Články

Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie
10 / 09 / 2014

Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie

Zveme Vás na pracovní setkání: Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie, pořádané ve středu 8. října 2014 Ústavem dějin umění AV ČR u příležitosti realizace projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny. Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. Setkání se koná v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

Utopie v Helsinkách
07 / 09 / 2014

Utopie v Helsinkách

Na konci letošního srpna (29. – 31. 8. 2014) proběhla již čtvrtá z pravidelných velkých konferencí, které v dvouletých intervalech svolává a připravuje EAM – The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies. Místem konání byla tentokrát univerzita v Helsinkách a hlavním tématem se stal pojem utopie z hlediska interdisciplinárního a intermediálního výzkumu evropského modernismu a avantgardy. Ve třech dnech bylo v četných paralelních panelech předneseno na tři sta referátů, každý večer se konala reprezentativní přednáška. Za Ústav dějin umění AV ČR se konference zúčastnili Vojtěch Lahoda a Lenka Bydžovská, která vystoupila s referátem v panelu „Artistic couples: a utopia of creative collaboration and ideal partnership“. Setkání, která EAM pořádá, jsou vždy velkou příležitostí k rozšíření odborných kontaktů a k přípravě rozmanitých mezinárodních projektů.
Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně
05 / 09 / 2014

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně

Rádi bychom Vás upozornili na katalog k výstavě: Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně, který právě vychází v paralelním česko-německém vydání. Autoři textu Pavla Machalíková a Petr Tomášek se zabývají proměnami Führichova díla v kontextu vývoje výtvarného umění v českých zemích a Führichovou pozicí v interpretaci proměn malby 19. století.
03 / 09 / 2014

Výběrové řízení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR„

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR". Požadovanou specializací je výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "Postdoktorand", a to nejdéle dva roky po obhájení titulu PhD., Dr. nebo jejich ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Podrobnosti viz příloha. Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2014.

Přiložený soubor: Výběrové řízení1.jpg

Oriental Silks at the Court of the Bohemian Kings
28 / 08 / 2014

Oriental Silks at the Court of the Bohemian Kings

Zveme Vás na další z pravidelných setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční ve čtvrtek 4. září 2014 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Evelin Wetter (Abegg-Stiftung, Riggisberg) se bude věnovat problematice orientálních textilií v prostředí českého královského dvora. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: SD_22_Wetter.pdf

Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století
12 / 08 / 2014

Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století

Ve dnech 10.–11. září 2014 se bude v Liberci konat kolokvium: Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století, pořádané u příležitosti právě probíhající výstavy Josefa Führicha Oblastní galerií Liberec a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Dvoudenní kolokvium s mezinárodní účastí se zaměří na diskusi o roli nazarenismu v kontextu evropského umění 19. století: na jeho zdroje, význam pro vývoj lokálních malířských škol i na jeho roli v proměnách sochařství. Kolokvium se koná za podpory programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR a Rakouského kulturního fóra v Praze. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: prihlaska_ENG_def.pdf

Přiložený soubor: prihlaska_CZ_def.pdf

Advaced-level Workshop in Photograph Conservation
11 / 08 / 2014

Advaced-level Workshop in Photograph Conservation

Restaurátorka Tereza Cíglerová se ve dnech 28. 7. - 8. 8. 2014 zúčastnila mezinárodního workshopu o identifikaci a restaurování barevných a digitálních fotografií: Advaced-level Workshop in Photograph Conservation: Identification and Conservation Strategies for Color and Digital Prints, který pořádal The Getty Conservation Institute pro restaurátory fotografií, především v rámci střední a východní Evropy. Dvoutýdenní vzdělávací kurz se konal v Maďarském národním muzeu (Magyar Nemzeti Múzeum) v Budapešti. Program workshopu se skládal z teoretických přednášek, cvičení v identifikaci různých procesů barevné a digitální fotografie a z praktického testování vhodných a nevhodných restaurátorských zásahů na široké škále těchto materiálů. Lektorkou pro oblast barevné fotografie byla Sylvie Pénichon, restaurátorka z Art Institute of Chicago, část věnovanou digitálním tiskům vedl Martin Jürgens, restaurátor fotografií v Rijksmuseum v Amsterdamu. Workshop byl též velmi dobrou příležitostí k posílení kontaktů s kolegy z jiných zemí a umožnil transfer teoretických a praktických zkušeností mezi účastníky kurzu a instruktory.

