Články

Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády
20 / 04 / 2017

Demolice historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí - dopis předsedovi vlády

Ústav dějin umění AV ČR odsuzuje demolici historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze jako nepřípustný a nenapravitelný barbarský zásah do historického jádra Prahy. Vzhledem k tomu, že všechny předchozí snahy ústavu, řady dalších kulturních institucí, odborníků i široké veřejnosti zabránit neúnosnému ničení pražské památkové rezervace, zapsané na listině mezinárodního světového dědictví UNESCO, zůstaly neúspěšné, rozhodli se ředitel ústavu doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., historikové umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. a vedoucí oddělení umělecké topografie PhDr. Dalibor Prix, CSc. oslovit v uvedené věci pana Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR. Pana premiéra vyzvali, aby se svou autoritou postavil proti nepřijatelné devastaci kulturního dědictví a proti zneužívání pravomoci orgánů činných ve stavebním řízení, jakož i orgánů památkové péče. Požádali jej rovněž, aby se zasadil o prošetření celé kauzy a o ověření, zda orgány odpovědné za umožnění demolice nejednaly v rozporu se svým společenským posláním či dokonce v rozporu s platnými právními předpisy.

Přiložený soubor: 20170418100740_premier_vaclavske_nam.pdf

Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty
19 / 04 / 2017

Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty

Dovolujeme si Vás upozornit na novou dvojjazyčnou publikaci s názvem: "Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts". Autorkou knihy je Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR) a publikace vyšla v nakladatelství KANT. Náhled obsahu viz v příloze.

Přiložený soubor: Bauhaus obsah.jpg

Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg
18 / 04 / 2017

Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg

Srdečně Vás zveme na přednášku Ulrike Seeger (Universitäten Stuttgart und Marburg), která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 26. dubna 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Seeger.pdf

Shaping Identities / Challenging Borders
06 / 04 / 2017

Shaping Identities / Challenging Borders

Zveme vás na konferenci Shaping Identities | Challenging Borders: Photographic Histories in Central and Eastern Europe, která se uskuteční ve dnech 9.-11. května 2017 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha).

Přiložený soubor: shaping identities_programme_FINAL.pdf

Ateliér trpělivého hledání: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce
06 / 04 / 2017

Ateliér trpělivého hledání: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce

Srdečně Vás zveme na přednášku Martiny Hrabové, která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 12. dubna 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Hrabova.pdf

06 / 04 / 2017

Baderovo stipendium 2017/2018

Komise pro výběr projektů Baderova stipendia zasedla 3. března 2017 a z předložených návrhů vybrala pro podporu v následujícím roce tyto výzkumné projekty:
Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele
29 / 03 / 2017

Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy "Otte Wallish: Zapomenutý pozdrav z Izraele", která se uskuteční ve středu 5. dubna v 19h za přítomnosti izraelského velvyslance v Českém centru Praha. Kurátorkou výstavy je Eva Janáčová (ÚDU AV ČR). Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Plakát A1.pdf

Přiložený soubor: Pozvánka ČJ.pdf

Cena nakladatelství Academia pro Slovník historiků umění
27 / 03 / 2017

Cena nakladatelství Academia pro Slovník historiků umění

Dne 20. března 2017 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia za rok 2016. V kategorii slovník nebo encyklopedie ocenila porota publikaci Lubomíra Slavíčka (ed.), Polany Bregantové, Anděly Horové a Marie Platovské "Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích".
Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě
27 / 03 / 2017

Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Ondřeje Faktora "Iluzionismus v pozdně gotické nástěnné malbě (k výzdobě kostelů v Křištíně, Lubech, Štěpánovicích a Myslívi na Klatovsku)“. Přednáška se uskuteční v úterý 28. 3. 2017 v 17.30 h v posluchárně Janák, FA ČVUT, v rámci cyklu Památky 2017, který připravuje Ústav památkové péče FA ČVUT ve spolupráci s ústavem dějin umění AV ČR. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Ondřej Faktor.pdf

O objevech v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
23 / 03 / 2017

O objevech v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

Srdečně Vás zveme na 37. setkání cyklu Středověk v pohybu, které se koná v úterý 28. března 2017, v 15.30 h, v budově ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1. Tentokrát bude hovořit Petr Macek (FF UK) o objevech v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_37.pdf

Call for Papers: Baroque Parish Churches and Their Decoration
16 / 03 / 2017

Call for Papers: Baroque Parish Churches and Their Decoration

Skupina Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE), Ústav dějin umění a muzikologie Rakouské akademie věd a Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a občanským sdružením Omnium připravují mezinárodní konferenci „Barokní farní kostely a jejich výzdoba: Nové pole výzkumu“. Konference se bude konat ve Vídni 23. – 25. října 2017. Zájemci mohou posílat své přihlášky do 30. dubna 2017.

