Články

Karel IV. na zakázané stezce
09 / 09 / 2016

Karel IV. na zakázané stezce

Srdečně Vás zveme na výstavu: Karel IV. na zakázané stezce. Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice. Na výstavě jsou prezentována díla úzce svázána s regionem, mezi nimi sochy, umělecké řemeslo i listiny z ženských klášterů St. Marienstern a St. Marienthal v Horní Lužici nebo dřevořezby ze sbírky Městských muzeí v Žitavě či z Národní galerie v Praze. Velkým souborem zápůjček přispělo k realizaci projektu Biskupství litoměřické. Vůbec poprvé je mimo jiné představena veřejnosti významná milostná madona z poutního kostela v Hejnicích. Autorský tým výstavy je složen z pracovníků čtyř specializovaných institucí: Oblastní galerie Liberec (Anna Habánová), Národní galerie v Praze (Marius Winzeler), Národní památkový ústav (Jana Šubrtová) a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. (Helena Dáňová).

Přiložený soubor: Karel IV._OGL_Liberec.pdf

Přednáška Emauzské hlaholské písemnictví doby Karla IV. a Václava IV.
05 / 09 / 2016

Přednáška Emauzské hlaholské písemnictví doby Karla IV. a Václava IV.

Srdečně Vás zveme na přednášku Václava Čermáka s názvem: "Emauzské hlaholské písemnictví doby Karla IV. a Václava IV.", která se koná 8. 9. v 17 h v refektáři Emauzského kláštera. Přednáška je součástí doprovodného programu výstavy "Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost“, jejímž spolupořadatelem je Ústav dějin umění AV ČR. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: Prednaska_Cermak.pdf

Josef Sudek: V šeru chrámu - komentovaná prohlídka
29 / 08 / 2016

Josef Sudek: V šeru chrámu - komentovaná prohlídka

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy "Josef Sudek: V šeru chrámu", která se uskuteční v úterý 30. 8. v 17 hodin v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Výstavou provedou kurátor výstavy Vojtěch Lahoda a Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění.
Call for papers: Existuje židovské umění?
16 / 08 / 2016

Call for papers: Existuje židovské umění?

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na česko-izraelském kolokviu s názvem: "Existuje židovské umění? Is there a Jewish art? האם יש "אמנות יהודית, které se bude konat 7. října 2016. Pořadatelem je Ústav dějin umění AV ČR v. v. i., kontakt: janacova.at.udu.cas.cz. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CFP_kolokvium.pdf

Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství
01 / 08 / 2016

Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu "Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství", která probíhá v odsvěceném kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích od 29. 7. do 25. 9. 2016. Prostřednictvím majestátních soch Jana Koblasy (1932, Tábor) a maleb jeho ženy Sonii Jakuschewy (1961, Moskva) se výstava pokouší o jednotné uchopení interiéru barokního chrámu od Octavia Broggia a o navázání jejich dialogu s daným prostorem. Zvolená jsou taková díla, která silou svých výpovědí rozvíjejí žádoucí dialog a prohlubují spiritualitu daného místa. Významnou roli v koncepci projektu sehrává návrh na abstraktní Vitráž (1997) Jakuschewy umístěný do okna západního průčelí. Světelné paprsky, které jím procházejí, akcentují díla v hlavní lodi, umocňují jejich sdělení a napomáhají tak záměru výstavy. Od Jana Koblasy je představen úzký výběr děl z rozmezí let 1969–2015; od Sonii Jakuschewy jsou převážně zastoueny soudobé abstrakce a lettrisické obrazy. Autoři koncepce a řešení výstavy: Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa

Přiložený soubor: Pohled do expozice 1.JPG

Přiložený soubor: Pohled do expozice 2.JPG

Přiložený soubor: Pohled do expozice 3.JPG

V šeru chrámu - komentovaná prohlídka
21 / 07 / 2016

V šeru chrámu - komentovaná prohlídka

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Josef Sudek: V šeru chrámu, která se uskuteční v úterý 26.7. v 17 hodin v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Výstavou provede spolukurátorka výstavy Katarína Mašterová z Ústavu dějin umění. Jejím hostem bude Mariana Šindelková (roz. Dufková), autorka kapitoly o umělecké výzdobě katedrály ve 20. století v připravované publikaci Katedrála viditená a neviditelná.
Krajina a venkov v baroku
14 / 07 / 2016