Přiložený soubor: poster.pdf

Přiložený soubor: 19a.jpg

Přiložený soubor: 07a.jpg

PODLE PŘÍRODY! Fotografie a umění v 19. století / příklady z českých a moravských sbírek
02 / 07 / 2014

PODLE PŘÍRODY! Fotografie a umění v 19. století / příklady z českých a moravských sbírek

Rádi bychom Vás upozornili na novou knihu Petry Trnkové (ÚDU AV ČR), která českému čtenáři vůbec poprvé odkrývá mimořádně pozoruhodnou oblast historie naší vizuální kultury, a to prostřednictvím děl ze zdejších sbírek, zasazených do evropského kontextu.
Arcimboldo a křesadlo
19 / 06 / 2014

Arcimboldo a křesadlo

Závěrečná přednáška z cyklu Collegium historiae artium 2013–2014 se koná ve středu 25. 6. 2014 v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 1. patro v 15.30. Tématem vystoupení Elišky Zlatohlávkové budou interpretace Arcimboldova díla, které stále přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti. Jste srdečně zváni.

Přiložený soubor: CHA_Eliska Zlatohlavkova.pdf

Umělecký mecenáš a romantik - hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882)
19 / 06 / 2014

Umělecký mecenáš a romantik - hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882)

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy ve Window Gallery - Umělecký mecenáš a romantik - hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882) Vernisáž se koná ve středu 25. června 2014 od 18.00 hod ve dvoře, průjezdu a okolí domu Ústavu dějin umění v ulici Husova a Na Perštýně.

Přiložený soubor: pozvanka_mecenas.jpg

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně
19 / 06 / 2014

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně

Dne 19. 6. v 17.30 h se v Oblastní galerii v Liberci koná vernisáž výstavy Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně. Autorkou výstavy je Pavla Machalíková (ÚDU AV ČR), výstava je otevřena do neděle 14. září 2014. Jste srdečně zváni!

Přiložený soubor: Fuhrich_0004a.jpg

Přiložený soubor: Fuhrich_0003.jpg

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV
06 / 06 / 2014

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV

Srdečně Vás zveme na přátelské setkání u příležitosti prezentace publikace vydané nakladatelstvím Artefactum a nakladatelstvím Academia: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV., které se uskuteční ve čtvrtek 12. června 2014 v 17h v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v sále č. 205. Interdisciplinární práci v přednášce představí její autoři – PhDr. Alena Hadravová, CSc. (Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) a Mgr. Lenka Panušková, PhD. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.). Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přiložený soubor: sphaera octava_anotace.pdf

Přiložený soubor: sphaera octava_plakat.pdf

German, Gothic, Grotesque? The Reception of Vasari’s Maniera Tedesca at the Strasbourg Masons’ Lodge
05 / 06 / 2014

German, Gothic, Grotesque? The Reception of Vasari’s Maniera Tedesca at the Strasbourg Masons’ Lodge

Srdečně Vás zveme na přednášku Elizabeth J. Petcu (Princeton University), která se uskuteční v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 11. června 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117.

