Články

Umělecké dílo jako prostředek komunikace
23 / 11 / 2015

Umělecké dílo jako prostředek komunikace

Dovolujeme si Vás upozornit na workshop: Umělecké dílo jako prostředek komunikace. Umění a tradice /„Vysoké“ a "nízké", který se koná 26.-27. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Workshop je součástí řešení výzkumného programu Formy a funkce komunikace v rámci Strategie AV21. Program viz příloha.

Přiložený soubor: letak_konference_UDU_mail.pdf

Dienzenhoferovský skicář – příspěvek k poznání výuky architektury v době baroka
23 / 11 / 2015

Dienzenhoferovský skicář – příspěvek k poznání výuky architektury v době baroka

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 25. listopadu 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Daniela Štěrbová (KTF UK) se bude věnovat skupině plánů z tzv. Dientzenhoferovského skicáře a její didaktickou funkcí v rámci výuky architektury v barokní době.

Přiložený soubor: CHA_Sterbova.pdf

Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity
23 / 11 / 2015

Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity

V pátek 20. listopadu 2015 se v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici uskutečnil mezinárodní workshop "Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity", který v rámci Strategie AV21 pořádal Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tématem interdisciplinárního dialogu byla úloha a osudy politických a intelektuálních elit v souvislosti s proměnami politických režimů ve střední Evropě ve 20. století (mezníky 1918, 1938/1939, 1945, 1989/1990).

Přiložený soubor: WS Elites Prague 2015.pdf

Klára Benešovská oceněna rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského velkovévodství
19 / 11 / 2015

Klára Benešovská oceněna rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského velkovévodství

S velkou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že naše kolegyně PhDr. Klára Benešovská, CSc., vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR, byla ve středu 18. listopadu 2015 v Praze, na půdě Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v České republice, Estonsku a Ukrajině, jmenována Rytířem Řádu za zásluhy Lucemburského velkovévodství (Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg). Rytířský řád propůjčený Jindřichem, velkovévodou lucemburským a vévodou nassavským, doktorka Benešovská převzala z rukou její excelence paní Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství.
Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy
18 / 11 / 2015

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy

Srdečně zveme na seminář věnovaný životu a dílu kněze, historika a historika umění Antonína Podlahy u příležitosti letošního 150. výročí jeho narození. Bude se konat v rámci cyklu zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění 25. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Pořadatelem je Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Plakát a program viz příloha.

Přiložený soubor: podlaha_program_anotace_web.pdf

Rozkvět dvorské astrologie v 15. století ve střední Evropě
18 / 11 / 2015

Rozkvět dvorské astrologie v 15. století ve střední Evropě

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, tentokrát na přednášku Zdeňka Žaluda (Jihočeská univerzita České Budějovice): Rozkvět dvorské astrologie v 15. století ve střední Evropě. Přednáška se koná v úterý 24. listopadu 2015 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: zalud_30_plakat.pdf

Bohumil Kubišta - Grafika
16 / 11 / 2015

Bohumil Kubišta - Grafika

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu Bohumil Kubišta - Grafika, která probíhá v Domě U Jonáše v Pardubicích od 12. 11. 2015 do 28. 2. 2016. Výstavu připravila Východočeská galerie v Pardubicích ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, autorkou výstavy je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR).

Přiložený soubor: Pozvánka Kubišta.pdf

Týden vědy a techniky
06 / 11 / 2015

Týden vědy a techniky

Ústav dějin umění AV ČR Vás srdečně zve na programy, které připravil v rámci letošního Týdne vědy a techniky. Ve dnech 10. - 12. 11. proběhnou akce organizované pražským pracovištěm ÚDU - mimo jiné exkurze po Náměstí republiky, komentovaná prohlídka kostela sv. Havla a vernisáž výstavy "Fotografie a kresby. Tajemství z restaurátorské dílny" ve Window Gallery. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: tyden vedy a techniky_UDU_2015.pdf

Fotografie & kresby. Tajemství z restaurátorské dílny
05 / 11 / 2015

Fotografie & kresby. Tajemství z restaurátorské dílny

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy "Fotografie & kresby. Tajemství z restaurátorské dílny", která se proběhne ve středu 11. listopadu od 17h v průjezdu a okolí domu ÚDU v ulici Husova a Na Perštýně. Vernisáž se koná v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR.

