Články

Aula magna – velký hradní sál
20 / 05 / 2015

Aula magna – velký hradní sál

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 26. května 2015 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející František Záruba (Ústav dějin křesťanského umění KTF UK) se bude věnovat problematice velkých hradních sálů, které vedle kaple představují výtvarně nejnáročnější, a také nejdůležitější prostory hradu. Pozvánka viz příloha.

Přiložený soubor: Zaruba.pdf

The life and work of Croatian sculptor Ivan Meštrović
18 / 05 / 2015

The life and work of Croatian sculptor Ivan Meštrović

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 27. května 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Přednášející Barbara Vujanović (Muzeji Ivana Meštrovića – Atelijer Meštrović, Zagreb) se bude zabývat osobností chorvatského umělce Ivana Meštroviće (Vrpolje, Croatia, 1883 – South Bend, USA, 1962), a to zejména s ohledem na jeho kontakty s českým uměleckým i politickým prostředím.

Přiložený soubor: CHA_Vujanovic.pdf

Římská korunovace Karla IV. (1355)
18 / 05 / 2015

Římská korunovace Karla IV. (1355)

Dne 18. 5. 2015 od 18.00 hod. proběhl v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, tématický večer k příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské. V rámci programu proslovila přednášku Kateřina Kubínová (Ústav dějin umění AV ČR), autorka publikace „Imitatio Romae. Karel IV. a Řím“.

Přiložený soubor: Karel_IV_1355.pdf

První místo v soutěži Gloria musaealis 2014
15 / 05 / 2015

První místo v soutěži Gloria musaealis 2014

Publikace Všemu světu na útěchu autorů Heleny Dáňové (ÚDU AV ČR, v. v. i. ), Renáty Gubíkové a Jiřího Šlajsny (OM v Chomutově) se stala nejlepší muzejní publikací roku 2014.

Přiložený soubor: chomutov_katalog_titul_E.jpg

Přiložený soubor: chomutov_katalog_s4-5_E_2.jpg

Přiložený soubor: TZ_vysledky_oficiální zpráva.doc

Všemu světu na útěchu - nominace na cenu Gloria Musealis
13 / 05 / 2015

Všemu světu na útěchu - nominace na cenu Gloria Musealis

Dne 14. května od 14.00 ve Smetanově síni Obecního domu proběhne slavnostní vyhlášení vítězů XIII. ročníku soutěže Asociace muzeí a galerií České republiky. Na jednu z cen Gloria Musealis v kategorii Muzejní publikace roku byl nominován katalog dlouhodobé expozice středověkého umění Oblastního muzea v Chomutově, Všemu světu na útěchu, na jehož odborném zpracování se podílela Helena Dáňová z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
The Middle Ages: Reality and Illusion
13 / 05 / 2015

The Middle Ages: Reality and Illusion

Dovolujeme si Vás upozornit na studentskou konferenci The Middle Ages: Reality and Illusion, kde jako host vystoupí Mgr. Lenka Panušková, Ph.D. z Ústavu dějin umění AV ČR s přednáškou "Medieval Cosmology: A Theological Image of Reality". Konference se koná 15.-16. května v hlavní budově Filozofické fakulty UK, Palachovo náměstí, místnost 104, první patro. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: The Middle Ages2015.pdf

Buquoyský Červený Hrádek
06 / 05 / 2015

Buquoyský Červený Hrádek

Srdečně Vás zveme na mezinárodní workshop "Buquoyský Červený Hrádek. Nejstarší krajinářské parky v Čechách", který se koná 26. května 2015 na zámku červený Hrádek u Jirkova. Workshop pořádají v rámci projektu NAKI Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. a Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov. Program viz příloha, v případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na: krummholz@seznam.cz.

