Články

Informel a jeho přesahy
02 / 03 / 2015

Informel a jeho přesahy

Srdečně Vás zveme na výstavu Informel a jeho přesahy, která probíhá až do 29. března 2015 v Galerii výtvarného umění v Chebu. Kurátorkou a autorkou textu katalogu je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR). Výstava z depozitáře doplňuje úsek trvalé expozice zaměřený na abstraktní a informelní práce a v osobním výběru představuje některá z děl, jež se vztahují k danému fenoménu. Do galerijních sbírek mnohá z nich získal předchozí ředitel, dr. Jiří Vykoukal, orientovaný na surrealismus a na imaginativní tvorbu. Výběr tvoří malby Jana Kotíka, Josefa Istlera, Jaroslava Šerých, Antonína Málka a Zbyška Siona, dále asamblážované práce Čestmíra Janoška a Jana Švankmajera, objekt Jaroslava Hovadíka, grafiky Vladimíra Boudníka a socha Jana Koblasy. Některá z děl se k fenoménu informelu vztahují více, jiná méně a některá jej svým pojetím již překračují.
Mezinárodní letní škola barokní architektury, Broumovsko 5.–12. 7. 2015
27 / 02 / 2015

Mezinárodní letní škola barokní architektury, Broumovsko 5.–12. 7. 2015

Mezinárodní letní školu Barokní venkovské kostely v kontextu v evropské kultury připravuje v týdnu od 5. do 12. července 2015 Ústav dějin umění AV ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a občanské sdružení Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Účast přislíbili a do přípravy setkání se dále zapojují pedagogové, odborní pracovníci a studenti následujících vysokých škol a institucí: Institut für Kunstgeschichte, Ludwig‐Maximilians‐Universität, Mnichov; Institute of Art History, Záhřeb; France Stele Institute of Art History, Lublaň; Ústav dejin umenia Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Institut für kunst‐ und musikhistorische Forschungen, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň; Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; Katolická teologická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Setkání zaštiťuje Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS).

Přiložený soubor: Broumovsko_Letni_skola_2015_04.pdf

Přednáška "Anglosaský král v roli autora" zrušena
21 / 02 / 2015

Přednáška "Anglosaský král v roli autora" zrušena

Velmi se Vám omlouváme! Přednáška "Anglosaský král v roli autora", která se měla konat ve středu 25. února 2015 v 15.30 h v rámci cyklu Collegium historiae artium, je zrušena z důvodu nemoci přednášející Anety Kantorové. Děkujeme za pochopení.
Výročí Josefa Krásy (9. 8. 1933–20. 2. 1985)
19 / 02 / 2015

Výročí Josefa Krásy (9. 8. 1933–20. 2. 1985)

Před třiceti lety zemřel jeden z nejvýznamnějších českých historiků umění, medievista Josef Krása. Jeho odborná činnost byla úzce spjata s Ústavem dějin a teorie umění Československé akademie věd, kde působil od roku 1957. Jako vědecký tajemník ústavu, vedoucí redaktor časopisu Umění, člen vědeckého kolegia věd o umění ČSAV, mezinárodního komitétu CIHA a řady dalších vědeckých a redakčních rad se zásadně zasloužil o zachování a rozvoj oboru v mimořádně obtížných letech normalizace, kdy odvážně prosazoval nutnost akceptace a promýšlení důležitých mezinárodních metodologických konceptů. Akademie věd České republiky dodatečně ocenila výjimečný přínos Josefa Krásy a v dubnu roku 2003 mu udělila čestnou oborovou medaili Františka Palackého in memoriam.
Neviditelná loajalita. 35. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století
19 / 02 / 2015

Neviditelná loajalita. 35. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století

Ve dnech 26.–28. února 2015 se sjedou do Plzně badatelé z Německa, Rakouska, Francie, USA a České republiky, aby se na 35. ročníku sympozia k problematice 19. století zabývali fenoménem loajality ve společnosti a kultuře 19. století. Letošní ročník pořádají Ústav dějin umění AV ČR a Ústav pro českou litraturu AV ČR ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Součástí konference je výstava, kterou pod názvem Riziko loajálnosti: rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století připravila Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Výstavu připravilo k tématu sympozia také Západočeské muzeum v Plzni. Literární večer z díla Johannese Urzidila Ich bin hinternational proběhne v plzeňské kavárně Aramo, Čelakovského 5.