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_fotografie&kresby_2.jpg

Přiložený soubor: FB_UDU__fotografie&kresby.png

Přiložený soubor: FB-udu-180x180.png

05 / 11 / 2015

Stipendium Isabely Baderové a Alfreda Badera pro doktorandy v oboru dějin umění

S radostí oznamujeme, že nadace Bader Philanthropies, Inc. (Milwaukee, U. S. A., http://hbf.org/) se laskavě rozhodla udělit Ústavu dějin umění AV ČR grant, který v příštích třech letech znovu umožní podporu projektů, připravených studenty dějin umění. Přidělení grantu navazuje na podporu, kterou významný chemik a filantrop dr. Alfred Bader a jeho manželka Isabela poskytovali českým studentům v minulých letech.
Dějiny umění tváří v tvář: kostel sv. Havla
04 / 11 / 2015

Dějiny umění tváří v tvář: kostel sv. Havla

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku kostela sv. Havla na Starém Městě v Praze, která se koná 12. listopadu 2015 od 15:00 do 17:00 h. O architektuře kostela i o jeho umělecké výzdobě budou hovořit pracovníci Ústavu dějin umění AV ČR. Akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Matky Boží před Týnem. Vstup je volný. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: umeni tvari v tvar_2015.pdf

Testudo pictus – Loutna malovaná
03 / 11 / 2015

Testudo pictus – Loutna malovaná

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 11. listopadu 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Miloslav Študent (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě) se bude zabývat loutnovými nástroji a jejich zobrazováním ve výtvarných dílech 16. až 18. století. Pozvánku viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Student.pdf

Vznešenost & zbožnost: Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách
31 / 10 / 2015

Vznešenost & zbožnost: Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Dne 27. října byla v Masných krámech v Plzni za hojné účasti odborníků a veřejnosti zahájena rozsáhlá výstava Vznešenost & zbožnost: Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, kterou připravila Západočeská galerie ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR u příležitosti projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Autory konceptu výstavy jsou Andrea Steckerová z Národní galerie a pracovník našeho ústavu Štěpán Vácha. U příležitosti výstavy vychází bohatě ilustrovaná odborná publikace připravená širokým autorským kolektivem, která mapuje fenomén západočeského baroka ve všech výtvarných oborech. Spolueditorem knihy je rovněž Štěpán Vácha, autorsky a fotografiemi za ústav přispěl Martin Mádl.

Přiložený soubor: Výstava Vznešenost & zbožnost.pdf

Přiložený soubor: E1A5670_EV.jpg

Přiložený soubor: E1A5454_EV.jpg

Týden vědy a techniky
29 / 10 / 2015

Týden vědy a techniky

Ústav dějin umění AV ČR Vás srdečně zve na programy, které připravil v rámci letošního Týdne vědy a techniky. Dne 4. 11. 2015 bude veřejnosti otevřeno brněnské pracoviště ÚDU AV ČR, ve dnech 10. - 12. 11. proběhnou akce organizované pražským pracovištěm - mimo jiné exkurze po Náměstí republiky, komentovaná prohlídka kostela sv. Havla a vernisáž výstavy "Fotografie a kresby. Tajemství z restaurátorské dílny" ve Window Gallery. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: tyden vedy a techniky_UDU_2015.pdf

28 / 10 / 2015

Otevřená věda V: Studenti, hlaste se!

Milí studenti, pozor! Registrace do pátého pokračování projektu Otevřená věda – studentské vědecké stáže byla spuštěna již v úterý 27. října 2015 v 9.00 hodin. Podrobnosti a konkrétní nabídku Ústavu dějin umění viz v příloze.

