Články

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek
23 / 10 / 2017

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně Vás zveme na 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se pod titulem "Ubi est, mors, victoria tua?" uskuteční ve dnech 25.–27. 10. 2017 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: 16. zasedani_final.pdf

Sokol a umění
16 / 10 / 2017

Sokol a umění

Srdečně Vás zveme na na workshop "Sokol a umění", pořádaný v rámci projektu NAKI – "Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry". Workshop se koná 10. listopadu 2017 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: sokol a umeni.pdf

Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času
13 / 10 / 2017

Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času

Srdečně Vás zveme na přednášku Vladislava Razíma (Národní památkový ústav Středních Čech) s názvem "Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času", která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 24. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_38.pdf

Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945
11 / 10 / 2017

Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945

Zveme Vás k aktivní účasti na jednodenním zasedání "Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945", které se uskuteční v dubnu příštího roku.

Přiložený soubor: Konference_CFP.docx

Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention
09 / 10 / 2017

Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention

Srdečně Vás zveme na přednášku Michaela Gubsera (James Madison University, Harrisonburg, VA) "Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 25. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Gubser.pdf

Johann Ferdinand Schor a jeho úloha při formování nového stylu
05 / 10 / 2017

Johann Ferdinand Schor a jeho úloha při formování nového stylu

Srdečně Vás zveme na přednášku Daniely Štěrbové (ÚDU AV ČR) "Johann Ferdinand Schor a jeho úloha při formování nového stylu. Výuka architektury na stavovské inženýrské škole", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 11. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Sterbova.pdf

Katalog k výstavě Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci
02 / 10 / 2017

Katalog k výstavě Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci

Rádi bychom Vás upozornili na katalog k výstavě věnované dílu Vlastislava Hofmana (1884-1964), který vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Editorkou rozsáhlého katalogu, který přináší řadu nových zjištění, je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR) a autorkou jedné z kapitol Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR). Obsah katalogu viz v příloze. Výstava architekta, designéra, malíře, grafika a mezinárodně uznávaného scénografa Vlastislava Hofmana (1884-1964), nazvaná Pocta invenci a připravená ve spolupráci s Ústavem dějin umění AVČR v. v. i., představuje výběr z umělcova bohatého, oborově mnohostranného, osobitého díla. Zvláštní pozornost věnuje jeho kuboexpresivní, sakrálně pojaté stavbě krematoria v Moravské Ostravě, na níž se podílel s ing. Františkem Menclem. Prostřednictvím dochovaného materiálu předkládá příběh krematoria od prvotních návrhů (1919-1920), přes realizaci (1923-1925), po jeho zrušení a následnou demolici, k níž došlo za normalizace v roce 1979.

Přiložený soubor: 0311_171002130631_001.jpg

Přiložený soubor: IMG_1944.JPG

Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci
25 / 09 / 2017

Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci

Dovolujeme si Vás upozornit na vernisáž výstavy věnované Vlastislavu Hofmanovi, která se uskuteční v úterý 26. září 2017 v 17. hodin v Domě umění v Ostravě. Kurátorkou výstavy je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR) a na přípravě se podílela také Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR). Výstava potrvá do 7. ledna 2018. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: Hofman_GVUO_pozvanka.jpg

Problems in Art Historiography: Two Case Studies
25 / 09 / 2017

Problems in Art Historiography: Two Case Studies

Srdečně Vás zveme na přednášku Christophera Longa (School of Architecture, University of Texas, Austin) "Problems in Art Historiography: Two Case Studies", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 4. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Long.pdf

Workshop (Trans)Missions
21 / 09 / 2017

Workshop (Trans)Missions

Srdečně Vás zveme na mezinárodní workshop "(Trans)Missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers", který se uskuteční 25.–26. září ve Šporkově paláci, Hybernská 3, Praha 1. Program workshopu naleznete v příloze.

Přiložený soubor: transmissions_programme.pdf

Sacred Space and “Memoria” in the Royal Church of Santa Chiara in Naples
19 / 09 / 2017

Sacred Space and “Memoria” in the Royal Church of Santa Chiara in Naples

Srdečně Vás zveme na přednášku Elisabetty Scirocco (Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rome): Sacred Space and "Memoria” in the Royal Church of Santa Chiara in Naples, která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 27. září 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Scirocco.pdf

Letohrádek Hvězda - komentovaná prohlídka výstavy
13 / 09 / 2017

Letohrádek Hvězda - komentovaná prohlídka výstavy

V sobotu 16. 9. 2017 ve 14 hod se v letohrádku Hvězda uskuteční komentovaná prohlídka nově otevřené výstavy "Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda" s jedním z jejich autorů, Ivanem P. Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR. Jste srdečně zváni!
Umělecké památky Prahy
11 / 09 / 2017

