Články

Call for papers: Památky Těšínského knížectví
01 / 10 / 2014

Call for papers: Památky Těšínského knížectví

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na konferenci Památky Těšínského knížectví, pořádanou Ústavem dějin umění AV ČR. Konference se bude konat dne 26. 2. 2015 v Akademickém konferenčním centru v Praze. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: Konference Památky Těšínského knížectví.pdf

Přiložený soubor: Monuments of the Duchy of Těšín.pdf

"Wartenberga domus, quare tua lumina manant ?". Příběh votivní desky svatovítského probošta Jana z Vartenberka
30 / 09 / 2014

"Wartenberga domus, quare tua lumina manant ?". Příběh votivní desky svatovítského probošta Jana z Vartenberka

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se bude konat ve středu 8. října 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Martina Šárovcová (ÚDU AV ČR) se bude věnovat dosud neznámé iluminaci, nedávno zakoupené Knihovnou Akademie věd ČR.

Přiložený soubor: CHA_Martina Sarovcova.jpg

Convivium
30 / 09 / 2014

Convivium

Právě vyšlo první číslo nového periodika Convivium, které chce navázat na slavné Seminarium Kondakovianum - časopis stejnojmenného institutu založeného v roce 1927 v Praze na památku Nikodima Pavloviče Kondakova jeho žáky. Podrobnosti a obsah čísla viz v přílohách.

Přiložený soubor: Convivium CZ.docx

Přiložený soubor: Convivium_intrd-v2.pdf

Domácí kořeny - evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století
24 / 09 / 2014

Domácí kořeny - evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století

Ve dnech 10.-11. září pořádal ÚDU ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec a s finanční podporou Rakouského kulturního fóra v Praze a Programu regionální spolupráce ústavů AV ČR a krajů mezinárodní kolokvium Domácí kořeny - evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století. V přátelské atmosféře nově zrekonstruovaných prostor liberecké galerie se diskutovalo o projevech nazarenismu v umění a o umělcích, jejichž díla se k tomuto proudu vztahují.
Umění 3/2014
23 / 09 / 2014

Umění 3/2014

Právě vyšlo nové číslo Umění, v němž naleznete mimo jiné články Milady Studničkové (Gens Fera. The Wild Men in the System of Border Decoration of the Bible of Wenceslas IV Gens fera), Daniely Štěrbové a Michala Patrného (Der immerwährende Kaiser – der Plan für die „Provinzkapitel“ in Braunau in dem sog. Dientzenhofer-Skizzenbuch) a Štěpána Váchy (Imaginum elegantia. K estetické působivosti náboženského obrazu v českých zemích v 17. a 18. století).
Hagebund v Českém centru Vídeň a v Belvederu
23 / 09 / 2014

Hagebund v Českém centru Vídeň a v Belvederu

V galerii Českého centra ve Vídni byl zahájen doprovodný vzdělávací projekt k výstavě "Hagenbund – evropský spolek moderny / Hagenbund – Ein europäisches Netzwerk der Moderne" v Dolním Belvederu (10. 10. 2014 - 1. 2. 2015). Na zahájení projektu ve středu 17. 9. 2014 promluvil o uměleckém spolku Hagebund profesor Vojtěch Lahoda, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR.
Dějiny umění během studené války
18 / 09 / 2014

Dějiny umění během studené války

Dějiny umění během studené války Minulý týden (7. - 14. září 2014) se v Herderově Institutu v Marburgu uskutečnila letní škola s tematickým zaměřením „Kunstgeschichte im Kalten Krieg. Methoden, Erkenntnisinteressen, Werteordnungen“. Velmi inspirativní projekt se odehrál v rámci mezinárodního výzkumného programu Assymetrische Kunstgeschichte?, který organizuje Katedra pro dějiny umění Východní Evropy pod vedením Prof. Dr. Michaely Marek z Humboldt Universität v Berlíně. Semináře, diskuze a bádání v knihovně zaměřené na recepci baroka v obdobní studené války navíc obohatily speciální přednášky Michaely Marek, Andrease Nierhause a Adama Labudy. V lektorském teamu působila Vendula Hnídková a mezi studenty úspěšně figuroval Jan Ivanega z Ústavu dějin umění AV ČR.
Jeremiáš Josef Knechtel a ostatní malíři v Lehnici
17 / 09 / 2014