Přiložený soubor: plzen35.pdf

Přiložený soubor: Pozvánka Riziko loyálnosti.pdf

Památky Těšínského knížectví
19 / 02 / 2015

Památky Těšínského knížectví

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci, pořádanou Ústavem dějin umění AV ČR a věnovanou uměleckým památkám na území bývalého Těšínského knížectví. Zasedání se koná dne 26. 2. 2015 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1 a je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Program viz v příloze. Kontakt: mezihorakova@udu.cas.cz

Přiložený soubor: pamatky tesinskeho knizectvi_plakat.pdf

Přiložený soubor: pamatky tesinskeho knizectvi_program_b.pdf

Výstava Riziko loajálnosti zahájena v plzeňské galerii "13"
18 / 02 / 2015

Výstava Riziko loajálnosti zahájena v plzeňské galerii "13"

Zveme Vás do Západočeské galerie v Plzni, výstavní síně "13", kde je od dnešního dne otevřena výstava Riziko loajálnosti: rakouská, německá a česká kulturní identita 19. století. Výstavu připravila Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění AV ČR ve spolupráci s Markétou Theinhardtovou z Université Paris 4 – Sorbonne. Téma odpovídá zaměření letošního setkání odborníků na problematiku 19. století, které se letos po pětatřicáté koná v Plzni.

Přiložený soubor: Pozvanka webova Riziko loyalnosti.pdf

Umění a kultura v době Rudolfa II.
17 / 02 / 2015

Umění a kultura v době Rudolfa II.

Srdečně zveme na cyklus přednášek pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze "Umění a kultura v době Rudolfa II." Přednášky se konají pravidelně každý čtvrtek od 13.00 do 14.00 v místnosti 117. Cyklus zahájí 19.2. prof. Lubomír Konečný úvodem do studia Rudolfínského umění.

Přiložený soubor: PřednáškyŠkola2015.pdf

Lunetové římsy v Čechách v italských souvislostech
03 / 02 / 2015

Lunetové římsy v Čechách v italských souvislostech

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 11. února 2015 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Eliška Racková a Jiří Slavík (NPÚ ÚOP Pardubice a Josefov) se budou zabývat jedním z prvků, které vnímáme jako charakteristické pro českou renesanční architekturu – lunetovou římsou. Dodnes se dochoval pouze zlomek původního počtu, zčásti i kvůli vlastnostem jejich stavební konstrukce, přibývá však zdokumentovaných fragmentů a známých ikonografických pramenů. Mezi severoitalskými předobrazy a českými příklady lze hledat různé vztahy vypovídající o způsobu přenosu konstrukčního řešení přes Alpy a vymezující volné formální okruhy v jeho použití a výzdobě.

Přiložený soubor: CHA_Rackova-Slavik.pdf

Perspektiva, vize a sen: Poznámky ke čtvrté tabuli z Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595/1609)
26 / 01 / 2015

Perspektiva, vize a sen: Poznámky ke čtvrté tabuli z Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595/1609)

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Ivo Purš (ÚDU AV ČR) se bude věnovat výkladu jedné ze čtyř kruhových rytin, provázejících první (1595) i druhé (1609) vydání knihy Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha.

Přiložený soubor: 20150128_Purs.pdf

Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora
21 / 01 / 2015

Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 27. ledna 2015 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Zuzana Frantová (Masarykova univerzita v Brně a Université de Lausanne) se bude věnovat archeologickým nálezům z několika evropských hrobek z 2. poloviny 5. století - luxusním zlatnickým předmětům provedeným technikou cloisonné.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_plakat_frantova.pdf

Informel a jeho přesahy
20 / 01 / 2015

Informel a jeho přesahy

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Informel a jeho přesahy, která se bude konat 21. ledna 2015 v 17h v Galerii výtvarného umění v Chebu. Kurátorkou a autorkou textu katalogu je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR). Výstava z depozitáře doplňuje úsek trvalé expozice zaměřený na abstraktní a informelní práce a v osobním výběru představuje některá z děl, jež se vztahují k danému fenoménu. Do galerijních sbírek mnohá z nich získal předchozí ředitel, dr. Jiří Vykoukal, orientovaný na surrealismus a na imaginativní tvorbu. Výběr tvoří malby Jana Kotíka, Josefa Istlera, Jaroslava Šerých, Antonína Málka a Zbyška Siona, dále asamblážované práce Čestmíra Janoška a Jana Švankmajera, objekt Jaroslava Hovadíka, grafiky Vladimíra Boudníka a socha Jana Koblasy. Některá z děl se k fenoménu informelu vztahují více, jiná méně a některá jej svým pojetím již překračují.
Call for papers. Čtrnácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
16 / 01 / 2015

Call for papers. Čtrnácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se bude konat ve dnech 29. – 30. října 2015 v Praze. Návrhy příspěvků posílejte do 2. března 2015 na adresu rohacek@udu.cas.cz. Podrobnosti naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_14_b.pdf

Archaeologická kommisse – organizace aktivní
06 / 01 / 2015

Archaeologická kommisse – organizace aktivní

Nový ročník cyklu Collegium historiae artium zahájí ve středu 14. ledna 2015 v 15.30 v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, přednášková místnost 117, Jana Marešová a Kristina Uhlíková (ÚDU AV ČR) s tématem: Archaeologická kommisse – organizace aktivní s účelem probádati království České v příčině památek umění výtvarného. Archeologická komise České akademie věd a umění, založená roku 1893, vznikla z potřeby posílit na zemské úrovni ochranu památek. Stala se odborným garantem památkové péče i výzkumnou institucí, která ve svých třech sekcích položila základy archeologie, etnografie a dějin umění v Čechách. Z jejího pléna vzešla idea i koncepce neúspěšnějšího vydavatelského projektu celé akademie Soupisu památek historických a uměleckých, dodnes používané uměleckohistorické topografie, která ve více než 50 svazcích podrobně dokumentuje památkový fond na prakticky polovině území Čech.
Perspektiva, vize a sen
05 / 01 / 2015

