Eden – Koblasova země
26 / 08 / 2015

Eden – Koblasova země

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu: Eden – Koblasova země, která se koná od 24. června do 4. října 2015 v Domě U Zlatého prstenu Galerie hl. m. Prahy. Spoluautorkou výstavy je Mahulena Nešlehová z Ústavu dějin umění AV ČR. více

Umělci od lombardsko-ticinských jezer na Moravě v raném novověku
18 / 08 / 2015

Umělci od lombardsko-ticinských jezer na Moravě v raném novověku

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 9. září 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Jana Zapletalová (Univerzita Palackého v Olomouci) představí ve své habilitační přednášce fenomén působení… více

Přiložený soubor: CHA_Zapletalova.pdf

Výstava Josef Stern (1716 – 1775)
13 / 08 / 2015

Výstava Josef Stern (1716 – 1775)

Dovolujeme si Vás upozornit na výstavu Josef Stern (1716 – 1775), která se koná 5. 6. – 4. 10. v Galerii Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Jedná se o soubornou prezentaci díla významného středoevropského malíře oltářních obrazů a fresek, který vyzdobil interiéry kostelů a zámků… více

11 / 08 / 2015

Výběrové řízení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to… více

Přiložený soubor: mzdova podpora postdoktorandu.doc

Proběhl workshop Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability
02 / 08 / 2015

Proběhl workshop Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability

The Getty Conservation Institute (GCI) ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. (ÚDU AV ČR) uspořádali ve dnech 13. – 24. 7. 2015 v Praze mezinárodní workshop o restaurování a konzervaci fotografických materiálů. Workshop probíhal zejména v prostorách Katedry fotografie FAMU a v… více

Starší články
ÚDU na Facebooku