Krajina a venkov v baroku

Ústav dějin umění AV ČR, sdružení Omnium a město Horní Jiřetín ve spolupráci s univerzitními ústavy a katedrami připravují mezinárodní konferenci věnovanou problematice krajiny a venkova v 17. a 18. století. Obsah konference se zaměří nejen na různé aspekty utváření a vnímání krajiny, venkovské architektury a umění na venkově v období raného novověku, ale také současným hrozbám jejich devastace. Program konference naleznete v příloze. Těšíme se na Vaši účast!

Přiložený soubor: Program_Horni_Jiretin_2016.pdf

Stipendium Dr. Alfreda Badera
14 / 07 / 2016

Stipendium Dr. Alfreda Badera

Letos, v prvním ročníku obnoveného stipendijního programu finančně podpořeného nadací Bader Philanthropies (http://bader.org/), se do výběrového řízení o stipendium přihlásilo devět mladých badatelů a badatelek. Komise složená ze zástupců Ústavu dějin umění AV ČR (Lubomír Konečný, Pavla Machalíková), představitelů tří univerzitních ústavů dějin umění (Richard Biegel, Ondřej Jakubec, Rostislav Švácha) a dvou zástupkyň UHS (Michaela Ottová, Blanka Kubíková), vybrala jednomyslně tři vítězné projekty, kterým byla udělena podpora na realizaci:
14 / 07 / 2016

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Přihlášky posílejte do 4. 9. 2016. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: výzva_mzdovápodpora_2017CZ.pdf

International Bridges Group in Prague
29 / 06 / 2016

International Bridges Group in Prague

Dovolujeme si Vás upozornit na sympozium na téma středověkých mostů pořádané společností International Bridges Group a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., které se koná v Praze ve dnech 8. - 10. července. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: IBG Prague Programme PDF.pdf

Pavel Nešleha – Via canis
27 / 06 / 2016

Pavel Nešleha – Via canis

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře a grafika Pavla Nešlehy (1937–2003). Výstava, nazvaná podle jednoho z jeho fotografických cyklů, představuje výběr z umělcovy tvorby z let 1988–2003. Zahrnuje malbu, pastely, kresby, obrazovou instalaci a rozměrné digitální tisky; a zcela poprvé zveřejňuje v Čechách světelné objekty, kterými se zabýval v letech 1971–1975. Společným znakem vystavených děl, jež kladou důraz na monumentalitu a na myšlenkovou bohatost umělcovy metaforicky zaměřené tvorby, se zde stává fenomén světla, který podnětně ovlivňoval jeho imaginaci a vedl ji k obnažování skrytého a podstatného.

Přiložený soubor: Via Canis.jpg

Přiložený soubor: Pohled do expozice 2.JPG

Přiložený soubor: Pohled do expozice 3.JPG

Josef Sudek / V šeru chrámu
23 / 06 / 2016

Josef Sudek / V šeru chrámu

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu fotografií ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.: Josef Sudek / V šeru chrámu, která bude zahájena v úterý 28. 6. 2016 v 18 h v Ateliéru Josefa Sudka. Kurátory výstavy jsou Vojtěch Lahoda (UDU AV CR) a Katarína Mašterová (UDU AV CR) ve spolupráci s kurátorkou galerie Lucií Mlynářovou.

Přiložený soubor: ePozvanka-J.Sudek_V šeru chrámu.pdf

Křest nových publikací Artefacta
21 / 06 / 2016

Křest nových publikací Artefacta

Srdečně Vás zveme na přátelské posezení u příležitosti představení nových publikací vydaných nakladatelstvím Artefactum při Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., které se uskuteční v úterý 28. června 2016 od 16.00 hodin v přednáškové místnosti ÚDU, Husova 4a, 110 00 Praha 1. Tiskovou zprávu najdete v příloze.