Přiložený soubor: CFP_Parish_Churches_Vienna_2017_16.pdf

Rudolfínské setkání s Thomasem DaCostou Kaufmannem
16 / 03 / 2017

Rudolfínské setkání s Thomasem DaCostou Kaufmannem

Srdečně Vás zveme na setkání s prof. Thomasem DaCostou Kaufmannem, které se uskuteční v pátek 24. 3. 2017 v 17 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, I. patro, č. 117.
For the Greater Glory: Johann Georg Bendl’s stylistic shift in the Czech Lands
14 / 03 / 2017

For the Greater Glory: Johann Georg Bendl’s stylistic shift in the Czech Lands

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která proběhne ve středu 22. března 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Přednášející Mirka C. Døj-Fetté (Princeton University) se bude věnovat osobnosti sochaře Johanna Georga Bendla. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Doj-Fette.pdf

CFP: 2. ročník česko-izraelského kolokvia
03 / 03 / 2017

CFP: 2. ročník česko-izraelského kolokvia

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na česko-izraelském kolokviu s názvem: "Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace", které se bude konat 5. září 2017. Návrhy zasílejte nejpozději do 15. dubna 2017 na adresu janacova.at.udu.cas.cz, pořadatelem kolokvia je Ústav dějin umění AV ČR v. v. i. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_jeruzalem.pdf

Uvedení publikace "Český Krumlov. Historické centrum"
02 / 03 / 2017

Uvedení publikace "Český Krumlov. Historické centrum"

Dovolujeme si Vás upozornit na slavnostní uvedení knihy "Český Krumlov. Historické centrum", které proběhne v zasedacím sále Klementina, Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 5, Praha 1, v úterý 7. března 2017 v 17 h. Knihu vydalo vydavetelství Foibos jako další publikaci ediční řady Památky UNESCO a jejím editorem je Pavel Vlček (ÚDU AV ČR). Autory textů jsou mezi jinými i další pracovníci ÚDU - Jana Marešová a Klára Mezihoráková.

Přiložený soubor: 0100_170302164116_001.jpg

Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech
28 / 02 / 2017

Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech

Srdečně Vás zveme na přednášku Hynka Látala (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) s názvem "Expresivní tendence v sakrální architektuře kolem roku 1500 na příkladu jižních Čech", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 8. března 2017 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Latal.pdf

František Tkadlík. 1786-1840
28 / 02 / 2017

František Tkadlík. 1786-1840

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy "František Tkadlík. 1786-1840", které se koná ve čtvrtek 9. března 2017 v 17 30 h v Oblastní galerii Liberec. Výstavu připravila Pavla Machalíková (ÚDU AV ČR) spolu se Šárkou Leubnerovou, Markétou Dlábkovou a Radimem Vondráčkem na základě grantového projektu NG a bude otevřena do 18. června 2017. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Pozvanka_Tkadlik_Liberec.jpg

Alixe Bovey: The Smithfield Decretals
26 / 02 / 2017

Alixe Bovey: The Smithfield Decretals

Dovolujeme si Vás upozornit na další přednášku z cyklu seminářů "Medieval Conceptual Conflicts and Contrasts: Text and Image", který organizuje Centrum pro studium středověku FF UK. Tuto středu 1. března 2017 v 17.30 vystoupí Alixe Bovey z Courtauldova institutu s přednáškou "The Smithfield Decretals: The Art of Storytelling in Fourteenth- Century London". Více informací v příloze.

Přiložený soubor: Text and Image_Bovey.pdf

Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II
21 / 02 / 2017

Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II

Nakladatelství Academia vydalo soupisovou práci, věnovanou nástěnným malbám 17. a 18. století v prostředí benediktinských klášterů na území českých zemí. Kniha vznikla s podporou Grantové agentury ČR v rámci šířeji koncipovaného programu uměleckohistorické dokumentace a interpretace barokních nástěnných maleb, který rozvíjí Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními odbornými pracovišti.

Přiložený soubor: Stránky z 01_Benedictines_Final_20.jpg

Přiložený soubor: Stránky z 02_Benedictines_Final_20.jpg

21 / 02 / 2017

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské / mateřské dovolené. Přihlášky posílejte do 31. 3. 2017. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: UDU_vyzva_postdoc_cervenec_2017CZ_AJ.pdf

ÚDU na Facebooku