Články

Křest nových publikací nakladatelství Artefactum
08 / 12 / 2014

Křest nových publikací nakladatelství Artefactum

Rádi bychom Vás pozvali na přátelské posezení u příležitosti představení nových publikací vydaných nakladatelstvím Artefactum při Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Křest knih se koná v pondělí 15. 12. 2014 od 16.00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1. Nové knihy představí jejich autoři krátkou přednáškou doplněnou obrazovou projekcí.

Přiložený soubor: Artefactum 15.12..pdf

Česká komora architektů ocenila Rostislava Šváchu
07 / 12 / 2014

Česká komora architektů ocenila Rostislava Šváchu

Česká komora architektů (ČKA) udělila letošní ocenění zvané Pocta prof. Rostislavu Šváchovi, respektovanému znalci moderní i barokní architektury z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. ČKA uděluje tuto cenu od roku 2000 osobnostem, které se významně zapsaly do historie moderní české a moravské architektury. Ve zdůvodnění letošní volby komise zdůraznila "jasný názor na poslání architektury", jímž se tento historik architektury a vysokoškolský pedagog zasadil u současné české společnosti o přijetí architektury jako důležitého kulturního i společenského fenoménu. Šváchovy knihy vydané prestižním MIT University Press – Karel Teige, 1900-1951: L´Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde, Cambridge, Mass. – London 1999 (koeditor Eric Dluhosch) a The Architecture of New Prague, 1895-1945, Cambridge, Mass. – London 1995 – prosadily českou avantgardní architekturu ve světovém kontextu.
Umění 4/2014
05 / 12 / 2014

Umění 4/2014

Rádi bychom Vás upozornili na nové číslo časopisu Umění, ve kterém mimo jiné naleznete články Mateusze Grzędy (From ymago to imago contrefacta: Depiction of Reality in Central Europe in the Late Middle Ages / Od ymago k imago contrefacta. Zobrazení skutečnosti ve střední Evropě v pozdním středověku), Petr Voita (Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky / The Visual Art in Skarina’s Russian Bible in the Context of Czech Book Illustration) a Jana Zachariáše (Vincent van Gogh´s A Pair of Shoes: An Attempt at an Interpretation/ Pár bot Vincenta van Gogha: pokus o interpretaci).
Čtyři vyvolení. Ikonografie evangeliáře Cim 2 z pražské metropolitní kapituly
02 / 12 / 2014

Čtyři vyvolení. Ikonografie evangeliáře Cim 2 z pražské metropolitní kapituly

Srdecne vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 10. prosince 2014 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Přednášející Kateřina Kubínová (ÚDU AV ČR) se bude zabývat ikonografií výzdoby karolinského evangeliáře, iluminovaného asi kolem roku 875 a dnes uloženého v pražské kapitulní knihovně pod signaturou Cim 2.

Přiložený soubor: CHA_Katerina Kubinova.pdf

Kukuřiční lidé. Umění evangelizace Nového Španělska 16. století
24 / 11 / 2014

Kukuřiční lidé. Umění evangelizace Nového Španělska 16. století

Zveme Vás na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Monika Brenišínová (SIAS FF UK) se bude věnovat malířské výzdobě mexických klášterů, která představuje pozoruhodnou synkrezi evropských a domorodých forem.

Přiložený soubor: sd_24.pdf

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI
19 / 11 / 2014

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2014 se koná mezinárodní konference – Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI. Dvoudenní odborné setkání navazuje na mezinárodním sympozium The European Artistic Avant–Garde c. 1910-1930: Formations, Networks and Transnational Strategies (Stockholm, 2013) a bude zaměřeno na problematiku národního, nadnárodního a kosmopolitního v umění moderny a avantgardy těsně před vypuknutím první světové války, během války a po ní. Teritoríálně se přispěvky zaměří na střední a východní Evropu, Pobaltí a Skandinávie. Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1. Vstup volný.

Přiložený soubor: WWI_programme_actual.pdf

Přiložený soubor: WWI_for official participants.pdf

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus
18 / 11 / 2014

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus

Srdecne vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 26. listopadu 2014 v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Peter Heinrich Jahn z Technische Universität Dresden promluví na téma českého guarinismu, který se pojí s císařským inženýrem Johannem Lucasem Hildebrandtem, Kryštofem Dienzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem.