Přiložený soubor: 20140611_Petcu.pdf

Joseph Heintz pinxit
29 / 05 / 2014

Joseph Heintz pinxit

Nenechte si ujít komentovanou prohlídku výstavy Joseph Heintz pinxit s PhDr. Štěpánem Váchou, PhD. z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. 4. a 11. 6. 2014 v 17.00 v Obrazárně Pražského hradu. Výstava, kterou připravila Správa Pražského hradu, poskytuje jedinečnou příležitost srovnání tří mistrovských Heintzových děl, včetně autorské repliky obrazu Maří Magdaléna ze soukromé sbírky. V roce 1599 namaloval malíř císaře Rudolfa II. Joseph Heintz pro oltář náboženského bratrstva Božího Těla v kapli sv. Barbory při klášteře augustiniánů-poustevníků na Malé Straně obrazy Sv. Rodina se sv. Barborou a Kateřinou a Kajícná Maří Magdaléna. Z ruky téhož malíře pochází i vysoce kvalitní autorská replika Maří Magdalény ze soukromé sbírky. Všechna tři mistrovská díla dosvědčují stylovou progresivitu pražského malířství kolerm roku 1600. Kromě spirituality bratrstva výstava upozorňuje na množství replik a pozdějších kopií, které dokládají přitažlivost obou obrazových kompozic v následujících dvou staletích. Výstavu v Obrazárně Pražského hradu můžete navštívit ve dnech 2. 6. – 2. 9. 2014.

Přiložený soubor: Joseph_Heintz_pinxit.pdf

Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700
29 / 05 / 2014

Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700

Ve dnech 5.-7. června 2014 se bude konat mezinárodní konference Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700, pořádaná ESF Research Networking Programme PALATIUM, Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a Seminářem dějin umění, Masarykova univerzita, Brno. Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 110 00. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: looking_program_web.pdf

Přiložený soubor: looking for leisure_poster.jpg

Přiložený soubor: looking for leisure_abstracts.pdf

Proč umělci malují fotbal?
21 / 05 / 2014

Proč umělci malují fotbal?

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 28. května 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Tomáš Winter (ÚDU AV ČR) se ve svém příspěvku zaměří na symboliku fotbalu, která sehrála významnou roli v modernistických a avantgardních programech, což se promítalo i do námětů výtvarných děl.

Přiložený soubor: CHA_Tomáš Winter.pdf

Téma středověkých moralit v nečekaných souvislostech
20 / 05 / 2014

Téma středověkých moralit v nečekaných souvislostech

Zveme Vás na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 27. května 2014 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Jan Dienstbier (ÚDU FF UK) se bude na několika vybraných příkladech věnovat tématu středověkých moralit, odrážejících vztah středověké společnosti k ženám a sexualitě vůbec.

Přiložený soubor: SD_21_Dienstbier.pdf

Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla 19. století
19 / 05 / 2014

Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla 19. století

Dne 16. 5. 2014 proběhlo v Penzionu Lesovna Žofín v Pohorské Vsi u Nových Hradů pracovní setkání na téma: Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla v 19. stoleti. Workshop se konal v rámci projektu NAKI Obnova buquoyské krajiny. Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní idenity. Zpráva o workshopu viz příloha.

Přiložený soubor: zprava workshop.doc

Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700
15 / 05 / 2014

Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700

Ve dnech 5.-7. června 2014 se bude konat mezinárodní konference Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700, pořádaná ESF Research Networking Programme PALATIUM, Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a Seminářem dějin umění, Masarykova univerzita, Brno. Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 110 00. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: Looking for Leisure.docx

„V upomínku na znamenité pokroky daguerrotypie v rakouské monarchii...“ Bedřich Franz & spol.
07 / 05 / 2014

„V upomínku na znamenité pokroky daguerrotypie v rakouské monarchii...“ Bedřich Franz & spol.

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 14. května 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Petra Trnková (ÚDU AV ČR), se bude věnovat prvopočátkům fotografie v Brně, které se díky mnoha příznivým okolnostem na krátkou dobu stalo skutečným fotografickým centrem Čech a Moravy. Příčiny tohoto úspěchu i jeho širší souvislosti lze demonstrovat na slavné sérii pěti nejstarších fotografických portrétů u nás, které v roce 1841 zhotovil tamní profesor fyziky Bedřich Franz (1796–1860).

Přiložený soubor: CHA_Petra Trnková.pdf