Články

„Cazzon da mulo“. Wit and Irony in Michelangelo da Caravaggio’s Boy Bitten by a Lizzard
15 / 01 / 2018

„Cazzon da mulo“. Wit and Irony in Michelangelo da Caravaggio’s Boy Bitten by a Lizzard

Srdečně Vás zveme na přednášku Jürgena Müllera (Technische Universität Dresden), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 24. ledna 2018 v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Začátek je oproti loňskému roku posunut na 16.30 h. Tento nový čas bude platit i pro následující přednášky cyklu Collegium historiae artium v roce 2018. Další podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Muller.pdf

Johann Christoph Lischka (kol. 1650–1712) – život a tvorba barokního malíře
04 / 01 / 2018

Johann Christoph Lischka (kol. 1650–1712) – život a tvorba barokního malíře

Srdečně Vás zveme na přednášku Emilie Kłody (University of Wrocław), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 10. ledna 2018 v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Upozorňujeme na změnu času - přednášky začínají nově až v 16.30 h. Další podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Kloda.pdf

Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!
23 / 12 / 2017

Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho štěstí v přicházejícím roce 2017!

Přiložený soubor: UDU-PF-2018.jpg

Renesanční portrét v českých zemích
03 / 12 / 2017

Renesanční portrét v českých zemích

Srdečně Vás zveme na přednášku Blanky Kubíkové (Národní galerie v Praze) "Renesanční portrét v českých zemích: stav bádání a jeho další perspektivy", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 13. prosince 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Kubikova.pdf

Habsburger Adventus
03 / 12 / 2017

Habsburger Adventus

Srdečně Vás zveme na mezinárodní workshop "Habsburger Adventus. Stadteinzüge und Kirchenbesuche im 16. und 17. Jahrhundertus", který se uskuteční dne 5. 12. 2017 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Habsburger Adventus Workshop.pdf

03 / 12 / 2017

Stipendium Alfreda Badera pro doktorandy

Na základě projektu připraveného Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností je vyhlášen další ročník stipendia Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. Prostředky z fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund) umožňují formou prestižního stipendia podpořit mladé perspektivní badatele a badatelky studující na úrovni doktorského studia v České republice a jejich projekty, zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století. Z poskytnutých prostředků budou podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 11.000 USD. Stipendium Dr. Alfreda Badera je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele v zahraničí. Další informace a přihlášku viz v příloze.

Přiložený soubor: Bader_Stipendium_soutez_na 2018.doc

Přiložený soubor: PŘIHLÁŠKA_formulář.docx

Photoplastik: Max Klinger’s Beethoven
14 / 11 / 2017

Photoplastik: Max Klinger’s Beethoven

Srdečně Vás zveme na přednášku Megan R. Luke (University of Southern California) "Photoplastik: Max Klinger’s Beethoven", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 29. listopadu 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Luke.pdf

Trh s mramorem v pozdně antickém Středozemí. Sarkofágy z Ravenny a „globální dějiny umění“
14 / 11 / 2017

Trh s mramorem v pozdně antickém Středozemí. Sarkofágy z Ravenny a „globální dějiny umění“

Srdečně Vás zveme na přednášku Zuzany Frantové (Masarykova univerzita v Brně), která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 21. listopadu 2017 v 16.00 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_39_n_2.pdf

Bader Scholars in Art History
07 / 11 / 2017

Bader Scholars in Art History

Srdečně Vás zveme na mezinárodní pracovní setkání stipendistů podpořených v loňském roce v rámci programu Isabel & Alfred Bader Fund, Bader Philanthropy. Během workshopu vystoupí Barbora Holečková, Ondřej Hojda a Hana Benešovská. Diskuzi budou moderovat prof. Romuald Kaczmarek (University of Wrocław), prof. Sandy Isenstadt (University of Delaware, Newark) a prof. Whitney Davis (University of California, Berkeley). Součástí programu dále budou samostatné přednášky prof. Sandy Isenstadta a prof. Whitney Davise. Workshop připravil Ústav dějin umění AV ČR s podporou Isabel & Alfred Bader Fund, Bader Philanthropy a Uměleckohistorické společnosti. Workshop je otevřen odborné veřejnosti. Věříme, že si tuto výjimečnou událost nenecháte ujít. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: bader_pozvanka_final.pdf

Zámek Troja
06 / 11 / 2017

Zámek Troja

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu věnovanou trojskému zámku, jejímž autorem je Martin Krummholz (ÚDU AV ČR). Publikace Zámek Troja popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného pražského barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných, tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.
Hvězda - výzdoba letohrádku arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského
03 / 11 / 2017