Jeremiáš Josef Knechtel a ostatní malíři v Lehnici

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 24. září 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Emilie Kłoda (Uniwersytet Wrocławski) se bude zabývat malíři, působícími v 17. a 18. století v Lehnici, a fungováním tamního malířského cechu.

Přiložený soubor: CHA_Emilie Kloda.pdf

Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie
10 / 09 / 2014

Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie

Zveme Vás na pracovní setkání: Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie, pořádané ve středu 8. října 2014 Ústavem dějin umění AV ČR u příležitosti realizace projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny. Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. Setkání se koná v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

Utopie v Helsinkách
07 / 09 / 2014

Utopie v Helsinkách

Na konci letošního srpna (29. – 31. 8. 2014) proběhla již čtvrtá z pravidelných velkých konferencí, které v dvouletých intervalech svolává a připravuje EAM – The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies. Místem konání byla tentokrát univerzita v Helsinkách a hlavním tématem se stal pojem utopie z hlediska interdisciplinárního a intermediálního výzkumu evropského modernismu a avantgardy. Ve třech dnech bylo v četných paralelních panelech předneseno na tři sta referátů, každý večer se konala reprezentativní přednáška. Za Ústav dějin umění AV ČR se konference zúčastnili Vojtěch Lahoda a Lenka Bydžovská, která vystoupila s referátem v panelu „Artistic couples: a utopia of creative collaboration and ideal partnership“. Setkání, která EAM pořádá, jsou vždy velkou příležitostí k rozšíření odborných kontaktů a k přípravě rozmanitých mezinárodních projektů.
Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně
05 / 09 / 2014

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně

Rádi bychom Vás upozornili na katalog k výstavě: Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně, který právě vychází v paralelním česko-německém vydání. Autoři textu Pavla Machalíková a Petr Tomášek se zabývají proměnami Führichova díla v kontextu vývoje výtvarného umění v českých zemích a Führichovou pozicí v interpretaci proměn malby 19. století.
03 / 09 / 2014

Výběrové řízení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR„

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR". Požadovanou specializací je výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "Postdoktorand", a to nejdéle dva roky po obhájení titulu PhD., Dr. nebo jejich ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Podrobnosti viz příloha. Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2014.

Přiložený soubor: Výběrové řízení1.jpg

Oriental Silks at the Court of the Bohemian Kings
28 / 08 / 2014

Oriental Silks at the Court of the Bohemian Kings

Zveme Vás na další z pravidelných setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční ve čtvrtek 4. září 2014 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Evelin Wetter (Abegg-Stiftung, Riggisberg) se bude věnovat problematice orientálních textilií v prostředí českého královského dvora. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: SD_22_Wetter.pdf

Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století
12 / 08 / 2014

Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století

Ve dnech 10.–11. září 2014 se bude v Liberci konat kolokvium: Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století, pořádané u příležitosti právě probíhající výstavy Josefa Führicha Oblastní galerií Liberec a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Dvoudenní kolokvium s mezinárodní účastí se zaměří na diskusi o roli nazarenismu v kontextu evropského umění 19. století: na jeho zdroje, význam pro vývoj lokálních malířských škol i na jeho roli v proměnách sochařství. Kolokvium se koná za podpory programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR a Rakouského kulturního fóra v Praze. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: prihlaska_ENG_def.pdf

