V šeru chrámu - komentovaná prohlídka
21 / 07 / 2016

V šeru chrámu - komentovaná prohlídka

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Josef Sudek: V šeru chrámu, která se uskuteční v úterý 26.7. v 17 hodin v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Výstavou provede spolukurátorka výstavy Katarína Mašterová z Ústavu dějin umění. Jejím hostem bude Mariana Šindelková (roz. Dufková),… více

Krajina a venkov v baroku
14 / 07 / 2016

Krajina a venkov v baroku

Ústav dějin umění AV ČR, sdružení Omnium a město Horní Jiřetín ve spolupráci s univerzitními ústavy a katedrami připravují mezinárodní konferenci věnovanou problematice krajiny a venkova v 17. a 18. století. Obsah konference se zaměří nejen na různé aspekty utváření a vnímání krajiny, venkovské… více

Přiložený soubor: Program_Horni_Jiretin_2016.pdf

Stipendium Dr. Alfreda Badera
14 / 07 / 2016

Stipendium Dr. Alfreda Badera

Letos, v prvním ročníku obnoveného stipendijního programu finančně podpořeného nadací Bader Philanthropies (http://bader.org/), se do výběrového řízení o stipendium přihlásilo devět mladých badatelů a badatelek. Komise složená ze zástupců Ústavu dějin umění AV ČR (Lubomír Konečný, Pavla Machalíková… více

14 / 07 / 2016

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to… více

Přiložený soubor: výzva_mzdovápodpora_2017CZ.pdf

International Bridges Group in Prague
29 / 06 / 2016

International Bridges Group in Prague

Dovolujeme si Vás upozornit na sympozium na téma středověkých mostů pořádané společností International Bridges Group a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., které se koná v Praze ve dnech 8. - 10. července. Podrobnosti viz v příloze. více

Přiložený soubor: IBG Prague Programme PDF.pdf

Starší články
ÚDU na Facebooku