Perspektiva, vize a sen

Nenechte si ujít přednášku významného specialisty na alchymistickou literaturu Ivo Purše z Ústavu dějin umění AV ČR, která se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v 15.30 v přednáškové místnosti ÚDU AV ČR, Husova 4, první patro. Tématem přednášky bude výklad čtvrté tabule z knihy Amphitheatrum sapientiae aeternae. Čtyři kruhové rytiny z prvního vydání Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595), později převzaté i do vydání druhého (1609), jsou charakteristické svým centrálním uspořádáním. Zatímco první tři jsou ryze symbolicky pojaté a hraje v nich „ikonickou“ roli jak text, tak i vyobrazení, čtvrtá z nich, nazvaná „Oratorium a laboratorium“ představuje mimořádně propracovaný výjev založený na centrální perspektivě. Je dílem významného manýristického umělce Hanse Vredemana de Vries, který krátce po publikování prvního vydání Amphitheatru působil i u dvora císaře Rudolfa II. a na Pražském hradě pro něj vymaloval v nově zbudovaných prostorách perspektivně pojaté architektury, v jejichž vytváření vynikal. Příspěvek se bude zabývat symbolickými významy centrální perspektivy použité ve čtvrté Khunrathově tabuli a jeho obrazovými i textovými paralelami.
Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!
22 / 12 / 2014

Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho štěstí v přicházejícím roce 2015!

Přiložený soubor: udu pf 2015.jpg

Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka
22 / 12 / 2014

Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka

Rádi bychom Vás upozornili na knihu Tomáše Valeše (ÚDU AV ČR), kterou právě vydalo Brněnské nakladatelství Barrister & Principal: "Královské město Znojmo sehrálo důležitou úlohu nejen v dějinách Moravy, ale stejně významným se stalo také pro výtvarnou kulturu. Situování města takřka na půli cesty mezi Brnem a Vídní předurčovalo rovněž jeho výsadu jako odbytiště umělecké produkce z obou uvedených měst. Vysoká koncentrace sídel světských aristokratů, řeholních domů, zámožných měšťanů a náboženských bratrstev ve městě a jeho okolí následně vytvářela dostatečnou, různě náročnou poptávku po uměleckých dílech a uměleckořemeslných předmětech. Kniha provede čtenáře nejen po důležitých uměleckých realizacích vzniklých především v průběhu 18. století, ale umožní také vhled do každodenního života jednotlivých tvůrců, představí mechanismy fungování uměleckých dílen, okolnosti vzniku vybraných výtvarných děl a v neposlední řadě také osudy konkrétních, dnes prakticky zapomenutých umělců a uměleckých řemeslníků."
Epigraphica et Sepulcralia V.
19 / 12 / 2014

Epigraphica et Sepulcralia V.

Dovolujeme si Vás upozornit, že právě vyšel další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. Obsah viz v příloze.

Přiložený soubor: ES V_obalka-page-001.jpg

Přiložený soubor: obsah.pdf

Křest nových publikací nakladatelství Artefactum
08 / 12 / 2014

Křest nových publikací nakladatelství Artefactum

Rádi bychom Vás pozvali na přátelské posezení u příležitosti představení nových publikací vydaných nakladatelstvím Artefactum při Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Křest knih se koná v pondělí 15. 12. 2014 od 16.00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1. Nové knihy představí jejich autoři krátkou přednáškou doplněnou obrazovou projekcí.

Přiložený soubor: Artefactum 15.12..pdf

Česká komora architektů ocenila Rostislava Šváchu
07 / 12 / 2014

Česká komora architektů ocenila Rostislava Šváchu

Česká komora architektů (ČKA) udělila letošní ocenění zvané Pocta prof. Rostislavu Šváchovi, respektovanému znalci moderní i barokní architektury z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. ČKA uděluje tuto cenu od roku 2000 osobnostem, které se významně zapsaly do historie moderní české a moravské architektury. Ve zdůvodnění letošní volby komise zdůraznila "jasný názor na poslání architektury", jímž se tento historik architektury a vysokoškolský pedagog zasadil u současné české společnosti o přijetí architektury jako důležitého kulturního i společenského fenoménu. Šváchovy knihy vydané prestižním MIT University Press – Karel Teige, 1900-1951: L´Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde, Cambridge, Mass. – London 1999 (koeditor Eric Dluhosch) a The Architecture of New Prague, 1895-1945, Cambridge, Mass. – London 1995 – prosadily českou avantgardní architekturu ve světovém kontextu.
ÚDU na Facebooku