Přiložený soubor: CHA_Peter Heinrich Jahn.pdf

Integral and Integralism: towards the total avant-garde
12 / 11 / 2014

Integral and Integralism: towards the total avant-garde

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Erwin Kessler (Academiei Romane, Bukurešť) se bude věnovat fenoménu bukurešťského avantgardního časopisu Integral, vydávaného v letech 1925-1928.

Přiložený soubor: CHA_Erwin Kessler_03.pdf

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy
11 / 11 / 2014

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy

Pracovní skupina badatelů zabývající se v rámci projektu GA ČR tématem Česká a moravská šlechta v diplomatickýchrakouských Habsburků (1640–1740) pořádá ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR mezinárodní workshop Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy. Jednání se uskuteční ve středu 14. listopadu 2014 v Akademickém centru, Husova 4a.

Přiložený soubor: WS Ceremoniel 2014.pdf

Věda minulosti dnes
10 / 11 / 2014

Věda minulosti dnes

Srdečně Vás zveme na 5. zasedání k problematice pramenů pro dějiny umění: Věda minulosti dnes. Ediční zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů: metoda a praxe (v rámci společného cyklu ÚDU AV ČR a Archivu Národní galerie v Praze). Zasedání se koná 18. 11. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Veda minulosti dnes_plakat_program.pdf

09 / 11 / 2014

Výběrové řízení na místo odborné stáže

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. vyhlašuje ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci výběrové řízení na místo odborné stáže pro studenty prezenční formy Ph.D. studia oboru Teorie a dějiny výtvarných umění na FF UP v Olomouci. Podrobnosti a přihlašovací formulář viz v příloze. Uzávěrka přihlášek: 18. 11. 2014 do 10.00h

Přiložený soubor: 2_prihlaska.pdf

Přiložený soubor: 2_web.pdf

Péče o knihovní a archivní fondy
09 / 11 / 2014

Péče o knihovní a archivní fondy

Srdečně Vás zveme na pracovní seminář Péče o knihovní a archivní fondy, který se bude konat 28. 11. 2014 v budově Ústavu dějin umění AV ČR, 1. patro, místnost č. 117. Seminář pořádají Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Omnium, o. s. a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Přiložený soubor: pracovni seminar.pdf

Dny otevřených dveří 5.–13. 11. 2014
04 / 11 / 2014

Dny otevřených dveří 5.–13. 11. 2014

Ústav dějin umění AV ČR Vás srdečně zve na programy, které připravil v rámci letošního Týdne vědy a techniky, s výzvou DOTKNI SE VĚDY. Z bohaté nabídky programů doporučujeme: Brno, 5. 11., 9.00 – 16.00 Dotkni se soupisu, Praha, 6. 11., 16.00 komentovaná prohlídka výstavy Josef Führich, Praha 7. 11., 13.00 (Ne)mlčící svědkové historie aneb Historické nápisy "třikrát jinak", Praha 11. 11., 15.00 Dějiny umění tváří v tvář – kostel sv. Haštala, 17.00 Tradice antické vědy o hvězdách textech a obrazech, Praha 12. 11., 9. 00 Architektura a veřejný prostor, 17.00 vernisáž Window Gallery, Praha 13. 11. 13–15.00 Dotkni se papíru – praktické restaurování, 15.30 - 17.00 prohlídka pracoviště.

Přiložený soubor: Dny otevrenych dveri 2014_plakat_program.pdf

Přiložený soubor: Dny otevrenych dveri 2014_Brno_plakat.pdf

Nedokončený příběh
04 / 11 / 2014

Nedokončený příběh

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Nedokončený příběh: Soupisový projekt Archeologické komise České akademie věd a umění 1894–1945, která se koná ve středu 12. 11. 2014 v 17. 00 ve dvoře Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4.