Přiložený soubor: prihlaska_CZ_def.pdf

Advaced-level Workshop in Photograph Conservation
11 / 08 / 2014

Advaced-level Workshop in Photograph Conservation

Restaurátorka Tereza Cíglerová se ve dnech 28. 7. - 8. 8. 2014 zúčastnila mezinárodního workshopu o identifikaci a restaurování barevných a digitálních fotografií: Advaced-level Workshop in Photograph Conservation: Identification and Conservation Strategies for Color and Digital Prints, který pořádal The Getty Conservation Institute pro restaurátory fotografií, především v rámci střední a východní Evropy. Dvoutýdenní vzdělávací kurz se konal v Maďarském národním muzeu (Magyar Nemzeti Múzeum) v Budapešti. Program workshopu se skládal z teoretických přednášek, cvičení v identifikaci různých procesů barevné a digitální fotografie a z praktického testování vhodných a nevhodných restaurátorských zásahů na široké škále těchto materiálů. Lektorkou pro oblast barevné fotografie byla Sylvie Pénichon, restaurátorka z Art Institute of Chicago, část věnovanou digitálním tiskům vedl Martin Jürgens, restaurátor fotografií v Rijksmuseum v Amsterdamu. Workshop byl též velmi dobrou příležitostí k posílení kontaktů s kolegy z jiných zemí a umožnil transfer teoretických a praktických zkušeností mezi účastníky kurzu a instruktory.

Přiložený soubor: poster.pdf

Přiložený soubor: 19a.jpg

Přiložený soubor: 07a.jpg

PODLE PŘÍRODY! Fotografie a umění v 19. století / příklady z českých a moravských sbírek
02 / 07 / 2014

PODLE PŘÍRODY! Fotografie a umění v 19. století / příklady z českých a moravských sbírek

Rádi bychom Vás upozornili na novou knihu Petry Trnkové (ÚDU AV ČR), která českému čtenáři vůbec poprvé odkrývá mimořádně pozoruhodnou oblast historie naší vizuální kultury, a to prostřednictvím děl ze zdejších sbírek, zasazených do evropského kontextu.
Arcimboldo a křesadlo
19 / 06 / 2014

Arcimboldo a křesadlo

Závěrečná přednáška z cyklu Collegium historiae artium 2013–2014 se koná ve středu 25. 6. 2014 v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 1. patro v 15.30. Tématem vystoupení Elišky Zlatohlávkové budou interpretace Arcimboldova díla, které stále přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti. Jste srdečně zváni.

Přiložený soubor: CHA_Eliska Zlatohlavkova.pdf

Umělecký mecenáš a romantik - hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882)
19 / 06 / 2014

Umělecký mecenáš a romantik - hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882)

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy ve Window Gallery - Umělecký mecenáš a romantik - hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882) Vernisáž se koná ve středu 25. června 2014 od 18.00 hod ve dvoře, průjezdu a okolí domu Ústavu dějin umění v ulici Husova a Na Perštýně.

Přiložený soubor: pozvanka_mecenas.jpg

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně
19 / 06 / 2014

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně

Dne 19. 6. v 17.30 h se v Oblastní galerii v Liberci koná vernisáž výstavy Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně. Autorkou výstavy je Pavla Machalíková (ÚDU AV ČR), výstava je otevřena do neděle 14. září 2014. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: Fuhrich_0004a.jpg

Přiložený soubor: Fuhrich_0003.jpg

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV
06 / 06 / 2014

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV

Srdečně Vás zveme na přátelské setkání u příležitosti prezentace publikace vydané nakladatelstvím Artefactum a nakladatelstvím Academia: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV., které se uskuteční ve čtvrtek 12. června 2014 v 17h v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v sále č. 205. Interdisciplinární práci v přednášce představí její autoři – PhDr. Alena Hadravová, CSc. (Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) a Mgr. Lenka Panušková, PhD. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.). Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přiložený soubor: sphaera octava_anotace.pdf

Přiložený soubor: sphaera octava_plakat.pdf