Články

Geometrie v románských rotundách
20 / 10 / 2016

Geometrie v románských rotundách

Srdečně Vás zveme na přednášku Jarmily Čihákové a Martina Müllera (Národní památkový ústav v Praze) s názvem "Geometrie v románských rotundách", která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 25. října 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Pozvánku a informaci o autorech viz v příloze.

Přiložený soubor: 34 Středověk v pohybu.pdf

Týden vědy a techniky
18 / 10 / 2016

Týden vědy a techniky

Ústav dějin umění AV ČR Vás srdečně zve na programy, které připravil v rámci letošního Týdne vědy a techniky. Ve dnech 2. - 3. 11. 2016 proběhnou akce pořádané brněnským pracovištěm ÚDU, ve dnech 8. - 10. 11. 2016 program organizovaný pražským pracovištěm. V rámci programu proběhnou např. komentované prohlídky kostela sv. Trojice v Brně-Králově Poli a Emauzského kláštera v Praze či přednáška o pražském Hlávkově mostu v Praze. Podrobnosti viz příloha

Přiložený soubor: Program_UDU_2016.doc

Velké pomníkové soutěže přelomu 19. a 20. století
14 / 10 / 2016

Velké pomníkové soutěže přelomu 19. a 20. století

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop projektu NAKI Stopy tvorby, který se uskuteční 10. listopadu v Akademickém konferenčním centru Husova 4a. Program workshopu naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Pomniky Sucharda 10 11 2016.pdf

15. zasedání k problematice sepulkrálních památek
13 / 10 / 2016

15. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás upozornit na jubilejní 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se koná v Praze 19. - 21. 10. 2016. Doufáme, že Vás zaujme a že zasedání poctíte svou návštěvou. Konference je otevřená pro všechny zájemce. K příspěvkům zahraničních přednášejících bude k dispozici překlad anotací do češtiny. Program je v příloze.

Přiložený soubor: SEP2016_program_aktualizovaný.pdf

From Hus to Luther
10 / 10 / 2016

From Hus to Luther

Dovolujeme si Vás upozornit na publikaci "From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620)", jejíž vydání se připravuje v nakladatelství Brepols Publishers. Kniha navazuje na výzkumný projekt, jehož výsledkem byla mimo jiné výstava "Umění české reformace (1380–1620)", pořádaná v letech 2009–2010 Správou Pražského hradu ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Výstavu doprovodila stejnojmenná publikace, tvořená souborem studií podrobně se zabývajících uměleckou tvorbou spjatou s protestantským vyznáním od husitské doby až do vítězství katolické strany na Bílé hoře. Spolueditorem připravované anglické verze je vedle Kateřiny Horníčkové opět Michal Šroněk (ÚDU AV ČR).
Vandalism, monuments and documents during the French Revolution
10 / 10 / 2016

Vandalism, monuments and documents during the French Revolution

Srdečně Vás zveme na přednášku Pabla Avilés Florese (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris) s názvem "Vandalism, monuments and documents during the French Revolution. The work of the abbé Germain Poirier and the Commission des monuments (1790–1794)", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 26. října 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Flores.pdf

Hudba doby Karla IV.
07 / 10 / 2016

Hudba doby Karla IV.

Srdečně Vás zveme na koncert "Hudba doby Karla IV.", který se koná v rámci doprovodného programu výstavy „Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost“. Koncert se uskuteční 13.10. v 19,00 h v refektáři Emauzského kláštera, účinkuje soubor Ars Cameralis. Vstupné je dobrovolné. Pozvánku a další informace viz v příloze.