Přiložený soubor: TZ_Artefactum_28.6.2016_DEF.docx

The Pisan relic in Saint Peter of Vyšehrad
13 / 06 / 2016

The Pisan relic in Saint Peter of Vyšehrad

Srdečně Vás zveme na přednášku Michele Bacciho (Firbourg University) s názvem "The Pisan relic in Saint Peter of Vyšehrad and the Medieval disputes about the earliest consecrated altar", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 22. června 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Bacci.pdf

Call for Papers: Orient oder Rom?
07 / 06 / 2016

Call for Papers: Orient oder Rom?

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na konferenci: Orient oder Rom? Prehistory, history and reception of a historiographical myth (1880–1930), která se bude konat 7. - 9. února 2017 v Brně. Konferenci pořádají Ústav dějin umění AV ČR a univerzity v Brně a v Lausanne. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: Orient_oder_Rom_Prehistory_history_and_r.pdf

Studia Rudolphina - nové číslo
07 / 06 / 2016

Studia Rudolphina - nové číslo

Dovolujeme si Vás upozornit na nové, patnácté číslo bulletinu Studia Rudolphina. Přináší výběr článků k výtvarnému umění a kultuře na dvoře Rudolfa II., ale sahá i hlouběji do 16. století. Úvodní text Sylvy Dobalové a Jaroslavy Hausenblasové je věnován nákupu a pěstování exotických plodin na habsburských dvorech v Praze a Innsbrucku. Markéta Ježková se zabývá jednou z peripetií významné umělecké sbírky kardinála Antoine Perrenota de Granvelle, jejíž nemalá část skončila v majetku císaře Rudolfa II. Petr Uličný přibližuje aktivity nizozemských umělců Hanse a Paula Vredemanů de Vries, kteří v letech 1597–1599 působili v Praze na pozvání císaře Rudolfa II. a článek Ivo Purše pojednává o symbolice titulního listu traktátu Basilica Chymica lékaře Oswalda Crolla, který vznikl na základě úzké spolupráce mezi autorem spisu a rudolfínským malířem Aegidiem II. Sadelerem. Dále jsou v bulletinu obsaženy texty věnované rudolfínské alchymii (Vladimír Karpenko) a portrétu Jana Rejchartu Štampacha ze Štampachu (1570–1618), o neznámému portrétu bavorského vévody Viléma V. od Hanse von Aachen (Antonio Dennunzio) a řada dalších. Obsah čísla viz v příloze.

Přiložený soubor: SR15_contents.pdf

World Ornament
02 / 06 / 2016

World Ornament

Srdečně Vás zveme na přednášku Spyrose Papapetrose (Princenton University) s názvem "World Ornament: Architectural Histories and Anthropological Theories of Adornment on a Global Scale", která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 8. června 2016 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Papapetros.pdf

Start. Sport jako symbol ve výtvarném umění
01 / 06 / 2016

Start. Sport jako symbol ve výtvarném umění

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy ve Window Gallery ÚDU AV ČR: Start. Sport jako symbol ve výtvarném umění. Vernisáž se koná ve středu 8. června 2016 od 17 hodin ve dvoře, v průjezdu a okolí domu Ústavu dějin umění v ulici Husova a Na Perštýně.

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_start.pdf

Noc filozofie: Obrazy, věda a politika
31 / 05 / 2016

Noc filozofie: Obrazy, věda a politika

V noci z 16. na 17. června, od 19 do 3 hodin ráno, proběhne první Noc filozofie v Praze. Na tuto akci se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska. Lenka Bydžovská a Tomáš Winter z ÚDU AV ČR vystoupí v části věnované uměleckohistorickému pohledu na toto téma. Iniciátorem tohoto prvního pražského ročníku je platforma pro výzkum ve společenských vědách v České republice, kterou tvoří Univerzita Karlova v Praze (UK), Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách), za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu a Francouzského institutu a pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Přiložený soubor: Press kit - 1. Noc filozofie v Praze.pdf

A sancta et fidelis societas… Hungarica?
23 / 05 / 2016

A sancta et fidelis societas… Hungarica?

Srdečně Vás zveme na přednášku Dragoşe Gh. Năstăsoiu (Central European University, Budapest): A sancta et fidelis societas… Hungarica? The Cult and Iconography of St. Sigismund in Late-medieval Hungary, která se uskuteční v rámci cyklu Středověk v pohybu v úterý 31. května 2016 v 15.30 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_33.pdf

ÚDU na Facebooku