Přiložený soubor: Otevřená věda V.pdf

Výstava Smysl pro umění
23 / 10 / 2015

Výstava Smysl pro umění

Výstava Smysl pro umění: Ceny České akademie věd a umění 1891–1952 představuje výtvarná, hudební a literární umělecká díla, která předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky podpořila cenami. Autorka výstavy Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění AV ČR se mohla opřít o profesionální výkon kurátorky Národní galerie Veroniky Hulíkové a mimořádné architektonické řešení architekty a výtvarnice Isabely Grosseové.

Přiložený soubor: e-pozvanka_smysl pro umeni.jpg

Přiložený soubor: TZ_Smysl pro umění–def.docx

Setkání editorů RIHA Journal a ředitelů institutů sdružených v RIHA
20 / 10 / 2015

Setkání editorů RIHA Journal a ředitelů institutů sdružených v RIHA

Každoroční setkání místních editorů RIHA časopisu se v letošním roce konalo v Římě (7.–8. /8.–10./ října, Bibliotheca Hertziana), na pozvání výzkumné organizace Max-Planck Institut für Kunstgeschichte. Po pracovním setkání, zaměřením na diskusi o vývoji a postavení časopisu, následovala také každoroční schůzka ředitelů institutů. Díky tomu se uskutečnila i společná diskuse o postavení webových publikací (open-access publishing) a dalších možnostech směřování časopisu. Za ÚDU se zúčastnili Vojtěch Lahoda a Pavla Machalíková.

Přiložený soubor: DSC_0630.JPG

Věda - národ - dějiny
16 / 10 / 2015

Věda - národ - dějiny

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Věda - národ - dějiny, pořádanou Akademií věd ČR a Národním muzeem u příležitosti výročí 125 let od založení Akademie věd České republiky. Výstava probíhá od 16. 10. 2015 do 10. 1. 2016 v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. Součástí výstavy je také prezentace Ústavu dějin umění AV ČR. Další informace k výstavě viz v příloze.

Přiložený soubor: pozvanka.jpg

Přiložený soubor: Věda - národ - dějiny.pdf

Mezioborový workshop Relativnost veřejného a soukromého
10 / 10 / 2015

Mezioborový workshop Relativnost veřejného a soukromého

V Akademickém konferenčním centru v Praze se v pátek 9. října 2015 sešly tři desítky odborníků, kteří zahájili v rámci výzkumného programu Strategie AV 21 mezioborovou diskusi na aktuální téma dneška: erozi veřejného zájmu o důležitá společenská témata. Jedním z nich je určitě tvorba veřejného prostoru nebo stírání hranic mezi veřejným a soukromým. Na diskusním fóru připraveném oddělení pro výzkum umění 19.–21. století vystoupili vedle historiků umění, sociologové, filozofové, historikové literatury i památkáři z ústavů Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a Francouzského centra pro výzskum v sociálních a humanitních vědách CEFRES. V pěti blocích nazvaných Polarita veřejného a soukromého v městském prostoru, Habermasova Strukturální přeměna veřejnosti, Co je soukromého a co veřejného na velkém uměleckém díle, Veřejnost rovných a Umění a literaturu mezi soukromou/neoficiální a veřejnou/oficiální sférou vystoupili např. prof. Rostislav Švácha (ÚDU AV ČR), prof. Miloš Havelka (FHS UK), doc. Michal Pullmann (FF UK) a dr. Eduard Burget (ÚČL AV ČR).

Přiložený soubor: strategie_plakat.pdf

Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách
09 / 10 / 2015

Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

Dovolujeme si Vás upozornit na vernisáž výstavy Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách, spojené se křtem stejnojmenné publikace, která se bude konat v pondělí 19. října 2015 v 17h v Collegiu Bohemicu, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem. Autorem výstavy i publikace je Pavel Vlček (ÚDU AV ČR). Knihu vydává Kotěrovo centrum architektury FOIBOS BOOKS Praha, které je spolu s Collegiem Bohemicem také pořadatelem výstavy. Výstava potrvá do 15. 11. 2015. Další informace viz v příloze.

Přiložený soubor: Pozv Lurago.pdf

ÚDU na Facebooku