Hvězda - výzdoba letohrádku arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy ve Window Gallery ÚDU AV ČR, věnované výzdobě letohrádku Hvězda. Vernisáž se koná ve středu 8. listopadu 2017 od 17 hodin ve dvoře, v průjezdu a okolí domu Ústavu dějin umění v ulici Husova a Na Perštýně. Pozvánku viz v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_hvezda.pdf

Petr Brandl: portréty
03 / 11 / 2017

Petr Brandl: portréty

Srdečně Vás zveme na přednášku Andrey Steckerové (Národní galerie v Praze) "Petr Brandl: portréty", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 8. listopadu 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Steckerova.pdf

MayDay Career Day
02 / 11 / 2017

MayDay Career Day

Ústav dějin umění AV ČR se v úterý 7. 11. 2017 zúčastní veletrhu práce ve vědě a výzkumu CEITEC MU, Univerzitní kampus, Kamenice 753/5, Brno-Bohunice. Na stánku Ústavu dějin umění se zájemci o uplatnění v oboru dějiny umění dozví aktuální možnosti působení v Ústavu dějin umění AV ČR v rámci postdoktorandského stipendia, dále získají informace o programu Otevřená věda AV ČR a o dobrovolnických stáží či o možnosti podpory studentů doktorandského studia formou Baderova stipendia.

Přiložený soubor: career day_program.pdf

Spolupráce se studenty ČVUT – průzkum venkovské architektury 19. a 20. století v Dušníkách
27 / 10 / 2017

Spolupráce se studenty ČVUT – průzkum venkovské architektury 19. a 20. století v Dušníkách

Ústav dějin umění pořádá v těchto dnech ( 11.10 – 30.11. 2017) workshop pro studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze. Workshop je součástí projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, podporovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI, a studenti se v něm věnují identifikaci památkových hodnot venkovské architektury a jejich následnému využití v památkové péči. Pro terénní průzkum a následné teoretické vyhodnocení byla vybrána středočeská ves Dušníky (dnes součást obce Rudná), po skončení práce budou výsledky zveřejněny formou informačního obrazového materiálu. Na vedení workshopu se podílí Ludmila Hůrková (hlavní řešitelka projektu, Ústav dějin umění AV ČR) a Michael Rykl (Ústav památkové péče FA ČVUT).
Týden vědy a techniky AV ČR 2017
24 / 10 / 2017

Týden vědy a techniky AV ČR 2017

Srdečně Vás zveme na akce pořádané Ústavem dějin umění v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR ve dnech 6. 11. - 9. 11. 2017. Program zahrnuje prohlídku pražského i brněnského pracoviště, vernisáž výstavy ve Window Gallery ÚDU věnované letohrádku Hvězda, komentované prohlídky pražského kostela sv. Tomáše na Malé Straně a brněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie i návštěvu výstavy Cirkus pictus v Galerii výtvarných umění v Chebu, kde zájemce provedou kurátoři výstavy Pavla Machalíková a Tomáš Winter. Ústav dějin umění se představí také na veletrhu práce ve vědě a výzkumu MayDay Career Day v Brně. Úplný program a podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: tvt_udu_2017_brno.pdf

Přiložený soubor: tvt_udu_2017_praha.pdf

Přiložený soubor: career day_program.pdf

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek
23 / 10 / 2017

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně Vás zveme na 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se pod titulem "Ubi est, mors, victoria tua?" uskuteční ve dnech 25.–27. 10. 2017 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: 16. zasedani_final.pdf

Sokol a umění
16 / 10 / 2017

Sokol a umění

Srdečně Vás zveme na na workshop "Sokol a umění", pořádaný v rámci projektu NAKI – "Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry". Workshop se koná 10. listopadu 2017 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: sokol a umeni.pdf

Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času
13 / 10 / 2017

Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času

Srdečně Vás zveme na přednášku Vladislava Razíma (Národní památkový ústav Středních Čech) s názvem "Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času", která proběhne v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 24. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_38.pdf

Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945
11 / 10 / 2017

Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945

Zveme Vás k aktivní účasti na jednodenním zasedání "Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945", které se uskuteční v dubnu příštího roku.

Přiložený soubor: Konference_CFP.docx

Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention
09 / 10 / 2017

Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention

Srdečně Vás zveme na přednášku Michaela Gubsera (James Madison University, Harrisonburg, VA) "Riegl, Phenomenology, and the Ethic of Attention", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 25. října 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Gubser.pdf

ÚDU na Facebooku