Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI
19 / 11 / 2014

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2014 se koná mezinárodní konference – Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI. Dvoudenní odborné setkání navazuje na mezinárodním sympozium The European Artistic Avant–Garde c. 1910-1930: Formations, Networks and Transnational… více

Přiložený soubor: WWI_programme_actual-1.jpg

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus
18 / 11 / 2014

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus

Srdecne vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 26. listopadu 2014 v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Peter Heinrich Jahn z Technische Universität Dresden promluví na téma českého guarinismu, který se pojí s císařským… více

Přiložený soubor: CHA_Peter Heinrich Jahn.pdf

Integral and Integralism: towards the total avant-garde
12 / 11 / 2014

Integral and Integralism: towards the total avant-garde

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Erwin Kessler (Academiei Romane, Bukurešť) se bude věnovat fenoménu bukurešťského avantgardního… více

Přiložený soubor: CHA_Erwin Kessler_03.pdf

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy
11 / 11 / 2014

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy

Pracovní skupina badatelů zabývající se v rámci projektu GA ČR tématem Česká a moravská šlechta v diplomatickýchrakouských Habsburků (1640–1740) pořádá ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR mezinárodní workshop Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy. Jednání se uskuteční ve… více

Přiložený soubor: WS Ceremoniel 2014.pdf

Věda minulosti dnes
10 / 11 / 2014

Věda minulosti dnes

Srdečně Vás zveme na 5. zasedání k problematice pramenů pro dějiny umění: Věda minulosti dnes. Ediční zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů: metoda a praxe (v rámci společného cyklu ÚDU AV ČR a Archivu Národní galerie v Praze). Zasedání se koná 18. 11. 2014 v Akademickém… více

Přiložený soubor: Veda minulosti dnes_plakat_program.pdf