Přiložený soubor: workshop Cerveny Hradek 2015.pdf

“Barokní princip v dějinách architektury” a recepce Heinricha Wölfflina v Čechách
05 / 05 / 2015

“Barokní princip v dějinách architektury” a recepce Heinricha Wölfflina v Čechách

Srdečně Vás zveme na přednášku Jindřicha Vybírala (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), která se uskuteční v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 13. 5. 2015 v 15 30 h v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Přiložený soubor: CHA_Vybiral.pdf

The »Kurent«: Artistic Interpretations
14 / 04 / 2015

The »Kurent«: Artistic Interpretations

Srdečně Vás zveme na přednášku Marjety Ciglenečki (University of Maribor): The »Kurent«: Artistic Interpretations, která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 29. dubna 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Ciglenecki.pdf

Rostislav Švácha "olympionikem"!
03 / 04 / 2015

Rostislav Švácha "olympionikem"!

Historik umění prof. Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR obdržel od Mezinárodního olympijského výboru (MOV) cenu Sport a umění. Jak uvádí ČTK, cenu Sport a umění uděluje MOV od roku 1985, přičemž pokaždé má soutěž jiné téma. Návrhy na ocenění podávají národní olympijské výbory. "Sport a umění patří k sobě už od antiky. Uvědomuje si to i Mezinárodní olympijský výbor. Mezi oběma fenomény je umělý příkop, který se daří díky lidem, jako je Rostislav Švácha, zacelovat," uvedl Kejval. "Pan profesor Švácha je renesanční člověk, vnímá přesahy obou oblastí. Společně už chystáme další knihu, která se bude věnovat sportu a umění v širších souvislostech," řekl předseda ČOV.
Zdeněk Rossmann v systému kulturní politiky
03 / 04 / 2015

Zdeněk Rossmann v systému kulturní politiky

V přednášce z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 8. dubna 2015 v 15.30 v přednáškové síni Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, první patro, č. 117, se bude Markéta Svobodová z Ústavu dějin umění AV ČR věnovat osobnosti jednoho z nejvýznamnějších českých meziválečných typografů a grafických designérů Zdeňkovi Rossmannovi. Autorka se bude věnovat méně známé části jeho tvorby, Rossmannovým názorům na architekturu, nerealizovaným projektů, scénografii a hlavně výstavní činnosti, které se typografi věnoval profesionálně po roce 1950.

Přiložený soubor: 20150408_Svobodova.pdf

Oborová setkání CEFRES
01 / 04 / 2015

Oborová setkání CEFRES

Ústav dějin umění AV ČR vás zve na oborová setkání: dějiny umění / filozofie 14. 4. 2015 ve 14.00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a a literatura / dějiny umění / estetika / muzikologie 13. 5. 2015 ve 14.00 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3. V měsíci dubnu a květnu proběhne v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série dvojoborových kolokvií. Tato otevřená setkání umožní zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy. Ředitelka CEFRESu, paní Clara Royer, účastníky kolokvií taktéž seznámí s koncepcí další činnosti instituce.

Přiložený soubor: Vyzva Cefres Umeni Filo Litt.jpg

Římský konzul nebo sv. Petr?
27 / 03 / 2015

Římský konzul nebo sv. Petr?

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 31. března 2015 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášku s názvem "Římský konzul nebo sv. Petr? Slonovinová destička na vazbě evangeliáře Cim 2" přednese Kateřina Kubínová (Ústav dějin umění AV ČR).

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_plakat_kubinova.pdf

Knižní malířství 2. poloviny 16. století
23 / 03 / 2015

Knižní malířství 2. poloviny 16. století

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Umění a kultura v době Rudolfa II. Ve čtvrtek 26. 3. od 13.00 se Mgr. Martina Šárovcová PhD. zaměří na problematiku knižního malířství v druhé polovině 16. století. Představeny budou raně novověké iluminované rukopisy a jejich autoři, ikonografie a objednavatelé. Přednáška se koná v budově Ústavu dějin umění, Husova 4, místnost č. 117.
Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)
18 / 03 / 2015

Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu, vydanou Národní galerií a nakladatelstvím Ústavu dějin umění Artefactum: Seňorita Franco a Krvavý pes Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967). Editory monografie jsou Anna Pravdová (NG) a Tomáš Winter (ÚDU).
Studia Rudolphina 14
16 / 03 / 2015