Přiložený soubor: 161013-Praha-Emauzy.doc

Přiložený soubor: Karel IV-text do programu.doc

Přiložený soubor: Koncert Ars Cameralis.docx

Lekce z karikatury – kubismus
06 / 10 / 2016

Lekce z karikatury – kubismus

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu Uměleckoprůmyslového musea "Lekce z karikatury", která se bude konat v Domě U Černé Matky Boží v Praze od 13. 10. 2016 do 12. 2. 2017. Výstava ukazuje, jak čeští humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jakým způsobem se moderní karikatura, jejíž podstata tkví v deformaci, výtvarné zkratce a autonomii výrazových prostředků, bezprostředně uplatňovala při hledání nových uměleckých forem. Neopomíjí přitom ani karikaturní portréty členů Skupiny výtvarných umělců, ani satirické kresby a karikatury, které vytvářeli sami čeští kubisté. Autorem výstavy je Tomáš Winter (ÚDU AV ČR).

Přiložený soubor: TZ_CMB_karikatura.doc

Existuje židovské umění?
01 / 10 / 2016

Existuje židovské umění?

Srdečně Vás zveme na česko-izraelské kolokvium "Existuje židovské umění?", které se koná 7. října 2016 v Praze, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a. Program a další podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: kolokvium_existuje zidovske umeni.jpg

Přiložený soubor: kolokvium_existuje zidovske umeni2.jpg

Přiložený soubor: final_anotace_cz.pdf

15. zasedání k problematice sepulkrálních památek
27 / 09 / 2016

15. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně Vás zveme na 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se koná ve dnech 19. – 21. 10. 2016 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1 – Staré Město. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Sepulcralia 2016.pdf

Konference U mosta slúžiti
27 / 09 / 2016

Konference U mosta slúžiti

Dovolujeme si Vás upozornit na mezinárodní vědeckou konferenci k 800. výročí založení řádu kazatelů - dominikánů. Konference nazvaná "U mosta slúžiti" se koná 29. 9. - 30. 9. v barokním refektáři kláštera u sv. Jiljí v Praze. S příspěvkem "Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě" vystoupí Klára Mezihoráková z Ústavu dějin umění AV ČR.

Přiložený soubor: u_mosta_sluziti.pdf

26 / 09 / 2016

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ ředitelky pracoviště. Přihlášky se strukturovaným životopisem, s doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, se seznamem hlavních vědeckých prací a projektem o zaměření a cílech pracoviště zasílejte písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 21. října 2016 na adresu: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: vyberove rizeni_vyhlaseni_PRODLOUZENI.pdf

Karel IV. na zakázané stezce
09 / 09 / 2016

Karel IV. na zakázané stezce

Srdečně Vás zveme na výstavu: Karel IV. na zakázané stezce. Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice. Na výstavě jsou prezentována díla úzce svázána s regionem, mezi nimi sochy, umělecké řemeslo i listiny z ženských klášterů St. Marienstern a St. Marienthal v Horní Lužici nebo dřevořezby ze sbírky Městských muzeí v Žitavě či z Národní galerie v Praze. Velkým souborem zápůjček přispělo k realizaci projektu Biskupství litoměřické. Vůbec poprvé je mimo jiné představena veřejnosti významná milostná madona z poutního kostela v Hejnicích. Autorský tým výstavy je složen z pracovníků čtyř specializovaných institucí: Oblastní galerie Liberec (Anna Habánová), Národní galerie v Praze (Marius Winzeler), Národní památkový ústav (Jana Šubrtová) a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. (Helena Dáňová).

Přiložený soubor: Karel IV._OGL_Liberec.pdf

Přednáška Emauzské hlaholské písemnictví doby Karla IV. a Václava IV.
05 / 09 / 2016

Přednáška Emauzské hlaholské písemnictví doby Karla IV. a Václava IV.

Srdečně Vás zveme na přednášku Václava Čermáka s názvem: "Emauzské hlaholské písemnictví doby Karla IV. a Václava IV.", která se koná 8. 9. v 17 h v refektáři Emauzského kláštera. Přednáška je součástí doprovodného programu výstavy "Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost“, jejímž spolupořadatelem je Ústav dějin umění AV ČR. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Prednaska_Cermak.pdf

Josef Sudek: V šeru chrámu - komentovaná prohlídka
29 / 08 / 2016

Josef Sudek: V šeru chrámu - komentovaná prohlídka

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy "Josef Sudek: V šeru chrámu", která se uskuteční v úterý 30. 8. v 17 hodin v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Výstavou provedou kurátor výstavy Vojtěch Lahoda a Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění.
Call for papers: Existuje židovské umění?
16 / 08 / 2016

Call for papers: Existuje židovské umění?