Umělecké památky Prahy

Dovolujeme si Vás upozornit, že právě vyšla publikace "Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž". Dvousvazková publikace je dílem zaměstnanců Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (a externích spolupracovníků) pod vedením editora Dalibora Prixe a představuje zakončení stejnojmenné ediční řady věnované uměleckohistorické topografii Prahy. Slavnostní uvedení knih pořádá nakladatelství Academia ve čtvrtek 14. září v 17 hodin v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1. Pozvánku viz v příloze. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: UPP_pozvánka.pdf

Odešel František Krejčí
08 / 09 / 2017

Odešel František Krejčí

Dovolujeme si Vám s lítostí oznámit, že v pondělí 4. 9. ve věku 78 let zemřel pan František Krejčí, významná osobnost na poli fotografie a dlouholetý pracovník Ústavu dějin umění, autor mnoha neopakovatelných fotografií zachycujících s mimořádným citem umělecká díla.
Historici umění z Univerzity Palackého rozšiřují spolupráci s vědci Akademie věd České republiky
04 / 09 / 2017

Historici umění z Univerzity Palackého rozšiřují spolupráci s vědci Akademie věd České republiky

Jiří Lach, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) a Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky (ÚDU AV ČR) podepsali 31. 8. 2017 Dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Díky této dohodě, která více sbližuje univerzitní a akademickou sféru, získají doktorandi olomoucké univerzity mnohem více zkušeností od pracovníků nejprestižnější vědecké organizace v České republice. Tiskovou zprávu viz v příloze.

Přiložený soubor: 05_TZ.docx

Prohlášení k demolici domu na Václavském náměstí
30 / 08 / 2017

Prohlášení k demolici domu na Václavském náměstí

Dovolujeme si informovat o otevřeném prohlášení, které vydal Ústav dějin umění AV ČR k demolici domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze. Odstranění domu ústav odsuzuje jako zcela nevhodný, neodůvodněný a nepřípustný zásah do Památkové rezervace v hl. m. Praze. Prohlášení naleznete v příloze.

Přiložený soubor: UDU_prohlaseni_demolice.pdf

Lucas Cranach, Zákon a milost. Příspěvek k luteránské vizualitě
29 / 08 / 2017

Lucas Cranach, Zákon a milost. Příspěvek k luteránské vizualitě

Srdečně Vás zveme na přednášku Olgy Kotkové a Adama Pokorného (Národní galerie v Praze) "Lucas Cranach, Zákon a milost. Příspěvek k luteránské vizualitě", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 13. září 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Kotkova-Pokorny.pdf

Jeruzalém: Věčný zdroj umělecké inspirace
18 / 08 / 2017

Jeruzalém: Věčný zdroj umělecké inspirace

Srdečně Vás zveme na druhý ročník česko-izraelského kolokvia s názvem Jeruzalém: Věčný zdroj umělecké inspirace. Kolokvium se uskuteční v úterý 5. září v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). V příloze naleznete program a abstrakty přednášek.

Přiložený soubor: jeruzalem.jpg

Přiložený soubor: jeruzalem_program.pdf

Přiložený soubor: jeruzalem_abstrakt.pdf

Umění 1 / 2017
28 / 07 / 2017

Umění 1 / 2017

Rádi bychom Vás upozornili na nové číslo časopisu Umění / Art, ve kterém mimo jiné naleznete tyto články: Jan Dienstbier, Vain and Transitory Love: Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors / Marná a pomíjivá láska. Nástěnné malby žirovnické světnice a výmalba pozdně gotických profánních prostor; Pavel Kalina, The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague / Nový Šalamoun. Architektura jako materializace státní ideologie a politické praxe v raně moderní Praze; Vendula Hnídková, Hlávkův most: betonový produkt generační obměny / The Hlávka Bridge: a Product in Concrete Marking a Change of Generations.
Věda a umění
14 / 07 / 2017

Věda a umění

Právě vyšel sborník Věda a umění s příspěvky z 5. sjezdu historiků umění konaného v roce 2015 v Olomouci. Sborník vydalo nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Uměleckohistorickou společností. Sborník lze zakoupit v knihkupectvích v Praze i v Brně (v Brně je výhradním prodejcem knihkupectví ArtMap v MG), prostřednictvím společnosti Kosmas, i přímo na Ústavu dějin umění.
ÚDU na Facebooku