Studia Rudolphina 14

Právě vyšlo čtrnácté číslo bulletinu Studia Rudolphina, v němž jsou shromážděny studie pokrývající různorodé aspekty umění a kultury středoevropské renesance a pražského císařského dvora na přelomu 16. a 17. století. Michael Eichberg pojednává o antikách zastoupených ve sbírkách císaře Rudolfa II., hned dva badatelé (Jürgen Zimmer a Štěpán Vácha) pražskému oltářnímu retáblu čtyř rudolfínských malířů z roku 1598 věnovali pozornost, Petr Uličný pojednává o fenoménu střešních vyhlídkových altánů a loggií renesanční a raně barokní Prahy a Ivo Purš řeší otázku vztahu pražského letohrádku Hvězda k astrologii. V dalším textu týž autor společně s Josefem Smolkou podává biografii lékaře, hospodáře a alchymisty na dvoře Rudolfa II. Jakuba Horčického, zv. Sinapius. V sekci Prima idea jsou zařazeny menší příspěvky Lubomíra Konečného, Olgy Kotkové a Thomase Fuseniga. Jako každý rok, i letos jsme připravili tematickou bibliografii, tentokrát zaměřenou na letohrádek Hvězda. Bibliografie byla sestavena u příležitosti vzniku monografie o této stavbě, na jejímž vzniku se podíleli někteří členové našeho centra.

Přiložený soubor: SR14_contents.pdf

Modlitby a chrám Františka Bílka
12 / 03 / 2015

Modlitby a chrám Františka Bílka

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 25. března 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Přednášející Martin Krummholz (ÚDU AV ČR) se bude zabývat pražskou vilou Františka Bílka, která vznikla v letech 1909–1912 podle vlastního sochařova návrhu. Je odrazem Bílkova specifického mysticismu, jeho představ o vlastním poslání a jednotě umělcova života a tvorby. Zatímco ji četné koncepční i formální analogie včleňují do sochařovy vrstevnaté tvorby, nově odhalené inspirační zdroje ozřejmují její, na svou dobu originální, podobu.

Přiložený soubor: CHA_Krummholz.pdf

09 / 03 / 2015

Výběrové řízení Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR

Do 20. 3. 2015 je možné se přihlásit do výběrového řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "Postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské / mateřské dovolené. Přihláška do výběrového řízení má obsahovat: - odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností - seznam publikovaných prací - název výzkumného tématu a rámcový pracovní program navrženého kandidáta, včetně názvů projektů, na kterých bude pracovat Uvedené podklady předložte do 20. 3. 2015 do sekretariátu ředitele ústavu, Husova 4, 110 00 Praha 1. Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení ÚDU AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o dvouleté finanční podpoře.

Přiložený soubor: Ústav dějin umění AV ČR postdocs.docx

Mezinárodní konference: Dresden–Prag um 1600: Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissenschaft
07 / 03 / 2015

Mezinárodní konference: Dresden–Prag um 1600: Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissenschaft

Ve dnech 17.-20. března se uskuteční mezinárodní konference Drážďany - Praha kolem roku 1600. Srdečně zveme na program v Drážďanech i v Praze (19.3. a 20.3.)! Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o přihlášku k účasti na české části programu do 13.3. na adrese jezkova@udu.cas.cz.

Přiložený soubor: Tagungsprogramm- Dresden Prag um 1600.pdf

Mezinárodní konference Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564
06 / 03 / 2015

Mezinárodní konference Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564

Ve dnech 26.–28. března 2015 se v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 koná mezinárodní konference Prag–Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564. Organizatory jsou Ústav českých dějin FF UK, Institut für Kunst- und musikhistorische Forschungen, Österreichische Akademie der Wissenschaften a Archiv hlavního města Prahy. Organizačně se na přípravě podílí PhDr. Ivan Muchka z Ústavu dějin umění AV ČR.

Přiložený soubor: Prag_Residenz_Programm.pdf

Přiložený soubor: Prag_Residenz_Prihlaska_CJ.docx

ÚDU na Facebooku