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na česko-izraelském kolokviu s názvem: "Existuje židovské umění? Is there a Jewish art? האם יש "אמנות יהודית, které se bude konat 7. října 2016. Pořadatelem je Ústav dějin umění AV ČR v. v. i., kontakt: janacova.at.udu.cas.cz. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_kolokvium.pdf

Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství
01 / 08 / 2016

Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu "Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství", která probíhá v odsvěceném kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích od 29. 7. do 25. 9. 2016. Prostřednictvím majestátních soch Jana Koblasy (1932, Tábor) a maleb jeho ženy Sonii Jakuschewy (1961, Moskva) se výstava pokouší o jednotné uchopení interiéru barokního chrámu od Octavia Broggia a o navázání jejich dialogu s daným prostorem. Zvolená jsou taková díla, která silou svých výpovědí rozvíjejí žádoucí dialog a prohlubují spiritualitu daného místa. Významnou roli v koncepci projektu sehrává návrh na abstraktní Vitráž (1997) Jakuschewy umístěný do okna západního průčelí. Světelné paprsky, které jím procházejí, akcentují díla v hlavní lodi, umocňují jejich sdělení a napomáhají tak záměru výstavy. Od Jana Koblasy je představen úzký výběr děl z rozmezí let 1969–2015; od Sonii Jakuschewy jsou převážně zastoueny soudobé abstrakce a lettrisické obrazy. Autoři koncepce a řešení výstavy: Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa

Přiložený soubor: Pohled do expozice 1.JPG

Přiložený soubor: Pohled do expozice 2.JPG

Přiložený soubor: Pohled do expozice 3.JPG

V šeru chrámu - komentovaná prohlídka
21 / 07 / 2016

V šeru chrámu - komentovaná prohlídka

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Josef Sudek: V šeru chrámu, která se uskuteční v úterý 26.7. v 17 hodin v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Výstavou provede spolukurátorka výstavy Katarína Mašterová z Ústavu dějin umění. Jejím hostem bude Mariana Šindelková (roz. Dufková), autorka kapitoly o umělecké výzdobě katedrály ve 20. století v připravované publikaci Katedrála viditená a neviditelná.
Krajina a venkov v baroku
14 / 07 / 2016

Krajina a venkov v baroku

Ústav dějin umění AV ČR, sdružení Omnium a město Horní Jiřetín ve spolupráci s univerzitními ústavy a katedrami připravují mezinárodní konferenci věnovanou problematice krajiny a venkova v 17. a 18. století. Obsah konference se zaměří nejen na různé aspekty utváření a vnímání krajiny, venkovské architektury a umění na venkově v období raného novověku, ale také současným hrozbám jejich devastace. Program konference naleznete v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: Program_Horni_Jiretin_2016.pdf

Stipendium Dr. Alfreda Badera
14 / 07 / 2016

Stipendium Dr. Alfreda Badera

Letos, v prvním ročníku obnoveného stipendijního programu finančně podpořeného nadací Bader Philanthropies (http://bader.org/), se do výběrového řízení o stipendium přihlásilo devět mladých badatelů a badatelek. Komise složená ze zástupců Ústavu dějin umění AV ČR (Lubomír Konečný, Pavla Machalíková), představitelů tří univerzitních ústavů dějin umění (Richard Biegel, Ondřej Jakubec, Rostislav Švácha) a dvou zástupkyň UHS (Michaela Ottová, Blanka Kubíková), vybrala jednomyslně tři vítězné projekty, kterým byla udělena podpora na realizaci:
ÚDU na Facebooku