Přiložený soubor: Nedokonceny pribeh_pozvanka.jpg

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně
04 / 11 / 2014

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně

Ve sbírce umění 19. století Národní galerie v Praze v Salmovském paláci je od 17. 10. 2014 do 25. 1. 2015 otevřena výstava Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně, kterou připravila jako reprízu projektu z Oblastní galerie Liberec Pavla Machalíková. Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou se koná ve čtvrtek 6. listopadu od 16 hodin. Srdečně Vás zveme!
Afektivita moderního obrazu
03 / 11 / 2014

Afektivita moderního obrazu

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 12. listopadu 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející doc. PhDr. Ladislav Kesner (Seminář dějin umění, FF MU Brno) představí novou interdisciplinární výzkumnou skupinu Image, Mind and Brain a perspektivy její činnosti v oblasti empirického výzkumu vnímání umění, především afektivní odpovědi na vizuální umělecká díla. Prostřednictvím několika případových studií rozebere pojem afektivity modernistického obrazu a jeho význam pro ikonologiii moderního umění.

Přiložený soubor: 20141112_kesner.jpg

Vítěz fotografické soutěže Věda fotogenická
31 / 10 / 2014

Vítěz fotografické soutěže Věda fotogenická

Vítězem fotografické soutěže Věda fotogenická, jejíž první ročník připravila Akademie věd České republiky ve spolupráci s Fórem věda žije, se stal fotograf Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Petr Zinke. Snímky posuzovala porota ve složení Petr J. Juračka, Barbora Bálková, Stanislav Vaněk, Michael Komm, Pavel Janoušek, Jiří Malý, Jan Martínek, navštěvníci webové stránky Věda fotogenická i členové Akademické rady. Ze zhruba dvou stovek snímků, které do soutěže přihlásili pracovníci 54 ústavů Akademie věd České republiky, zaujal Petr Zinke porotu snímkem Pohled do klenby kostela Panny Marie Sněžné. Druhé místo získal snímek Spletenec vláken přihlášený Ing. Hanou Šebestovou z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Třetí místo obsadil letecký snímek prof. Martina Gojdy z akademického Archeologického ústavu v Praze, zachycující záchranný výzkum pohřebiště z doby 4000 let př. n. l. z Vlíněvsi u Mělníka, na posledním zbytku neodtěžené půdy v zatopené pískovně.
O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
24 / 10 / 2014

O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní zasedání, které se koná ve dnech 30. – 31. 10. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Program naleznete v příloze, další informace je možné získat na adrese rohacek@udu.cas.cz.

Přiložený soubor: O mors_program_final.pdf

Přednáška Byzantium beyond Byzantium a prezentace časopisu Convivium
23 / 10 / 2014

Přednáška Byzantium beyond Byzantium a prezentace časopisu Convivium

Zveme Vás na přednášku Francesca Lovino (Università di Padova): Byzantium beyond Byzantium: The Italo-Greek Manuscripts of the Biblioteca Nazionale Marciana of Venice (10 th -13 th century), která bude přednesena v úterý 4. listopadu 2014 v 15.00 v rámci přednáškového cyklu Středověk v pohybu. Po přednášce proběhne prezentace nového vědeckého časopisu vydávaného Centrem raně středověkých studií při univerzitě v Brně, Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a Université de Lausanne za účasti šéfredaktora Ivana Folettiho (viz příloha). Místo konání: budova ÚDU, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117.

Přiložený soubor: SD_23.pdf

Přiložený soubor: convivium_plakat.pdf

Bohumil Kubišta - Grafika
23 / 10 / 2014

Bohumil Kubišta - Grafika

Právě vyšla nová kniha Mahuleny Nešlehové (ÚDU AV ČR): Bohumil Kubišta - Grafika. Kniha poprvé v ucelenosti a v rámci dobových a historických souvislostí předkládá vývoj a specifické rysy umělcovy grafické tvorby, jíž se příležitostně zabýval v rozmezí let 1904 - 1918. Čtenář ocení řadu nových poznatků z Kubištova života a díla, dále četná upřesnění vročení grafických prací, uvedení zkušebních tisků a barevných variant jednotlivých listů. Knihu provází 76 barevných snímků, kompletní obrazový katalog umělcova grafického díla, obsáhlá bibliografie a výběr z výstav. Publikace doprovázela Kubištovu první soubornou výstavu grafiky, uskutečněnou v Galerii Zdeňka Sklenáře v Praze (10. 9. - 16.10. 2014).