sorbonně
08 / 10 / 2014

Ohlasy Sigmunda Freuda ve středoevropské kultuře: symposium na Sorbonně

Mladí francouzští badatelé Clara Royer a Jean-François Laplénie, působící na pařížské Sorbonně, připravili na dny 19. a 20. září 2014 mezinárodní symposium „Psychoanalyse Freudienne et Cercles Littéraires en Europe Centrale: Circulations transnationales et cadres nationaux (1895–1939)“. Vedle skupiny francouzských odborníků na něm vystoupili hosté z Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a Česka, tematicky bylo zastoupeno navíc Rusko a Itálie. Na programu byly jak přehledové referáty, tak případové studie týkající se jednotlivých autorů či děl. Za Ústav dějin umění AV ČR se symposia účastnila Lenka Bydžovská s příspěvkem o vztahu knihy Sny od Jindřicha Štyrského k Fredovu epochálnímu Výkladu snů.
O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
07 / 10 / 2014

O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní zasedání, které se koná ve dnech 30. – 31. 10. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Program naleznete v příloze, další informace je možné získat na adrese rohacek@udu.cas.cz.

Přiložený soubor: O mors_13. zasedani_2014_1_pozvanka.pdf